Informacje

Konkurs na dyrektora jasielskiego „Medyka” nierozstrzygnięty

Konkurs na dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle bez rozstrzygnięcia. Komisja rozpatrzyła dwie spośród czterech złożonych ofert, jednak ostatecznie nie wyłoniła żadnego kandydata. Decyzję o powierzeniu stanowiska podejmie teraz Zarząd Województwa Podkarpackiego, który jest organem prowadzącym dla tej jednostki edukacyjnej.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

W ubiegłym roku powołano do życia Policealną Szkołę Medyczno-Społeczną dla Dorosłych, która z dotychczas funkcjonującą Medyczną Szkołą Policealną im. prof. Rudolfa Weigla weszła w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle. Pod tym szyldem placówka edukacyjna mająca swoją siedzibę w zabytkowym pałacyku przy ulicy Sroczyńskiego 2 funkcjonuje od września 2014 roku. Z dniem 1 lipca 2014 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego powierzył pełnienie obowiązków dyrektora nowej jednostki organizacyjnej na okres od dnia 1 września 2014 do 30 czerwca 2015 roku dotychczasowej szefowej „Medyka” Alicji Dachowskiej.

W połowie lutego br. Marszałek Województwa Podkarpackiego, któremu bezpośrednio podlega szkoła, ogłosił postępowanie konkursowe na stanowisko dyrektora Centrum. Mogli do niego przystąpić kandydaci spełniający wymagania formalne postawione w postępowaniu. Każdy z zainteresowanych został zobowiązany został do przedłożenia uzasadnienia przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania rozwoju szkoły, życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz inne niezbędne dokumenty poświadczające o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

Jak poinformowała nasz portal Aleksandra Gorzelak-Nieduży z Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego posiedzenie komisji konkursowej odbyło się w miniony poniedziałek (16.03) w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

„Do konkursu zgłosiło się czterech kandydatów. Natomiast do drugiego etapu postępowania zostały dopuszczone dwie osoby. Po przeprowadzonej rozmowie z kandydatami komisja konkursowa nie wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.” – informuje Aleksandra Gorzelak-Nieduży.

W celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Zarząd Województwa Podkarpackiego powołał uchwałą z dnia 10 marca br. ośmioosobową komisję konkursową.

„W skład komisji konkursowej, powołanej przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, wchodziło: trzech przedstawicieli Samorządu Województwa Podkarpackiego, dwóch przedstawicieli Podkarpackiego Kuratora Oświaty, przedstawiciel rady pedagogicznej Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle oraz po jednym przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych.” – wyjaśnia Aleksandra Gorzelak-Nieduży.

Skład osobowy komisji przedstawiał się następująco: Krystyna Lech – przedstawiciel Samorządu Województwa (przewodnicząca), Jerzy Cypryś, Bogusław Śnieżek – przedstawiciele Samorządu Województwa, Mariola Kiełboń, Marta Jadach-Stupnicka – przedstawiciele Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Joanna Barzyk – przedstawiciel Rady Pedagogicznej Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle, Józef Kielar – przedstawiciel NSZZ „Solidarność” oraz Maria Pleban – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Aleksandra Gorzelak-Nieduży podkreśla, że „o nierozstrzygnięciu postępowania konkursowego zostanie powiadomiony Zarząd Województwa Podkarpackiego, który podejmie decyzje w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle”.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego nie podaje natomiast ani jakie osoby przystąpiły do postępowania konkursowego, ani powodów jego nierozstrzygnięcia. Nie wiemy też z jaką koncepcją funkcjonowania placówki wyszli poszczególni kandydaci.

Cytując ustawę o systemie oświaty „jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej” (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425).

Konkursy odbyły się również dla pięciu pozostałych Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Rzeszowie, Przemyślu, Stalowej Woli, Mielcu i Łańcucie.

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą przy ulicy Tadeusza Sroczyńskiego 2 w Jaśle zostało utworzone na mocy uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 marca 2014 roku. W jego skład weszły: dotychczas funkcjonująca Medyczna Szkoła Policealna im. prof. Rudolfa Weigla oraz nowo utworzona Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna dla Dorosłych. W nowej formie placówka rozpoczęła swoją działalność od początku roku szkolnego 2014/2015, czyli od dnia 1 września 2014 roku.

Medyczna Szkoła Policealna kształci w sześciu zawodach: technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna i opiekunka dziecięca, natomiast Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna dla Dorosłych w zawodzie asystentka stomatologiczna (forma stacjonarna), opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej, opiekunka środowiskowa i technik usług kosmetycznych (forma zaoczna).

Na wniosek dyrektora Centrum Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę (03.02) na utworzenie w Medycznej Szkole Policealnej im. prof. Rudolfa Weigla dwóch dodatkowych kierunków kształcenia w zawodach: higienistka stomatologiczna oraz technik sterylizacji medycznej. Nauka rozpocznie się od nowego roku szkolnego 2015/2016.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Konkurs na dyrektora jasielskiego „Medyka” nierozstrzygnięty”

 1. Pojechali pracownicy szkoły w obronie ostro po artykule nawet sama zainteresowana zabrała głos. Benny beck for you.

 2. młode wilki w akcji ….wymienić , zniszczyć to co dobre bez względu na to co stanie się ze szkołą i miejscami pracy dla drapieżnych młodych …wymagania to mobbing , nieobściskiwanie i bratanie z pracownikami …feee …ot nadeszła pora fałszywych uśmiechów , uścisków i donosów..Powodzenia byłym koleżankom i kolegom życzę …ja już jestem poza tym ….bierni i mierni nie będą bronić Waszych miejsc pracy ….

 3. „Znający temat” to co piszesz o obowiązkach dyrektora to tylko teoria.
  W rzeczywistości nie wygląda to tak różowo i są osoby na kierowniczych stanowiskach, które szybko zapominają o swojej misji i obowiązkach, natomiast potrafią korzystać tylko z atrybutów władzy wykorzystując ją do osiągania własnych korzyści, a podległym pracownikom pokazują miejsce w szeregu.
  Wybór stylu kierowania grupą pracowniczą oraz technik zarządzania należy do dyrektora. Czynniki te mają znaczny wpływ na funkcjonowanie placówki, relacje interpersonalne, atmosferę w szkole, motywację do pracy, co z kolei przekłada się na osiągane przez szkołę wyniki. Według mojej opinii dyrektor Medyka jest osobą bardzo kompetentną i pracowitą. Efekty Jej pracy widać już na zewnątrz gołym okiem, wystarczy przybyć na pod Pałac Sroczyńskich. Natomiast wyniki edukacyjne jakie osiąga szkoła pod kierownictwem Pani Dyrektor Dachowskiej też są bardzo wysokie. Żeby nie być gołosłownym proszę odwiedzić stronę OKE Kraków. Takich wyników edukacyjnych może pozazdrościć Jej niejeden dyrektor szkoły. „Znający temat” myślę, ze zgodzisz się ze mną, że styl kierowania i zarządzania stosowany przez Dyrektora Medyka jest bardzo skuteczny i efektywny i że przynosi wymierne rezultaty, a z tego właśnie rozliczany jest dyrektor szkoły i kadra pedagogiczna.
  Odnosząc się do Twojego stwierdzenia o stosowanym przez dyrektora szkoły mobbingu i „zamordyzmie” to zadam Ci pytanie „Czy uważasz, że pracownicy zastraszani, prześladowani psychicznie, poniżani, wyzywani, zmuszani do wykonywania zadań przekraczających ich możliwości, wyśmiewani i nie mający nic do powiedzenia, mogą tak efektywnie pracować i osiągać przez wiele lat tak wysokie wyniki?”
  Wyniki badań nad zjawiskiem mobbingu w pracy przeczą temu. Odsyłam Cię do ciekawego artykułu: http://rop.sejm.gov.pl/1_0ld/opracowania/pdf/mobbing_imp.pdf

  Dlatego proszę Cię zastanów się o co oskarżasz Dyrektora Medyka, chyba, że masz na to konkretne dowody to Prokuratura i Sąd chętnie się taką sprawą zajmą. Póki co uspokój emocje, odpuść i nie krzywdź człowieka, który całe swoje życie poświęcił tej szkole, który przez wiele lat rzetelnej, ciężkiej pracy doprowadził ją do rozkwitu. Swoimi opiniami obrażasz również Grono Pedagogiczne szkoły, które według Ciebie daje się zastraszać, a jego opinie i uchwały nie są respektowane przez autokratycznego dyrektora.
  Dlatego ponawiam apel: odpuść, nie osądzaj ludzi pochopnie, nie szkódź dobrej szkole, chyba, że w dyskredytowaniu osiągnięć szkoły i jej dyrektora oraz w wywoływaniu zamieszania w placówce masz jakiś interes.

 4. „Nie znający tematu” – Twój komentarz i wszystko, co napisałeś/łaś o obowiązkach dyrektora szkoły to standard dla każdego kierowniczego stanowiska. Decydując się na kandydowanie i obejmowanie tej funkcji osoba podejmuje się wywiązywać ze swoich obowiązków znając stawiane wymagania. Pytanie tylko jakimi metodami i w jakim stylu. Można oczywiście stosować „zamordyzm”, można nawet nie liczyć się z nikim, jednakże metody daleko wykraczające poza standardowe relacje na linii pracodawca-pracownik, czyli mobbing psychiczny (o nim wspominałem w swoim poście) nie jest tożsamy z obowiązkami dyrektora, a kierowanie placówką w ten sposób stawia dyrektorowi/rce bynajmniej nieodpowiednie świadectwo.

 5. Tylko pogratulować przedmówcom wiedzy o kompetencjach i pracowitości Pani Dyrektor. „Znający temat” wyrażając taką opinię o Dyrektorze wykazuje się kompletną ignorancją.
  Nie ma zielonego pojęcia co to znaczy kierowanie i zarządzanie placówką jaką jest szkoła. Łatwo głosić taką „prawdę” i kpić sobie z pracowitości Dyrektora kiedy nie odpowiada się personalnie za słuchaczy, kadrę nauczycielską, pracowników szkoły czy za sam zabytkowy obiekt. Nie ma podstawowej wiedzy jakiego to wymaga zaangażowania, nakładu pracy, kompetencji i ponoszenia ciężaru odpowiedzialności. Wydawane przez Dyrektora zarządzenia, stawianie zespołowi wymagań, żądanie rzetelnego wywiązywania się ze swoich obowiązków, personalne rozliczanie z powierzonych zadań to „tyrania” w czystej postaci. Bardzo wysokie wyniki uzyskiwane na przestrzeni wielu lat przez szkołę są najlepszą wykładnią pracy Dyrektora i szkoły. Są one efektem rzetelnej, odpowiedzialnej pracy zespołu kierowanego przez kompetentnego, wiele wymagającego przede wszystkim od SIEBIE i od swojej kadry Dyrektora. „Znającemu temat” życzę, żeby kiedyś został dyrektorem i zarządzał szkołą za pomocą próśb zamiast zarządzeń, stawianiu minimalnych wymagań podwładnym, na pochwałach dla słuchaczy, choćby totalnie lekceważyli swoje obowiązki. Wyniki przyjdą szybko.

 6. Tak to cała prawda. Nawet agitacja przed wyborami swojej kandydatury i negowanie innych że nie udacznicy. Fałsz i obłuda przemawia. Swoją osobę na piedestale a pozostali nauczyciele to czysty przypadek.

 7. Nawet słuchacze mają swoje zdanie o pani dyrektor. Myślę że Urząd Marszałkowski stanie na wysokości zadania i naprawi zepsutą atmosferę w tej szkole. Warto zachęcić lokalne media tą sprawą.

 8. Dyrektor pożal się Boże.. Czytać z kartki na lekcji każdy potrafi. Wychodzić w środku zajęć z klasy i nie wracać, a później oczekiwać przygotowania od uczniów, również – żadna sztuka. Poza tym ogólne zachowanie Pani Dyrektor pozostawia wiele do życzenia..
  W imieniu uczniów szkoły: czas iść na emeryturę i przestać terroryzować tą dobrą szkołę.. „Serdeczne” pozdrowienia.

 9. Pozostaje mieć nadzieję, że zakończy się czas „panowania niezastąpionej zaharowanej” dyrektorki, dziedziczki na włościach Sroczyńskich. Czas przewietrzyć ciężkie od tyranii powietrze w szkole, w której tylko jedna osoba tak naprawdę pracuje, ma rację i się nie myli. Pytanie tylko, czy członkowie komisji posiadają choćby szczątkową wiedzę o metodach sprawowania władzy Alicji Dachowskiej.
  Pani dyrektor, wiek emerytalny nadszedł, więc czas ustąpić miejsca młodszym i przede wszystkim tym, którzy potrafią dostrzec w innych pracownikach szkoły doświadczonych i mocno zaangażowanych w niewątpliwy sukces placówki partnerów. Tylko dzięki nim ta szkoła funkcjonuje na tym poziomie, o czym szanowna pani dyrektor zupełnie zapomniała.