Kultura | rozrywka | edukacja

Wakacyjne warsztaty środowe w „Karpackiej Troi” (zapowiedź)

Zapraszamy do Karpackiej Troi podczas wakacji. U nas będą mogli Państwo spędzić czas aktywnie i ciekawie.

Zachęcamy do udziału w cotygodniowych warsztatach środowych, które stanowią cykl spotkań z pradziejowym rzemiosłem. Różnorodna tematyka warsztatów pozwoli każdemu wybrać coś dla siebie. Spotkania dedykowane będą wszystkim grupom wiekowym. Goście którzy w tych dniach odwiedzą Karpacką Troję będą mogli spróbować swoich umiejętności w odtwarzaniu dawnych rzemiosł. Spotkania odbędą się na świeżym powietrzu, w specjalnie przygotowanej wiacie słupowej. Poniżej można zapoznać się ze szczegółowym programem warsztatów.

1 lipca 2015. Warsztaty ceramiczne będą między innymi obejmować naukę ręcznego formowania naczyń z gliny metodą wałeczkową oraz  ich zdobienia różnymi prahistorycznymi sposobami (rycie, dolepianie guzów, chropowacenie itp.). Biorący udział w warsztatach zapoznają się również z historycznymi metodami wykańczania powierzchni naczyń przy użyciu gładzików kościanych, skórzanych i drewnianych.

8 lipca 2015. Warsztaty wykonania łuku. Zajęcia te pozwolą zapoznać się z obróbką drewna na łuk i kształtowania tej broni oraz ze sposobami wykonania cięciwy. Uczestnicy będą mogli spróbować swoich umiejętności w kolejnych etapach produkcji łuku.

15 lipca i 12 sierpnia 2015. Warsztaty tkania krajek i wykonania zabawek pozwolą nauczyć się między innymi komponowania wzoru na krajki, przygotowywania nici wątku  i osnowy, nawlekania bardka. Uczestnicy będą mogli spróbować samodzielnie wykonać krajkę. Nauczą się także przygotowywać materiały na lalki i poznają sposoby ich wykonania.

22 lipca 2015. Podczas warsztatów obróbki kości uczestnicy zapoznają się z tym chętnie stosowanym, zarówno w pradziejach jak i wczesnym średniowieczu, materiałem. Przybliżone zostaną techniki obróbki oraz możliwości zastosowania kości i rogów. Każdy z uczestników będzie mógł własnoręcznie spróbować wykonać na przykład igłę lub grot z tego materiału.

29 lipca 2015. Warsztaty wykonania strzał. Warsztaty te pozwolą uczestnikom zapoznać się z materiałami i narzędziami używanymi do produkcji strzał na przestrzeni różnych okresów historycznych. Każdy z uczestników będzie mógł samodzielnie spróbować  wykonać strzałę.  

5 sierpnia 2015. Warsztaty ogniomistrza. Warsztaty pozwolą zapoznać się uczestnikom ze sposobami rozniecania ognia w pradziejach oraz wczesnym średniowieczu. Uczestnicy zajęć nauczą się przygotowywać akcesoria potrzebne do tych czynności takie jak – świdry ogniowe, hubki i rozpałki. Każdy będzie mógł sam spróbować rozpalić ogień technikami historycznymi.

26 sierpnia 2015. Plenerowy wypał ceramiki. Podczas spotkania zostaną wypalone w warunkach polowych naczynia wykonane na lipcowych warsztatach ceramicznych.

(Skansen Archeologiczny „Karpacka Troja”)

SŁOWA KLUCZOWE