Informacje

Gmina Nowy Żmigród mówi Stop Dopalaczom!

Czym są dopalacze? Jakie są skutki zażywania tych niebezpiecznych substancji? Gdzie szukać pomocy?

Fot. © UG w Nowym Żmigrodzie / KPP w Jaśle
Fot. © UG w Nowym Żmigrodzie / KPP w Jaśle

Na te i wiele innych pytań odpowiadali organizatorzy konferencji pod nazwą „Gmina Nowy Żmigród mówi Stop Dopalaczom!”. W spotkaniu wzięli udział uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za walkę z dopalaczami. Partnerem akcji był Komisariat Policji w Nowym Żmigrodzie.

W miniony piątek w Gminny Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie odbyła się konferencja poświęcona problematyce dopalaczy. Spotkanie było kolejną odsłoną działań prowadzonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspólnie z Komisariatem Policji w Nowym Żmigrodzie i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaśle, mających na celu promowanie mody na życie bez używek oraz uświadamianie niebezpieczeństw związanych z zażywaniem dopalaczy.

Konferencja skierowana została do uczniów, rodziców, nauczycieli i osób, które mają kontakt z młodzieżą. Sala gminnego ośrodka kultury wypełniła się po same brzegi. W spotkaniu uczestniczyło około 160 osób. Gospodarzami konferencji byli Grzegorz Bara – Wójt Gminy Nowy Żmigród oraz Ryszard Szarzyński – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: mł. insp. Artur Dudek – I – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle, Dariusz Pomprowicz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle, kom. Jacek Krzyżak – Komendant Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie, asp. sztab. Wiesław Rogowski – koordynator ds. prewencji komisariatu Policji, Grzegorz Pers – Kierownik Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie oraz psycholog Sylwia Puchalik.

Uczestnicy spotkania wysłuchali prelekcji na temat konsekwencji zdrowotnych, psychologicznych, społecznych i prawnych zażywania substancji zastępczych i środków odurzających oraz sposobów zapobiegania temu negatywnemu społecznie zjawisku. Konferencja miał na celu przede wszystkim uświadomienie młodym ludziom, że dopalacze to trucizny i każde ich zażycie może wiązać się z poważnym ryzykiem.

W ramach akcji przygotowane zostały zestawy ulotek edukacyjnych dla rodziców i młodzieży, które za pośrednictwem poczty trafią do każdego domu na terenie gminy, oraz scenariusze zajęć dla nauczycieli, które wraz z audycjami edukacyjnymi zostaną przekazane do szkół objętych kampanią. Zakupiono również alkogogle i narkogogle, które będą wykorzystywane w trakcie prowadzonych przez funkcjonariuszy działań profilaktycznych.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE