Informacje

Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego w Jaśle

Bezpieczeństwo przygraniczne województwa podkarpackiego w kontekście sytuacji na Ukrainie było głównym tematem Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego. Starostowie wypracowali również stanowiska poświęcone ważnym zagadnieniom funkcjonowania powiatów. Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego odbył się 31 marca br. w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy. Uczestniczyło w nim 21 starostów z Podkarpacia, przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, wojewódzkiego i służb mundurowych.

Fot. © Starostwo Powiatowe w Jaśle
Fot. © Starostwo Powiatowe w Jaśle

Zajmujemy się szeroko rozumianym bezpieczeństwem na terenie Podkarpacia, a więc na terenie przygranicznym. Chcieliśmy zdiagnozować przygotowanie służb mundurowych na wypadek zagrożenia. Bowiem to starosta odpowiada za bezpieczeństwo całego powiatu. On rozwiązuje sytuacje kryzysowe, dlatego dzisiejsze spotkanie jest tak ważne – mówił Józef Michalik, Starosta Lubaczowski, Przewodniczący Konwentu.

W tej chwili nie ma bezpośredniego zagrożenia. Możemy czuć się bezpiecznie – uspokaja Starosta Jasielski Adam Kmiecik. – Powiaty są przygotowane na sytuacje kryzysowe, a takie spotkania służą temu, by te najgorsze scenariusze przewidywać. Jednak jeszcze raz podkreślam, że w tej chwili nie ma takiego niebezpieczeństwa. Mówiąc o kryzysie nie mamy na myśli działań zbrojnych po naszej stronie granicy. Ale w przypadku zaostrzenia się sytuacji na Ukrainie, musimy być przygotowani na przyjęcie uchodźców. Musimy ich gdzieś zakwaterować, otoczyć opieką medyczną oraz zaspokoić ich wszelkie potrzeby – dodał Starosta.

Przedstawiciele wszystkich służb – straży granicznej, straży pożarnej i policji, zgodnie twierdzili, że podległe im resory mają wypracowane procedury reagowania w sytuacjach ewentualnego zagrożenia.

Konwent wypracował również wspólne stanowiska dotyczące funkcjonowania powiatów. Starostowie apelują m.in. o poszerzenie strefy przygranicznej z Ukrainą, wybudowanie drogi szybkiego ruchu wiążącej Kielce, poprzez węzeł autostradowy w Tarnowie, ze Słowacją. Wypracowali wspólne stanowisko w sprawie określania zasad usuwania pojazdu z drogi oraz ustalania opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym. Dyskutowali również na temat podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatów województwa podkarpackiego.

(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE