Informacje

Masz 65 lat lub więcej? Zaszczep się przeciwko grypie. Bezpłatnie

Od poniedziałku mieszkańcy Jasła mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. Finansowana przez miejscowy samorząd miejski akcja profilaktyczna skierowana jest do populacji powyżej 65. roku życia. Grupę docelową stanowi obecnie około sześciu tysięcy osób, niemniej jednak biorąc pod uwagę poprzednie lata działania programu nie wszyscy są chętni na darmowe szczepionki.

Centrum Zdrowia dr Mastej w Jaśle. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Centrum Zdrowia dr Mastej w Jaśle. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Samorząd miejski już od kilku lat inicjuje realizację programu zdrowotnego obejmującego szczepienia przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65. roku życia. Każdorazowo wymaga ona zgody Rady Miejskiej podejmowanej w formie stosownej uchwały. Akcja, która prowadzona będzie między wrześniem, a grudniem bieżącego roku, została przyjęta na sesji w dniu 21 lipca.

W 2014 roku programem zostanie objęte około 5,8 tysiąca mieszkańców Jasła w wieku poprodukcyjnym. Według szacunkowych danych z bezpłatnych szczepień finansowanych z budżetu miasta może skorzystać 13,5 procent populacji z grupy docelowej.

Już po raz kolejny miasto Jasło przeznaczyło środki na realizację programu zdrowotnego obejmującego szczepienia przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia. Jest to populacja najbardziej narażona na zarażenie się wirusem grypy dlatego program skierowaliśmy właśnie do tej grupy osób. W Jaśle jest ponad pięć tysięcy osób w tym wieku. Zwykle ze szczepień korzysta około ośmiuset mieszkańców. Nie wszyscy chcą się szczepić, ale są osoby, które jednak wierzą w szczepienia i korzystają z okazanej przez miasto Jasło pomocy. – wyjaśnia Jolanta Krokowska, inspektor w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Jaśle.

Na realizację profilaktyki przeciwgrypowej zaplanowano w budżecie miasta 20 tysięcy złotych. Przewidywany koszt leku i podania go jednemu pacjentowi szacuje się w granicach 25 złotych.

Realizatorem programu wyłonionym w drodze konkursu ofert będzie Centrum Zdrowia dr Mastej, działające przy ulicy Staszica 17a. Podmiot ten realizuje w bieżącym roku świadczenia zdrowotne na podstawie umowy zawartej z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, co daje rękojmie prawidłowego przebiegu akcji profilaktycznej. Miasto nakłada na niego obowiązek zakupu wybranej szczepionki, podania jej pacjentowi oraz prowadzenia w formie papierowej ewidencji uczestników programu.

Na szczepienie można się zgłosić od poniedziałku do piątku między godziną ósmą, a osiemnastą.

Można się wcześniej zarejestrować pod numerem telefonu (13) 443 80 00. Do szczepienia należy zgłosić się z dowodem osobistym. Co jest bardzo ważne, trzeba mieć zaświadczenie od lekarza, że jest się zdrowym i można poddać się szczepieniu. – podkreśla Jolanta Krokowska.

Jak dodaje, informacja o możliwości skorzystania z bezpłatnego szczepienia trafiła do docelowej grupy lokalnej społeczności za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz tablic ogłoszeniowych na osiedlach. – Poza tym wysłaliśmy też ogłoszenia do wszystkich parafii, żeby ta wiadomość została odczytana podczas ogłoszeń parafialnych. – dodaje pani inspektor.

Program ma być realizowany do grudnia 2014 roku lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel z miejskiej kasy.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE