Kultura | rozrywka | edukacja

Uczyć inaczej! – współpraca kołaczyckiego Liceum z Uniwersytetem Jagiellońskim

Została przeprowadzona (21.05) kolejna lekcja otwarta w ramach projektu „Program Innowacyjnego Nauczania Przyrody (PINaP)”, realizowanego przez nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie.

Fot. © archiwum Szkoły
Fot. © archiwum Szkoły

Lekcja została zrealizowana w klasie II a, w obecności dr. Pawła Cieśli, wykładowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zajęcia, przeprowadzone przez Bożenę Adamowicz i Dariusza Władykę na temat: Wynalazki, które zmieniły świat, dotyczyły przełomowych osiągnięć w dziejach, które ułatwiły komunikowanie się ludzi oraz pozwoliły wniknąć w głąb natury.

Uczniowie w grupach rozwiązywali poszczególne zadania teoretycznie i praktycznie, wykonywali zadania laboratoryjnych, między innymi z wykorzystaniem mikroskopów, konstruowali teleskop optyczny, prosty silnik elektryczny oraz analizowali podstawowe techniki inżynierii genetycznej.

PINaP zakłada przekazywanie wiedzy w sposób nowoczesny i interdyscyplinarny, kładzie nacisk na integrowanie wiedzy z 4 dyscyplin – biologii, geografii, chemii, fizyki. Koncepcja projektu zakłada transfer wiedzy z uczelni wyższych (m. in. poprzez uwzględnienie zajęć akademickich z wykorzystaniem infrastruktury uczelni) oraz wykorzystanie metody polisensorycznej nauki.

Nauczyciele uczestniczący w projekcie brali udział w szkoleniach na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, przygotowujących do nauczania przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych oraz do pilotażowego wdrożenia PINaP w szkole.

Uczniowie kołaczyckiego Liceum w ramach tego projektu brali udział w wycieczce edukacyjnej do Krakowa na Uniwersytet Jagielloński, gdzie wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników i wykładowców Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych, komputerowych.

Projekt zakładał przygotowanie platformy blended-learning, której zadaniem jest gromadzenie i udostępnianie treści multimedialnych, celem wspomagania procesu nauczania przyrody oraz pozalekcyjnego rozwijania zainteresowań przyrodniczych uczniów.

PINaP wraz z obudową dydaktyczną i materiałami uzupełniającymi zostanie opublikowany w formie książkowej oraz e-book. Publikacja zostanie rozpowszechniona wśród osób i instytucji zaangażowanych w nauczanie przedmiotów przyrodniczych.

Dzięki temu projektowi Liceum w Kołaczycach uzyskało pomoce dydaktyczne, wykorzystywane do profesjonalnego nauczania przyrody. Doświadczenia, prezentacje i wykłady spotkały się z dużym zainteresowaniem młodych ludzi, stały się ciekawą lekcją, udowodniły, że nauka nie musi być nudna.

(LO w Kołaczycach)

SŁOWA KLUCZOWE