Informacje

Lata starań o ulicę Kolejową w końcu dojdą do skutku

Projekt budowlano-wykonawczy gotowy, pozwolenie budowlane uzyskane, grunty pod inwestycję wykupione, teraz czas na uzyskanie zewnętrznego dofinansowania. W przyszłym roku miasto weźmie się w końcu za rozbudowę ulicy Kolejowej. Dzisiaj radni podjęli uchwałę intencyjną, która umożliwi samorządowi wystąpienie o dofinansowanie przedsięwzięcia z budżetu państwa.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Uchwała w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta na 2015 rok kwoty 4,6 miliona złotych pozwoli władzom miasta na aplikowanie z inwestycją do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Jeśli nasz wniosek uzyska pozytywną akceptację to możemy liczyć na dotację nieprzekraczającą połowy kosztów całkowitej realizacji przedsięwzięcia i nie więcej niż trzy miliony złotych.

Rzeczywista wysokość tej pomocy finansowej będzie dopiero określona po przetargu, a po drugie jeszcze będzie to zależało od wielkości funduszy jakie dla poszczególnych województw zostaną skierowane ze środków centralnych. – poinformował Antoni Pikul, zastępca burmistrza miasta Jasła.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Projekt zakłada kompleksową modernizację zlokalizowanej na osiedlu Górka Klasztorna ulicy Kolejowej, biegnącej od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do łącznika pomiędzy torami kolejowymi, a skrzyżowaniem z ulicą 3-go Maja w Jaśle. W ramach inwestycji zaplanowano całkowite dostosowanie jezdni do obowiązujących warunków stawianych ulicom miejskim, tak więc jezdnia zostanie poszerzona do szerokości siedmiu metrów, a wzdłuż całego jej przebiegu zostanie wyłożona nowa nawierzchnia asfaltowa. Na całej długości drogi zostanie wybudowany jednostronny chodnik, który będzie zlokalizowany po lewej stronie jezdni patrząc od ulicy Grunwaldzkiej oraz zamontowane oświetlenie drogowe.

Swojej radości z planowanego przedsięwzięcia nie ukrywa radny Stanisław Zając, który od wielu lat zabiegał o realizację gruntownej modernizacji ulicy Kolejowej.

Cieszę się bardzo, że moje prawie piętnastoletnie starania o budowę ulicy Kolejowej w końcu dojrzały i że dzisiaj podejmujemy projekt uchwały intencyjnej. Mieszkańcy, a szczególnie ci, którzy często jeżdżą i przechodzą tą drogą, naprawdę czekają na jej realizację, bo są niekiedy problemy z dojazdem, a już nawet się nie mówi jeśli by zaszła potrzeba użyć wozu strażackiego to ledwo zmieści się, bo droga jest bardzo wąska. – podkreślił.

Nowo powstała droga pozwoli prawidłowo zabezpieczyć komunikację z przylegającymi do niej ulicami: Bolesława Prusa, Mikołaja Reja i Henryka Sienkiewicza, przy których następuje intensywna zabudowa domami jednorodzinnymi.

Jak podkreślił wiceburmistrz, w przyszłym roku ma być przygotowana kompleksowa modernizacji układu komunikacyjnego na osiedlu Górka Klasztorna.

W projekcie przyszłorocznego budżetu proponujemy, a Rada przyjmie lub nie przyjmie naszą propozycję, a myślę, że przyjmie, opracowanie dokumentacji na kolejny element części zachodniej miasta: rondo przy ulicy 3-go Maja na skrzyżowaniu z ulicą Kolejową, a następnie w kierunku Pektowinu i zjazdu wzdłuż rzeki Wisłoki na Gądki. To pozwoli skierować znaczną część ruchu z zachodniej części miasta. Obejmowałoby to również część osiedla Kopernika, aby mieszkańcy, którzy chcą na przykład jechać do Gorlic nie musieliby wyjeżdżać na ulicę Baczyńskiego na światła, potem następne światła i tworzyć sztucznie korki na ulicy 3-go Maja tylko mogliby poprzez ten nowy ciąg od strony zachodniej jechać prosto do ulicy 3-go Maja. – tłumaczy.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Zdaniem przewodniczącego Zarządu Osiedla Górka Klasztorna Jana Pierzchały właśnie rondo u zbiegu ulic 3-go Maja i Kolejowej będzie najwłaściwszym rozwiązaniem problemu wyjazdu z tej ulicy, które istnieje już w chwili obecnej, a zintensyfikuje się jeszcze bardziej po jej rozbudowie.

Jako przewodniczący Zarządu Osiedla od samego początku zabiegałem, aby ta ulica była realizowana. Cieszę się, że te środki będą zabezpieczone w przyszłym roku. Mam tylko serdeczną prośbę, ponieważ w momencie kiedy nastąpi realizacja tej inwestycji to z pewnością wystąpi problem wyjazdu na ulicę 3-go Maja. Zdajemy sobie sprawę, że zostanie zwiększony ruch na tej ulicy. Większość samochodów nie będzie jechało ulicą Piłsudskiego, tylko pojedzie ulicą Kolejową i będą wyjeżdżały na ulicę 3-go Maja. Już dzisiaj jest problem z wyjazdem z ulicy Kolejowej na ulicę 3-go Maja, a co będzie kiedy faktycznie wykonamy tą drogę. Proszę, aby już poczynić działania i zabiegać w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, aby wykonali tam rozwiązanie w postaci ronda. Czegoś innego ja sobie tam nie wyobrażam. – powiedział.

Przy okazji rozbudowy drogi planowane jest też odwodnienie terenu, które ma w końcu raz na zawsze rozwiązać problem z podtopieniami wodami opadowymi posesji zlokalizowanych w tej części naszego miasta.

W projekcie przebudowy ulicy Kolejowej jest ujęta całość terenu w zakresie obsługi wód opadowych. Czynimy już konkretne kroki. Jesteśmy już po spotkaniu z mieszkańcami ulicy Prusa i w poniedziałek będzie pierwsza próba zdobycia wiedzy, co dzieje się z kolektorem „kolejowym”, czy idzie on w kierunku terenu niekolejowego czy kończy się on na terenie kolejowym. Będzie na miejscu inspekcja, rzecz jasna w obecności służb kolejowych i będzie próba wprowadzenia kamery, aby znaleźć rzeczywistą długość tego kanału. Jesteśmy również po konkretnych rozmowach z naczelnikiem PLK w Rzeszowie, który odpowiedział pozytywnie na naszą propozycję, że będzie mógł ten kanał być użyty do zrzucania do niego wód opadowych. Przy takiej przepustowości ten kanał jest w stanie przyjąć sporą ilość wody. Jeszcze w tym roku będzie możliwe opracowanie rezerwowe odbioru wód opadowych z tej części, idąc od ulicy Prusa w kierunku do ulicy Kolejowej. Jeżeli będziemy znać szczegóły trasy końcówki tego kanału to jest kwestia projektu i będzie można na teraz odprowadzić w drugą stronę te wody opadowe. Nie w kierunku potoku, tylko do kolektora „kolejowego”, a poprzez niego do ulicy Metzgera, gdzie jest istniejąca kanalizacja deszczowa. – wyjaśnia Antoni Pikul.

Dzięki temu mieszkańcy ulicy Bolesława Prusa, którzy wielokrotnie byli zalewani pomimo że w tym miejscu nie ma rzeki, będą mogli spać spokojnie. Kilka domów było poważnie zalanych, bo w niektórych piwnicach i podwórkach woda sięgała nawet jednego metra wysokości i więcej. – podkreśla Stanisław Zając.

Nabór do „schetynówek” potrwa od 1 do 30 września. Jak poinformowała nas dzisiaj Małgorzata Oczoś-Błądzińska, rzecznik prasowy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, dla naszego regionu przeznaczono na ten cel 62,2 miliony złotych.

W ramach programu mogą być wykonywane roboty budowlane polegające  na budowie, przebudowie, remoncie  drogi powiatowej  lub gminnej, a także  inne towarzyszące im prace w pasie drogowym, służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub dotyczące wyposażenia technicznego drogi, z wyjątkiem infrastruktury technicznej, która nie jest związana z drogą (dotyczy to np. sieci sanitarnej, wodociągowej, gazowej, energetycznej). – informuje.

Jeśli projekt miasta Jasła uzyska pozytywną akceptację to musi zostać zrealizowany i rozliczony w tym samym roku kalendarzowym, a więc ulica Kolejowa byłaby w całości wykonana w roku 2015.

Szczegóły w naszym materiale audio:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE