Kultura | rozrywka | edukacja

Debata z uczniami klas mundurowych

System kształcenia klas o profilu mundurowym był tematem debaty zorganizowanej przez jasielską Policję. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele wielu instytucji zaangażowanych w rozwój tego rodzaju edukacji. Spotkanie pozwoliło na wymianę doświadczeń metodycznych oraz poznanie potrzeb i oczekiwań uczestniczących w debacie uczniów klas mundurowych z powiatu jasielskiego.

Fot. © Policja w Jaśle
Fot. © Policja w Jaśle

Debata zorganizowana z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle insp. Andrzeja Wędrychowicza, odbyła się na terenie Zespołu Szkół w Trzcinicy. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas o profilu mundurowym z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach, Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie oraz Zespołu Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy.

Uczniowie w trakcie debaty wysłuchali wystąpienia Antoniego Wydro – Podkarpackiego Wicekuratora Oświaty na temat znaczenia klas mundurowych w systemie kształcenia młodzieży oraz Agnieszki Wójcik – Dyrektor LO w Kołaczycach, która omówiła przykłady dobrych praktyk realizowanych w klasach mundurowych kołaczyckiego liceum.

Uczestnicząca w spotkaniu młodzież poznała również metody wzmacnia motywacji do nauki i własnego rozwoju, które przedstawiła pedagog Halina Dubiel z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaśle.

Jednym z punktów debaty była także prelekcja nadkomisarza Alojzego Pasiowca z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle na temat procesu powstawania w Zespole Szkół w Trzcinicy klasy o profilu wojskowo – policyjno – strażackim oraz wdrażania programu jej nauczenia.

W spotkaniu uczestniczyli również: st. bryg. Wiesław Latoszek – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, mjr Krzysztof Kowal – Zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle, kpt. Wiesław Wojdyła – p.o. Szefa Wydziału Rekrutacji WKU w Jaśle, Piotr Zoła – Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Jaśle, Ludomir Mastej – Dyrektor Zespołu Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy oraz Prezes Stowarzyszenia Stanisław Mlicki.

W czasie spotkania odbyła się również dyskusja, w trakcie której uczniowie zadawali pytania prelegentom i przedstawiali swoje oczekiwania m.in. w zakresie form i metod nauczania.

Na zakończenie debaty insp. Andrzej Wędrychowicz Komendant Powiatowy Policji w Jaśle podziękował wszystkim za uczestnictwo i zadeklarował dalszą pomoc w integracji środowiska klas mundurowych oraz doskonaleniu ich funkcjonowania w systemie kształcenia młodzieży na terenie powiatu jasielskiego.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE