Informacje

Antoniański Dar Serca przyniósł w tym roku ponad 11 tysięcy złotych dla szpitala

Nieco ponad jedenaście tysięcy złotych przyniosła druga edycja Antoniańskiego Daru Serca, lokalnej akcji charytatywnej na rzecz jasielskiego szpitala. Zebrane środki zostaną wykorzystane na częściowe sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla jednego ze szpitalnych oddziałów. Będzie on służył bezpośrednio potencjalnym pacjentom do ratowania ich życia i zdrowia.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Podczas uroczystego koncertu finałowego, który odbył się w czwartkowe popołudnie na placu przed Sanktuarium św. Antoniego, gwardian jasielskich Franciszkanów o. Krzysztof Kozioł wraz z dyrektorem Jasielskiego Domu Kultury Januszem Szewczykiem i burmistrzem miasta Andrzejem Czerneckim wręczyli dyrektorowi Szpitala Specjalistycznego lek. med. Michałowi Burbelce symboliczny czek opiewający na kwotę 11 470,68 złotych.

To efekt jednodniowej zbiórki ulicznej i charytatywnych koncertów, które odbywały się w bieżącym tygodniu w wykonaniu przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w naszym mieście. Wszystko na rzecz największej publicznej placówki medycznej w powiecie jasielskim.

Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnego defibrylatora dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej, który będzie używany w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia. Tego typu sprzęt kosztuje około 40 tysięcy złotych. Ale o tyle mniej niż byśmy musieli dołożyć całość z własnego budżetu. – powiedział nam dyrektor jasielskiego szpitala.

Antoniański Dar Serca to charytatywna akcja o wymiarze lokalnym, której patronuje św. Antoni Padewski, patron Jasła. Od 2013 roku jest kontynuatorem corocznej zbiórki pieniędzy organizowanej przez Ojców Franciszkanów i Jasielski Dom Kultury w ramach „Noworocznego Daru”. Przedsięwzięcie ma wymierne efekty. Przez piętnaście lat przyniosła ponad pół miliona złotych, za które udało się doposażyć miejscowy szpital w nowoczesny sprzęt do diagnostyki i leczenia schorzeń pacjentów. Od Jaślan dla Jaślan – taki cel przyświeca od początku jej pomysłodawcom. Każda złotówka jaka trafiła do trzymanych przez wolontariuszy puszek trafia z powrotem do mieszkańców, którzy są potencjalnymi pacjentami szpitala.

W kwestę uliczną w ramach drugiej edycji Antoniańskiego Daru Serca, która odbyła się w minioną niedzielę (08.06) włączyło się 42 uczniów z siedmiu placówek edukacyjnych (Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 7, Zespołu Szkół Miejskich nr 2, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Zespołu Szkół nr 3 oraz Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych).

Przedsięwzięcie ma też wymiar kulturalny. W terminie od 22 maja do 10 czerwca przedszkola i szkoły przygotowały prezentacje artystyczne dla własnego środowiska. Były to: Przedszkole Miejskie nr 1, nr 2, nr 6, nr 9, nr 10, nr 11, Bajkowe Prywatne Przedszkole, Szkoła Podstawowa nr 1, Zespół Szkół Miejskich nr 2 oraz Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych.

8 czerwca w Kościele OO. Franciszkanów odbył się koncert w wykonaniu Chóru Soli Deo działającego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle. 10 czerwca na scenie Jasielskiego Domu Kultury odbyły się cztery występy słowno-muzyczne przygotowane przez: Zespół Szkół Miejskich nr 3 („Pod niebem pełnym cudów”), Szkołę Podstawową nr 2 („Serca pełne miłości”), Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września („Próba Generalna”) i Zespół Szkół nr 3 („Mały książe”). W środę i czwartek występy przeniosły się na scenę pod Kościołem OO. Franciszkanów. Wczoraj zaprezentowali się uczniowie: Gimnazjum nr 1 („Wszystkie drogi prowadzą do ludzi”), Zespołu Szkół nr 4 („Mały książe”) i Zespołu Szkół Budowlanych („Atlas uczniów”); dzisiaj: Szkoły Podstawowej nr 7 („Życie na ziemi radością dla ludzi, chwałą dla Boga”) i Szkoły Podstawowej nr 4 („Dar Serca”).

We wszystkie z nich zaangażowało się około 800 osób.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Warto nawet chwalić się tym, że jest taka akcja w naszym mieście. Chodzi o to, by promować postawy dzielenia się z drugim człowiekiem. By uczyć od najmłodszych lat postawy pomocy i bezinteresownej służby dla drugiego człowieka. Ale warto popatrzeć głębiej i widzieć w tym szersze horyzonty. Mianowicie to nie tylko zbiórka materialna na zakup sprzętu medycznego, a w tym roku chcemy wesprzeć w sprzęt oddział intensywnej terapii naszego szpitala. Ten dar materialny jest bardzo ważny. To jest konkretny wymiar, który chcemy dać. Ale oprócz tego daru materialnego jest wymiar kulturalny, bo Antoniański Dar, a wcześniej Noworoczny Dar to szereg koncertów, imprez, spotkań, prezentacji. Młodzi artyści dzielą się talentem, który mają od Boga: śpiewem, tańcem. To jest wspaniały dar, którego udzielają innym, a przez to ubogacają nas, którzy biorą udział w tych spotkaniach. Inny wymiar to społeczny. To spotkania ludzi, szkół, możliwość kontaktu. To też jest ważne, bo buduje się wspólnotę, buduje się społeczeństwo. – powiedział o. gwardian Krzysztof Kozioł.

Dyrektorzy, których placówki włączyły się w organizację tegorocznej akcji, odebrali z rąk burmistrza miasta Andrzeja Czerneckiego i wicestarosty jasielskiego Franciszka Miśkowicza okolicznościowe podziękowania.

Czytamy w nim m.in. „Antoniański Dar Serca to dobroczynna akcja, która jednoczy dzieci, młodzież i dorosłych. Wszystkich, którzy mają potrzebę dzielenia się i wspierania bliźnich. Przekazujemy serdeczne wyrazy uznania i podziękowania za trud i zaangażowanie w naszą akcję. Pozyskane fundusze przekazane zostaną na rzecz jasielskiego szpitala. Antoniański Dar Serca trwa i rozwija się dzięki Państwa wyobraźni serca i otwartym dłoniom.” Dyplomy uzupełnia cytat św. Jana Pawła II „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Podziękowania należą się wszystkim: od dzieci z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, ich opiekunom, wychowawcom, nauczycielom, dyrektorom szkół, a także burmistrzowi Andrzejowi Czerneckiemu, gwardianowi jasielskich Franciszkanów o. Krzysztofowi Koziołowi, dyrektorowi Jasielskiego Domu Kultury, ale przede wszystkim wolontariuszom i ludziom dobrej woli, którzy przekazali te pieniądze. Takie akcje są bardzo potrzebne. Trudno tu mówić o tym, czy szpital byłoby stać samodzielnie na zakup takiego sprzętu czy też nie. Może i by było stać gdyby takiej akcji nie było, ale taka akcja ma za zadanie przede wszystkim integrować naszą społeczność. Uczyć dobrych gestów po to, żeby ludzie pomagali sobie nawzajem. To jest wspaniały cel tej akcji. Moim zdaniem pieniądze są sprawą drugorzędną, aczkolwiek bez nich nie moglibyśmy kupić wielu bardzo pożytecznych urządzeń medycznych dla szpitala. Dziękuję wszystkim. – podkreśla dyrektor Michał Burbelka.

W ubiegłym roku zbiórka przysłużyła się do zakupu wideogastroskupu wykorzystywanego do diagnozowania i leczenia schorzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE