Kultura | rozrywka | edukacja

Jubileusz 10. lecia Klubu Powiększania Wyobraźni

14 maja 2014 r. obchodziliśmy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle jubileusz 10. lecia Klubu Powiększania Wyobraźni.

Fot. © Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle
Fot. © Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle

Wszystko zaczęło się w 2004 r. od Mikrokosmosu Poetyckiego zorganizowanego w ramach I Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek z inicjatywy dyrektora biblioteki Małgorzaty Piekarskiej. Od 10 lat opiekunem Klubu jest Krystyna Ziemba.

Cele przyświecające założycielom były bardzo klarowne: stworzenie mikrośrodowiska literackiego, rozwój własnych zainteresowań, wspólnota międzypokoleniowa, promocja czytelnictwa w środowisku Jasła i regionu. Nazwa Klubu pochodzi od wiersza Marii Kantor „My ludzie z Klubu Powiększania Wyobraźni”. Do dziś w spotkaniach uczestniczą twórcy regionalni, poeci i pisarze, nauczyciele, uczniowie oraz młodzi adepci sztuki poetyckiej.

Podejmowana tematyka była różnorodna m.in.: Od Homera do Kawafisa: podróż w literaturze, Człowiek w sytuacji wyboru, Tożsamość jednostki a zbiorowość, dotyczyła muzyki, teatru, filmu, malarstwa, rzeźby, psychologii. Wspólnie z Muzeum Regionalnym w Jaśle zorganizowano cykl wykładów historycznych dotyczących Jasła i regionu, które prowadził kustosz – Mariusz Świątek. Klub w latach 2006-2007 realizował projekt READCOM – Kluby Czytelnicze dla Dorosłych, co zmieniło formę spotkań i wzmogło aktywność czytelniczą uczestników. W ramach promocji czytelnictwa odbywały się dyskusje o najnowszej literaturze polskiej i światowej.

W jubileuszowym spotkaniu oprócz członków KPW udział wzięli młodzi poeci z Klubu Inicjatyw Artystycznych „Wschód” Albert Kociuba i Hanna Wędrychowicz, w myśl hasła tegorocznego Tygodnia Bibliotek „Czytanie łączy pokolenia”, a Mateusz Nocek zaśpiewał z towarzyszeniem gitary własne kompozycje. Ze swoim repertuarem wystąpiły: Irena Becla, Maria Kantor, Maria Majchrowicz, Barbara Tora, Zofia Wojdyła, Urszula Wójcik.

Biblioteka powołując do życia Klub Powiększania Wyobraźni wciągnęła grupę czytelników do aktywności kulturalnej i edukacyjnej na rzecz społeczności lokalnej – powiedziała na zakończenie Barbara Tora.

Urodzinowy tort był słodkim finałem jubileuszu.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE