Informacje

Strażacy podsumowali 2013 rok

730 razy interweniowały w ubiegłym roku jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu jasielskiego. W zdarzeniach, które likwidowały zastępy państwowej i ochotniczych straży pożarnych, śmierć poniosło dwanaście osób, a 119 odniosły obrażenia ciała. Rok 2013 okazał się bardzo tragiczny w stosunku do dwóch poprzednich lat pod względem ofiar pożarów. Śmierć poniosły aż cztery osoby, rok i dwa lata wcześniej nikt nie zginął.

POSŁUCHAJ:

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle razem z 98 jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej powiatu jasielskiego (w tym szesnastoma włączonymi do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego) wyjeżdżały w minionym roku do 730 zdarzeń, w tym 336 pożarów, 370 miejscowych zagrożeń i 24 alarmów fałszywych.

Odnotowano ogólny spadek liczby interwencji w stosunku do roku 2012 o 513 zdarzeń (w tym spadek o 299 pożarów i 222 miejscowe zagrożenia i wzrost o 8 alarmów fałszywych).

W akcjach, podczas których interweniowały zastępy państwowej i ochotniczych straży pożarnych śmierć poniosło 12 osób (w pożarach – 4 i w miejscowych zagrożeniach – 8). Obrażenia ciała odniosło 119 osób (w pożarach – 12 i w miejscowych zagrożeniach – 107).

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Główną przyczyną zaistnienia pożarów było: podpalenie umyślne (234), wady urządzeń instalacji elektrycznej (20), wady urządzeń na paliwo stałe (6), nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym (5), wady środków transportu (3), wyładowania atmosferyczne (2), inne (2). W 28 przypadkach nie udało się ich ustalić.

Rok 2013 był tragiczny jeśli chodzi o osoby, które zginęły w pożarach. Bardzo tragiczny pożar w Nowym Żmigrodzie, gdzie dwójka dzieci zginęła w drewnianym budynku mieszkalnym. Zginęła kobieta w miejscowości Tarnowiec, w pożarze drewnianego budynku mieszkalnego. Wcześniej był tam młyn. Ten budynek został przerobiony na obiekt mieszkalny. Zginął 89-letni mężczyzna. Główną przyczyną jego śmierci było zatrucie tlenkiem węgla, ale silne zadymienie, które powstało w wyniku przyrządzania sobie potrawy spowodowało wydostanie się tlenku węgla. Ten mężczyzna zginął na terenie gminy Nowy Żmigród. – mówi bryg. Wacław Pasterczyk, Naczelnik Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Statystycznie jednak strażacy coraz częściej interweniują w związku z miejscowymi zagrożeniami. W tej grupie znajdują się wyjazdy do likwidacji skutków wypadków komunikacyjnych, niepożądanych skutków działania przyrody, katastrof budowlanych, topielców, poszukiwań osób zaginionych czy pomocy służbom medycznym.

Wyjazdy do miejscowych zagrożeń statystycznie co roku górują nad wyjazdami do pożarów, ponieważ są to wszelkiego typu działania związane z ratowaniem życia, zdrowia i mienia, a także udział w innych zdarzeniach. W roku 2013 wyjeżdżaliśmy m.in. do wyławiania osób, które utonęły w rzekach, wyjeżdżaliśmy do osób, które popełniły samobójstwo, do wypadków drogowych, do usuwania skutków gwałtownych wichur czy gwałtownych opadów deszczu. Cała gama wyjazdów nie związanych z pożarami powoduje, że ta statystyka zawsze jest troszkę wyższa od pożarów. – powiedział nasz rozmówca.

Najczęściej występującymi zagrożeniami na terenie powiatu jasielskiego były w 2013 roku: wypadki w komunikacji drogowej (102), silne wiatry (69), zdarzenia medyczne (36), wypadki budowlane (10), opady deszczu (5), przybory wody (4) i zdarzenia na obszarach wodnych (4).

Strażacy w minionym roku wyjeżdżali też do 24 alarmów fałszywych. O 8 więcej niż w analogicznym okresie roku 2012.

W 2013 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej najczęściej interweniowały w mieście Jaśle – 273 razy (103 pożary, 159 miejscowych zagrożeń i 11 alarmów fałszywych). Najmniej w gminie Krempna – 12 razy (6 pożarów, 6 miejscowych zagrożeń, 0 fałszywych alarmów).

Statystycznie najbezpieczniejszym miesiącami były: luty (6 pożarów) i listopad (15 miejscowych zagrożeń). Najwięcej zdarzeń odnotowano natomiast w miesiącach: kwiecień (123 pożary) i sierpień (53 miejscowe zagrożenia).

Zdarzenia i pożary likwidowało 16 jednostek KSRG oraz 82 OSP nie włączone do systemu. Duże słowa podziękowania za ich działalność. Największa liczba wyjazdów tych jednostek to przede wszystkim pożary traw, które co roku strażacy gaszą na wiosnę. Rok 2013, jeśli chodzi o pożary traw, był lepszy, ponieważ był to okres, w którym zima jeszcze w marcu dawała silne znaki. W związku z tym ta trawa nie została wypalana tak jak w latach wcześniejszych. W związku z tym mniejsza statystycznie ilość wyjazdów do tych pożarów traw. – podkreśla Wacław Pasterczyk.

Strażacy zawodowi razem z druhami ochotnikami i przedstawicielami służb mundurowych ponosili w ubiegłym roku swoje umiejętności biorąc udział w szeregu ćwiczeń taktyczno-bojowych: 125 maja na akwenie wodnym przy ulicy Kwiatowej (poszukiwanie osób i przedmiotów pod wodą), 15 lipca na terenie zakładu PKP Cargo S.A. w Jaśle (pozorowany pożar wagonu na bocznicy kolejowej), 17 października na terenie zakładu Orion Enginered Carbons sp. z o.o. w Jaśle (zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej w zakładzie dużego ryzyka).

Strażacy ćwiczyli też ewakuację osób z budynków użyteczności publicznej (Domu Pomocy Społecznej w Foluszu, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle i Przedszkola Miejskiego nr 6 w Jaśle).

Jak podkreślił nasz gość, miały one na celu „doskonalenie umiejętności umożliwiających prowadzenie akcji ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej”.

1 września na obiekcie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Osieku Jasielskim odbyły się VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg CITF, w których wystartowało w sumie 16 drużyn – zwycięscy eliminacji gminnych.

Wśród mężczyzn tryumfowała jednostka ze Skołyszyna, kobiet – jednostka z Krempnej. W grupie dziewcząt i chłopców najlepsza była „młodzieżówka” z jednostki w Brzyskach.

W 2013 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle ubiegała się o wymianę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, stanowiącego „pierwszy wyjazd” Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Środki zabezpieczone na wkład własny w wysokości 150 tysięcy złotych radni powiatowi wycofali jednak w ostatniej chwili, przekazując je na remont odcinka drogi powiatowej łączącej Jasło poprzez Gorajowice z Bieździadką. Stąd Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie przesunęła dofinansowanie do Stalowej Woli.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Komendant powiatowy czyni starania o wymianę samochodu. Są już zabezpieczone pewne środki w Starostwie Powiatowym. Mamy nadzieję, że w tym roku dojdzie do finalizacji zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. Jest to konieczny zakup, ponieważ ten samochód, który jest „pierwszowyjazdowy” ma już duży czasookres użytkowania i zasługuje na wymianę. – dodaje Wacław Pasterczyk.

Obecnie tabor jasielskiej komendy stanowi 14 samochodów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych. Dwa z nich, czyli wspomniany wcześniej średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Renault Midliner M210 i samochód lekki ratownictwa technicznego na podwoziu Renault Mascott osiągnęły w tutejszej jednostce okres swojego użytkowania.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE