Kultura | rozrywka | edukacja

Bogactwo Magurskiego Parku Narodowego (zapowiedź)

Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe terenu Magurskiego Parku Narodowego będzie tematem pierwszego spotkania z Magdaleną Kuś, kierownikiem Zespołu ds. Edukacji Ośrodka Magurskiego Parku Narodowego. Spotkanie odbędzie się 29 maja br. o godz. 17.00 w budynku dawnego kina Syrena, w ramach Klubu Kulturalno – Turystycznego JDK.

Magurski Park Narodowy zajmuje powierzchnię około 20 tys. ha, z czego 84% znajduje się w granicach administracyjnych powiatu jasielskiego. Jest jednym z największych parków narodowych w Polsce i jednocześnie największym w obrębie pasm beskidzkich. Na jego terenie występują dobrze zachowane naturalne starodrzewy jodłowe, ale dominują starodrzewy bukowe. Fauna MPN bogata jest w puszczańską formę ptaków i ssaków, występują tu także rzadkie gatunki owadów i roślin, ciekawa flora i urozmaicone formy skalne.

Magurski Park Narodowy jest także obszarem niezwykle interesującym pod względem walorów etnograficznych i historycznych. Jak każde pogranicze, było miejscem styku i przenikania się kultur wielu narodów. To m. in. ten element – oprócz zabytków architektury sakralnej w stylu zachodnio – łemkowskim, stanowi o obecnej atrakcyjności kulturowej tego regionu.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE