Informacje

Promesy dla podkarpackich samorządów

Prawie 70 mln zł otrzymają podkarpackie samorządy na odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku powodzi w latach 2010-2012. To kolejne środki z rezerwy celowej budżetu państwa dla gmin i powiatów z regionu. Promesy wręczyła wojewoda Małgorzata Chomycz-Śmigielska i dyrektor departamentu ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Zbigniew Śwircz.

Fot. © Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Fot. © Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

40 mln zł trafi do 134 gmin i powiatów na usuwanie skutków powodzi, w tym na odbudowę i remonty dróg oraz mostów. „Wszystkie samorządy, które wnioskowały o pomoc, otrzymały promesy” – powiedziała wojewoda. Małgorzata Chomycz-Śmigielska dodała, że jeśli pojawią się oszczędności poprzetargowe, kolejne zadania wskazane przez samorządy będą mogły uzyskać dofinansowanie.

Na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi dotacje, w ramach przyznanych promes, otrzyma 112 gmin, 21 powiatów i samorząd województwa. Dofinansowanie trafi m.in. do:

– powiatu sanockiego (2mln 130 tys. zł), powiatu strzyżowskiego (1 mln 470 tys. zł), powiatu jarosławskiego (1 mln 150 tys. zł);
gminy Kołaczyce (730 tys. zł), gminy Orły (530 tys. zł), gminy Wielkie Oczy (630 tys. zł), gminy Ropczyce (400 tys. zł);
– samorządu województwa podkarpackiego (1 mln 300 tys. zł).

29 mln 691 tys. zł zostanie przeznaczone na 17 zadań związanych z zabezpieczeniem osuwisk. Wsparcie na zadania związane z likwidacją osuwisk trafi do 11 gmin na łączną kwotę 12 mln 18 tys. zł, 5 powiatów na kwotę 13 mln 743 tys. zł i do samorządu województwa podkarpackiego w wysokości 4 mln 200 tys. zł. Środki otrzymają m.in.:

– miasto Tarnobrzeg (5 mln 480 tys.), miasto Krosno (1 mln 800 tys. zł), miasto Przeworsk (920 tys. zł), miasto i gmina Zagórz (560 tys. zł), gmina Haczów (2 mln 300 tys. zł);
– powiaty: strzyżowski (7 mln 349 tys. zł), jasielski (3 mln 700 tys. zł), sanocki (2 mln 600 tys. zł), rzeszowski (54 tys. zł) i ropczycko-sędziszowski (40 tys. zł);

W latach 2010-2013 na usuwanie skutków powodzi do podkarpackich samorządów trafiło prawie 600 mln zł:
– 488 mln 431 tys. zł pochodziło z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację 1499 zadań w zakresie odbudowy i remontów przede wszystkim dróg, mostów i przepustów oraz innych obiektów tj. budynków komunalnych, szkół, obiektów sieci kanalizacyjnej i obiektów melioracyjnych
– 62 mln 450 tys. zł w ramach dotacji celowych przekazano na zabezpieczenie osuwisk
– 46 mln 479 tys. zł na usuwanie skutków powodzi z roku 2010 pochodziło z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na realizację 101 zadań: na odbudowę i remonty dróg oraz mostów.

(Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie)

SŁOWA KLUCZOWE