Informacje

Kolejne słowackie miasto dołącza do partnerów Jasła

Jasło i słowacki Vranov nad Topl’ou są od dzisiaj miastami partnerskimi. Umowę o dwustronnej współpracy w zakresie gospodarki, turystyki, edukacji, polityki społecznej i wymiany informacji podpisali w piątek burmistrzowie obu samorządów: Andrzej Czernecki i Jan Ragan.

Rada Miejska Jasła, uchwałą nr LIV/520/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku, upoważniła burmistrza Andrzeja Czerneckiego do podpisania przez miasto Jasło umowy partnerskiej o współpracy z miastem Vranov nad Topl’ou w Republice Słowackiej, potwierdzając tym samym wolę wzmocnienia dotychczasowych stosunków oraz chęć pogłębienia i umocnienia więzi kulturalnych pomiędzy oboma samorządami.

Dokument ten ma się przyczynić „zasadniczo do stworzenia warunków wzajemnego poznania życia mieszkańców obu miast oraz szerzenia wartości kulturalnych poszczególnych społeczności” – napisali w treści uchwały jasielscy radni.

Uroczyste podpisanie aktu miało miejsce w Jasielskim Domu Kultury. Dokument, w obecności władz samorządowych miasta, przedstawicieli instytucji kultury, służb mundurowych, zaproszonych gości oraz mieszkańców Jasła sygnowali burmistrzowie obu miast: Andrzej Czernecki i Jan Ragan.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Bardzo się osobiście cieszę z tego podpisania umowy partnerskiej właśnie z tym miastem. Vranov już współpracuje z nami od kilku lat. Liczymy na to, że otwieramy nowy rozdział tej współpracy, bo w tej umowie partnerskiej mówimy o tym, że będziemy współpracować na wielu polach. Oprócz dorobku kulturalnego, bo to się już dzieje, będzie także współpraca w zakresie gospodarczym. Liczymy na to, że nasze kontakty zaowocują też wieloma wspólnymi projektami, które będą sięgały po środki z Unii Europejskiej. Jesteśmy miastami położonymi w strefie transgranicznej. Jesteśmy miastami, które mogą wspólnie osiągnąć korzystając z faktu, że jesteśmy członkami tej wielkiej europejskiej rodziny. Jestem głęboko przekonany, że będzie to wspaniała współpraca. Dziękuję też za to, co do tej pory wspólnie zrobiliśmy. – powiedział gospodarz naszego miasta.

Burmistrz Andrzej Czernecki przekazał na ręce swojego słowackiego odpowiednika pamiątkową statuetkę, która ma przypominać o zawartym porozumieniu o współpracy pomiędzy naszymi miastami.

To nowa formuła uhonorowywania partnerów, jaką przyjęli miejscy urzędnicy po wdrożeniu „Strategii Wizerunkowej Miasta Jasła”.

Podpisaliśmy dowód współpracy naszych dwóch miast. Jest to dowód na to, co zaczęliśmy w ubiegłych latach. Na papierze poświadczyliśmy to, co już do tej pory zrealizowaliśmy i co chcemy dalej realizować przez wiele lat. Do tej pory nasze oba miasta współpracowały na polu kultury. Chcemy, aby w tą współpracę włączyło się wielu młodych ludzi w zakresie kultury, sportu, edukacji. Wiemy, że są to ważne elementy dla samorządów. W przyszłości chcemy rozwijać współpracę w zakresie gospodarki, turystyki. Mam nadzieję, że pomiędzy naszymi miastami będą powstawać nowe przyjaźnie. Mam wiele dobrych wspomnień z miasta Jasła. Myślę, że na papierze potwierdziliśmy to, że Vranov ma w Jaśle wielu dobrych przyjaciół. Wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną. – powiedział inż. Jan Ragan, burmistrz Vranova nad Topl’ou.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Ścisła współpraca pomiędzy oboma samorządami nawiązała się dwa lata temu. Jej efektem jest realizacja kilku ciekawych przedsięwzięć w sferze kultury. W 2012 roku Vranov nad Topl’ou został włączony jako partner do realizacji projektu pod nazwą „Dni Kultury Wyszehradzkiej”, współfinansowanego ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Artyści ze Słowacji zostali zaproszeni wówczas do naszego miasta na warsztaty malarskie „Jasło malowane”. Z kolei zespół folklorystyczny „Kniahini” z tamtejszego domu kultury mógł się zaprezentować na jasielskim Rynku podczas „Dni Kultury Wyszehradzkiej”.

W 2013 roku miasto Jasło przystąpiło do realizacji projektu pod nazwą „Polsko – Słowacki Jarmark Pogranicza”, włączając do jego organizacji słowackiego partnera, którym został Miejski Dom Kultury z Vranova nad Toplo’u. Wspólne przedsięwzięcia mające na celu promowanie inicjatyw lokalnych oraz nawiązywanie kontaktów transgranicznych między jednostkami samorządu terytorialnego i jednostkami kultury po stronie słowackiej, zostały zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013.

Kolejnym projektem, w którym brały udział obydwa miasta był projekt „Kultura bez granic. Rzeszów – Jasło – Vranov nad Topl’ou” realizowany we Vranovie. Partnerem projektu, ze strony Jasła, był Jasielski Dom Kultury. Również w ubiegłym roku, w ramach prezentacji miast partnerskich i zaprzyjaźnionych, na VIII Międzynarodowych Dniach Wina w Jaśle wystąpił zespół folklorystyczny z Vranova. – poinformował Janusz Szewczyk, dyrektor Jasielskiego Domu Kultury.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Kultura to tylko jeden z elementów, które oba miasta chcą rozwijać w najbliższej przyszłości. – Wspólnie organizowaliśmy już festiwal kultury. W ubiegłym roku jarmark pogranicza. W obu przypadkach Vranov wraz ze swoimi prezentacjami kulturalnymi i artystami uczestniczył w nich. Mieszkańcy Vranova, poprzez swoich przedstawicieli, uczestniczą w naszych Międzynarodowych Dniach Wina. Ta współpraca będzie kontynuowana w tym zakresie. – podkreśla burmistrz Jasła.

Swoją energię samorządowcy chcą skupić głównie na wymianie doświadczeń pomiędzy polskimi i słowackimi przedsiębiorcami, tworzyć przedsięwzięcia w zakresie rozwoju turystyki, wymieniać się dotychczasowymi doświadczeniami w zakresie funkcjonowania samorządu, promować wydarzenia kulturalne w Jaśle i Vranovie nad Topl’ou czy wreszcie sięgać wspólnie po fundusze dostępne w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

Jeśli chodzi o dziedzinę gospodarki to chcemy tworzyć warunki do współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą i wspierać przedsięwzięcia inwestycyjne. W szczególności poprzez udział w różnego rodzaju projektach unijnych. Będziemy tutaj rozważać organizowanie różnego rodzaju forów gospodarczych. To jest kierunek, który będziemy rozwijać sukcesywnie. Jeśli chodzi o turystykę to nasza współpraca będzie związana ze wsparciem dla różnego rodzaju organizacji turystycznych. Myślę tutaj o biurach podróży, ewentualnie o przedsięwzięciach, które nam pozwolą składać wspólnie różnego rodzaju oferty turystyczne adresowane do różnego rodzaju grup społecznych, zarówno na Słowacji jak i w Polsce. Chcemy przekazywać informacje za pomocą naszych środków masowego przekazu o tym, co się dzieje dobrego we Vranovie i o czym jego społeczność chciałaby nas poinformować. Sądzę, że będzie to robione symetrycznie na Słowacji. – wyliczał podczas spotkania z lokalnymi dziennikarzami pola do wzajemnej współpracy burmistrz Czernecki.

Mamy wolę i pełną determinację, żeby to realizować. – podkreślili zgodnie gospodarze Jasła i Vranova nad Topl’ou.

Vranov nad Topl’ou jest siódmym zagranicznym miastem partnerskim Jasła. Dołączył do: węgierskiego Makó, słowackiego Trebišov’a, ukraińskiego Truskawca, włoskiego Camposampiero oraz czeskich – Hodonina i Dzielnicy Praga 10. Miastami zaprzyjaźnionymi z Jasłem są: słowackie – Humenné, Liptovský Mikuláš i Bardejov, ukraińskie – Odessa i Sambor oraz węgierski Sárospatak.

Vranov nad Topl’u to miasto powiatowe położone we wschodniej Słowacji, w województwie preszowskim. Zajmuje powierzchnię ponad 34 metrów kwadratowych, na której zamieszkuje ponad 23 tysiące mieszkańców. W pobliżu miasta znajduje się zbiornik wodny Domasa, stanowiący letnią atrakcję turystyczną regionu. Najbardziej rozwinięte są tam: przemysł drzewny, tekstylny, również przemysł maszynowy, produkcja budowlana oraz produkcja tworzyw sztucznych.

Jest oddalony od Jasła o 125 kilometrów (jadąc drogą wojewódzką nr 992 do Nowego Żmigrodu, stamtąd kierując się drogą wojewódzką nr 993 do Dukli, a następnie drogą krajową nr 9 w kierunku przejścia granicznego w Barwinku).

POSŁUCHAJ:

MATERIAŁ PROMOCYJNY:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE