Kultura | rozrywka | edukacja

Jak nas widzą tak nas piszą

Podstawowe zasady dobrego wychowania przypomniała, na kolejnym spotkaniu z cyklu „Studnia Kulturalna JDK”, Maria Bujas – Łukaszewska. 66. już „Studnia” odbyła się 22 maja wieczorem w sali Kina JDK przy ul. Sokoła 8 w Jaśle.

Fot. © Jasielski Dom Kultury
Fot. © Jasielski Dom Kultury

Prelegentka przedstawiła krótko prawidła powitania (w sytuacji towarzyskiej i pracowniczej): kto do kogo pierwszy wyciąga rękę, kto komu pierwszy się kłania oraz kto kogo, komu i w jaki sposób przedstawia. Przybliżyła także przepisy obowiązujące w tym względzie w dyplomacji oraz wyjaśniła, w którym miejscu powinni stać i siedzieć w różnych oficjalnych sytuacjach: gospodarz, osoby mu towarzyszące oraz goście.

Znając zasady precedencji, czyli protokolarnego porządku pierwszeństwa możemy łatwo zorientować się kto jest gospodarzem spotkania na wysokim szczeblu i jaka jest hierarchia gości.

Znawczyni etykiety, która jest jednocześnie aktorką, wyraziście pokazała jak i gdzie w żadnym wypadku nie trzymać rąk podczas oficjalnych wystąpień, jak elegancko siadać i wstawać, jak trzymać sztućce i co zrobić z ością lub kostką włożoną do ust z porcją potrawy.
Zwróciła także uwagę, że ubiór powinien być stosowny do okoliczności: skąpy strój dobry jest na plażę, a w miejscu pracy ma być taki, aby nie odwracał uwagi od rangi, kompetencji i pozycji osoby.

***

Maria Bujas – Łukaszewska jest m.in. autorką programu „Akademia Dobrych Manier”, realizowanego w krakowskich szkołach średnich, przez kilka lat prowadziła własną rubrykę savoir-vivre w tygodniku Pani Domu. Prowadzi szkolenia z savoir-vivre’u, etykiety biznesu, elementów protokołu dyplomatycznego, wystąpień publicznych.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE