Informacje

Jasielska Karta Dużej Rodziny – zaproszenie dla przedsiębiorców

Już kilkadziesiąt rodzin złożyło wnioski o przyznanie Jasielskiej Karty Dużej Rodziny, czyli dokumentu, dzięki któremu rodziny wielodzietne z terenu miasta mogą liczyć na ulgi i zwolnienia w miejskich instytucjach.

Jasielska Karta Dużej Rodziny

Na razie w programie uczestniczą jednostki miejskie, ale Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła występuje do różnych przedsiębiorstw i firm z propozycją przystąpienia do programu przez zaoferowanie ulg i preferencji dla rodzin wielodzietnych. – Liczę na zainteresowanie firm propozycją działań na rzecz mieszkańców Jasła. Jestem przekonany, że wspieranie rodzin wielodzietnych stanie się cennym elementem wizerunku tych przedsiębiorstw – zaznacza burmistrz Jasła.

Przedsiębiorstwa, firmy, instytucje zainteresowane udziałem w programie Jasielska Karta Dużej Rodziny proszone są o kontakt z Wydziałem Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Jaśle pod numerem telefonu 13 44 86 319.

Jasielską Kartę Dużej Rodziny może otrzymać rodzina spełniająca łącznie następujące warunki: na utrzymaniu rodziców/opiekunów lub rodziny zastępczej pozostaje troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, a w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności bez ograniczenia wieku; rodzina zameldowana jest w Jaśle; rodzina mieszka pod wspólnym adresem w Jaśle.

Wnioski o wydanie karty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle ul. Floriańska 8 a, w Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin w Jaśle, w poniedziałek (godz. 11.00. – 17.00), od wtorku do piątku (godz.11.00. – 15.30).

Informacje dot. Jasielskiej Karty Dużej Rodziny, katalog ulg, zwolnień i preferencji oraz wniosek o wydanie karty wraz z wymaganymi dokumentami znajdują się na stronie www.jaslo.pl w dziale aktualności lub na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle http://www.mopsjaslo.pl/.

[box style=’download’] DO POBRANIA: deklaracja uczestnictwa w programie (.doc) [/box]

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE