Informacje

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Ducala!

Jutro, 28 lutego, wprowadzana będzie zmiana organizacji ruchu na ulicy Ducala w Jaśle. Zmiana ta polegać będzie na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na całej długości ulicy Ducala od ulicy 3-go Maja do ulicy Dworcowej, z możliwością postoju pojazdów po lewej stronie drogi.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Dla zachowania bezpieczeństwa i płynności ruchu wprowadzona zostanie zmiana pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu ulic Ducala i 1-go Maja. Obecnie drogą z pierwszeństwem przejazdu będzie ulica 1-go Maja, a podporządkowaną dla ruchu, ulica Ducala. W okresie wiosennym planowany jest remont nawierzchni ulicy Ducala i wprowadzenie oznakowania poziomego umożliwiającego skośne parkowanie pojazdów.

Zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do wprowadzanego nowego oznakowania ulicy Ducala i 1-go Maja w Jaśle.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE