Informacje

Czy po pięćdziesięciu latach od wybudowania jasielski szpital zostanie rozbudowany?

Radni powiatowi wyrazili w czwartek zgodę na zaciągnięcie zobowiązań finansowych w wysokości półtora miliona złotych na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji związanej z rozbudową obiektów Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. To historyczna decyzja, która daje światełko w tunelu, że pod koniec 2016 roku, czyli równo pięćdziesiąt lat od oddania budynku przy ulicy Lwowskiej, powstanie nowy blok operacyjny wraz z centralną sterylizatornią i infrastrukturą towarzyszącą.

Głosowanie nad uchwałą. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Głosowanie nad uchwałą. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Rada Powiatu podjęła dzisiaj dwie kluczowe uchwały dotyczące przyszłości Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Pierwsza z nich to zmiana uchwały budżetowej na 2014 rok poprzez zabezpieczenie 25 tysięcy złotych na wprowadzenie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”. Kwota ta ma zostać przeznaczona na przeprowadzenie postępowania konkursowego w sprawie wyłonienia najlepszej koncepcji budowy nowych obiektów szpitalnych wraz z zagospodarowaniem całego terenu wokół kompleksu przy ulicy Lwowskiej oraz modernizację już istniejących.

W 2008 roku została opracowana koncepcja na budowę nowego pawilonu wraz z blokiem operacyjnym, centralną sterylizatornią i trzema oddziałami. Koszt wskazany w tej koncepcji opiewał na blisko 50 milionów złotych wraz z wyposażeniem. Opracowanie koncepcji, którą posiada szpital, kosztowało 80 tysięcy złotych. My poszliśmy troszkę w inną drogę. Szukając najtańszych rozwiązań zaproponowaliśmy drogę konkursową, która będzie nas kosztowała około 25 tysięcy złotych. 10 tysięcy złotych przeznaczymy na opłatę sądu konkursowego, ponieważ jest taki wymóg i 15 tysięcy złotych to środki przeznaczone na nagrodę dla tych, którzy wystartują w tym konkursie. Można powiedzieć, że za 25 tysięcy złotych będziemy mieć kilka koncepcji do wyboru i nie dotyczących tylko jednego bloku, ale całego kompleksu na terenie szpitala przy Lwowskiej. – mówi Tadeusz Górczyk, etatowy członek Zarządu Powiatu w Jaśle.

Według zaproponowanego przez Zarząd Powiatu harmonogramu czasowego konkurs zostanie ogłoszony w marcu br., a jego rozstrzygnięcie i wyłonienie minimum dwóch koncepcji pod koniec lipca br. W sierpniu br. miałoby nastąpić podpisanie umowy na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji budowlanej z terminem realizacji do końca kwietnia 2015 roku.

Ta ma szacunkowo kosztować półtora miliona złotych. Na zaciągnięcie zobowiązań finansowych w takiej wysokości pozwolili dzisiaj radni powiatowi. Dokumentacja miałaby obejmować trzy nowe obiekty. W pierwszym zlokalizowany ma być blok z czterema salami operacyjnymi i salą nadzoru poznieczuleniowego, centralna sterylizatornia wraz z zapleczem technicznym i sanitarnym oraz dwa oddziały szpitalne z minimum 25 łóżkami każdy. Do nowego pawilonu miałby się przenieść Oddział Ortopedii oraz być utworzony Oddział Rehabilitacji.

Do drugiego budynku miałby zostać przeniesiony czterdziestołóżkowy Oddział Psychiatryczny z ulicy Za Bursę, Oddział Dzienny Psychiatryczny z ulicy Kraszewskiego oraz poradnie: leczenia uzależnień i zdrowia psychicznego.

W kolejnym usytuowane mają być wszystkie poradnie specjalistyczne, które obecnie są rozlokowane przy ulicy Szopena i Lwowskiej oraz dyrekcja i administracja szpitala.

Koncepcja ma obejmować również alokację oddziałów: Anestezjologii i Intensywnej Terapii (w miejsce dzisiejszej pediatrii) i utworzenie tam Oddziału Septycznego, Pediatrii i Alergologii (w miejsce Oddziału Ortopedii), Otolaryngologii (w miejsce części żeńskiej Oddziału Chirurgii) i powiększenie Oddziału Geriatrii oraz zmianę sposobu użytkowania dotychczasowego bloku operacyjnego na chirurgię oparzeniową. Projektant uwzględni również zagospodarowanie terenu poprzez budowę miejsc parkingowych oraz dostosowanie traktów pieszo-jezdnych do dokonanych zmian.

To jest zakres opracowania, które ma być zrealizowane za półtora miliona złotych. W koncepcji z 2008 roku, która kosztowała 80 tysięcy złotych wskazano, że opracowanie dokumentacji na ten jeden budynek będzie kosztowało 470 tysięcy złotych. Dlatego analizując te wszystkie dokumenty uznaliśmy, że najsensowniejszą rzeczą jest zrobienie kompleksowej dokumentacji, żeby można to było realizować etapami. – wyjaśnia Tadeusz Górczyk.

Jak dodaje, całą koncepcję trzeba będzie bardzo precyzyjnie wkomponować w obecny teren przy ulicy Lwowskiej, ponieważ jest on objęty ochroną konserwatorską.

Dlatego wystąpiliśmy do konserwatora, aby podał wytyczne do tego konkursu. Jeżeli zobaczymy, że konserwator daje rozszerzającą interpretację tych terenów to wystąpimy do ministra o ograniczenie tylko i wyłącznie do terenu zadrzewionego, bo trudno, żeby pół Jasła było objęte opieką konserwatora ze względu na to, że jest kilka parków. Na dzień dzisiejszy tak to wygląda. – wyjaśnił.

Trzy lata na realizację inwestycji

Szpital musi się dostosować do obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Ma na to czas do końca 2016 roku.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W świetle tych przepisów musielibyśmy zamknąć blok operacyjny, który jest „sercem” szpitala. To zamknięcie musiałoby nastąpić do końca 2016 roku, czyli równo pięćdziesiąt lat później od otwarcia naszego szpitala. Cieszę się, że dajemy sobie wszyscy szanse do tego, żeby taka sytuacja absolutnie nie nastąpiła. Szpital w Jaśle to nie tylko blisko 900 pracowników, czyli obecnie największy zakład pracy w naszym powiecie. Szpital to też 18 tysięcy rocznie hospitalizowanych pacjentów, 99 tysięcy porad udzielonych w 17 poradniach specjalistycznych, blisko 7 tysięcy wyjazdów Pogotowia, 3,5 tysiąca wyjazdów transportowych, to 18 tysięcy pacjentów przyjętych w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej, 20 tysięcy pacjentów przyjętych na SOR-rze. Ja wierzę, że nasz szpital nie przekształci się w jedną wielką poradnię. – powiedział lek. med. Michał Burbelka, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Szpitalowi powiatowemu nadzieję daje Samorząd Województwa Podkarpackiego, który wpisał projekt na listę przedsięwzięć priorytetowych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Teraz decyzja leży po stronie urzędników w Brukseli. Pozyskanie unijnego dofinansowania pozwoliłoby na zrealizowanie wariantu rozbudowy jasielskiej lecznicy w pełnym wymienionym wcześniej zakresie.

Ale żeby to wszystko można było uzyskać to trzeba być przygotowanym dokumentacyjnie. – podkreśla Tadeusz Górczyk. – Na dzień dzisiejszy nikt nie jest w stanie powiedzieć, czy Bruksela to zaakceptuje czy nie. Ale województwo podejmuje starania. Mało tego. Województwo daje je do projektów kluczowych, czyli jeżeli zostaną zaakceptowane w Brukseli to są pieniądze znaczone. Wtedy trzeba albo zepsuć wniosek albo go nie złożyć, żeby po te pieniądze nie sięgnąć. A teraz odwrócę pytanie. Co się stanie, jeżeli Bruksela zaakceptuje, zostaną zabezpieczone pieniądze i zostanie ogłoszony nabór w pierwszym możliwym terminie, czyli w połowie 2015 roku? Kto wtedy zrobi dokumentację w ciągu jednego miesiąca, bo tyle jest czasu od momentu ogłoszenia na nabór? My dzisiaj musimy być przygotowani na różne warianty i musimy mieć na połowę 2015 roku kompletną dokumentację. – dodał.

Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Czy będzie możliwe uzyskanie z tego programu 70 milionów złotych tylko i wyłącznie dla jasielskiego szpitala? Obawiam się, że nie. – powiedział z kolei Adam Pawluś, przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości przy Radzie Powiatu. – W swoich stanowiskach podkreślaliśmy, że jesteśmy za rozbudową szpitala, bo szpital musi się dostosować do przepisów i norm unijnych. Takie działania podjęliśmy już w poprzedniej kadencji. Szpital wie, co dokładnie potrzebuje na dzień dzisiejszy. Najważniejsza sprawa to sale operacyjne, czyli cały blok i centralna sterylizacja. To musi być, żeby szpital mógł funkcjonować.

Radni PiS-u głosowali za wydatkowaniem 25 tysięcy złotych na rozpoczęcie procedury konkursowej, natomiast byli już przeciwni zabezpieczeniu półtora miliona złotych na dokumentację.

Jesteśmy jak najbardziej za rozbudową jasielskiego szpitala. Myśmy proponowali na poprzedniej sesji kwotę 200 tysięcy złotych, natomiast nadal krytycznie wyrażamy się na temat organizowania konkursu. Uważamy, że kwota półtora miliona złotych jest zbyt wysoka. Takie projekty w sąsiednich czy innych powiatach zamykały się kwotą w granicach 350 tysięcy złotych więc zakładamy, że pół miliona złotych to wystarczająca kwota na wykonanie całej dokumentacji łącznie z wszelkimi potrzebnymi kosztorysami. – wyjaśnił Pawluś.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Musimy mieć świadomość, że ta inwestycja nie będzie realizowana w tym roku tylko będzie kompleksowo przygotowana tak, aby pozwolenie na budowę i możliwość rozpoczęcia inwestycji była w przyszłym roku. Dlatego też zespół, którym kierowałem oraz Zarząd Powiatu przyjął taki harmonogram działań, aby najpierw określić zakres rzeczowy w formie konkursu i ten konkurs ma wyłonić najlepszą koncepcję rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Natomiast drugim etapem będzie wykonanie pełnej dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę. Dlatego też proszę o przychylenie się do tej propozycji, podjęcie tej uchwały, a Zarząd wykona wszystkie czynności, które spowodują, że Szpital Specjalistyczny w Jaśle będzie miał możliwości rozwojowe. – wyjaśnił wicestarosta jasielski Franciszek Miśkowicz.

Krytycznie w stosunku do słów opozycji odniósł się także członek Zarządu Powiatu Jan Urban.

Ja rozumiem, że prawem opozycji jest negowanie działań strony akurat sprawującej władzę, ale są granice przyzwoitości. – stanowczo zaznaczył. – Nikt nie mówi, że raptem za dotknięciem czarodziejskiej różdżki ma być wyłożone 70 milionów i ten materiał tego nie zawiera. Są to przybliżone koszty docelowego rozwiązania tematu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Jest pokazany pierwszy etap, czyli koncepcja, która wyłoni jak ten obraz szpitala będzie się kształtował i jest etap, który nas pili, czyli wybudowanie do końca 2016 roku czterech sal operacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą. To jest konkret. W tym momencie podejmując taką uchwałę Zarząd Powiatu i służby starostwa przygotowują i rozpisują szybko konkurs. Nagrodą w tym konkursie będzie zaprojektowanie pierwszego etapu, czyli sal operacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą, a później w zależności od środków będzie ta inwestycja realizowana etap po etapie. Mało tego. Wszyscy wiemy i głośno mówimy o nowej perspektywie finansowej. Ja się pytam, z czym my wystartujemy do nowej perspektywie finansowej, jeżeli nie będziemy mieli gotowego projektu rozbudowy szpitala? A tu jest konkret. Mamy gotową dokumentację i w momencie kiedy pada hasło, że jest składanie wniosków, mamy gotowy projekt rozbudowy szpitala. Myślę, że ci wszyscy, którzy mówią, że wypełniając mandat radnego, a radny powinien kierować się dobrem swojej wspólnoty samorządowej, którą reprezentuje, winni jednomyślnie i ponad podziałami opowiedzieć się za tą koncepcją poprzez podniesienie ręki.

Urban nazwał dzisiejszą decyzję radnych „historyczną”. – W życiu każdego samorządu są chwile bardziej istotne niż szara rzeczywistość. Myślę, że dzisiejsza sesja należy do takich chwil, które w sposób istotny będą rzutować na przyszły wizerunek powiatu. Zawsze mi się wydawało, że kwestie ochrony zdrowia są takim tematem, który winien być ponad podziałami. Dzisiaj, podejmując tą uchwałę, rozwiązujemy kompleksowo na lata kwestie opieki zdrowotnej w powiecie jasielskim. Podjęcie tej uchwały intencyjnej, która zawiera już konkrety w sobie i mówi o pieniądzach, sposobach, drodze dojścia pozwoli na lata ukierunkować rozwój naszej placówki medycznej jaką jest Szpital Specjalistyczny w Jaśle. – powiedział.

W cyklu inwestycyjnym ujęto również budowę lądowiska dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ma powstać na działce w okolicy dawnego salonu meblowego „Furnel”, pomiędzy ulicą Przemysłową, a Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jego szacunkowa wartość opiewa na kwotę 10 milionów złotych. Posiadanie własnego placu przeznaczonego dla podniebnych karetek to kolejny wymóg stawiany przez ministerstwo szpitalom posiadającym Szpitalny Oddział Ratunkowy. W przeciwnym wypadku placówka straci kontrakt na tą jednostkę organizacyjną. Obecnie wszczęto procedurę zmiany zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tamtego obszaru z uwzględnieniem „usług medycznych”.

Podczas dzisiejszej sesji wszystkie strony po raz kolejny jednoznacznie podkreślały, że jasielski szpital musi pozostać publiczną placówką służby zdrowia, a wszelkie działania podejmowane w celu poprawy jego warunków lokalowych i sprzętowych mają oddalić potencjalny proces prywatyzacyjny.

KOMENTARZE

lek. med. Michał Burbelka, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
Chciałem podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tej historycznej decyzji, która umożliwi rozbudowę i rozwój szpitala w Jaśle. Dlaczego uważam, że ta decyzja jest historyczna? Otóż, kiedy w 1966 roku otwierano szpital przy ulicy Lwowskiej była to na tamten czas bardzo nowoczesna, dobrze wyposażona lecznica. Niestety historia ma to do siebie, że lubi zataczać koło. W 2012 roku Minister Zdrowia swym rozporządzeniem nakazał dostosowanie szpitala do wymogów, jakie powinny spełniać jednostki, które zajmują się leczeniem ludzi.

Adam Pawluś, radny PiS
Takie zadania były realizowane przez inne podmioty w Małopolsce. Wiemy jak ten proces tam wyglądał. Można wejść chociażby na stronę powiatu gorlickiego, ponieważ to są środki publiczne i można uzyskać informacje, ile takie przedsięwzięcia kosztowały przy podobnej populacji. Mamy populację powiatu jasielskiego w granicach 120 tysięcy mieszkańców. Powiat gorlicki może ma troszeczkę mniejszą populację. Rozmawiałem z dyrektorem szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej, który zrealizował obiekt czterech sal operacyjnych z centralną sterylizatornią przy troszkę mniejszej populacji. Dyrektor oświadczył, że dzisiaj by takiego dużego obiektu by nie budowali, ponieważ nie będą w stanie wykorzystać tych czterech sal. Musimy też pamiętać o tym, że te sale, które są w tej chwili wykorzystywane do zabiegów operacyjnych będą mogły być również dostosowane do może mniej intensywnych zabiegów chirurgicznych.

Jan Urban, radny PSL
My, jako samorząd powiatu, mamy dwa bardzo istotne zadania: to ochrona zdrowia i oświata. To są dwa czynniki, które w znacznym stopniu wpływają na jakość funkcjonowania społeczności powiatu jasielskiego. Niezależnie od tego czy dziś ktoś sprawuje władze, czy tej władzy nie sprawuje, są tematy, które winny znaleźć wspólne rozwiązanie.

Tadeusz Górczyk, etatowy członek Zarządu Powiatu
Przedmiotem zlecenia na kwotę półtora miliona złotych będzie: budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią i dwoma oddziałami, nowego pawilonu załatwiającego kompleksowo problem oddziału psychiatrycznego (łącznie z częścią dotyczącą pobytu dziennego); budynku, który ma pomieścić wszystkie przychodnie, które na dzień dzisiejszy znajdują się w rozproszeniu na terenie miasta, zaplecza dla administracji, nową lokalizację oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z 10 łóżkami, nową lokalizację Oddziału Septycznego z 6 łóżkami, nową lokalizację Oddziału Pediatrii i Alergologii, nową lokalizację Oddziału Otolaryngologii, rozbudowanie zaplecza dla Oddziału Chirurgii z możliwością zwiększenia świadczeń (jednym z nich jest chirurgia oparzeniowa) i zagospodarowanie całego terenu przy ulicy Lwowskiej.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

CZYTAJ RÓWNIEŻ:
[22.01] – „Radni powiatowi: wspólny głos w sprawie rozwoju szpitala”
[03.02] – „Otrzymaliśmy: radni PiS w sprawie rozbudowy jasielskiego szpitala”
[07.02] – Dziesiątki milionów na rozbudowę szpitala? Potrzebny blok operacyjny i lądowisko dla śmigłowców ratowniczych

SŁOWA KLUCZOWE