Kultura | rozrywka | edukacja

Jedziemy ku Wam z gościńcem

Piąte jubileuszowe spotkanie integracyjne w ramach zadania „Jedziemy ku Wam z gościńcem” zorganizowane przez Powiatową Radę Kół Gospodyń Wiejskich w Jaśle, Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy, Klub Poetów i Twórców Ludowych „Michalina”, Gminną Bibliotekę Publiczną w Jaśle z/s w Szebniach oraz przedstawicielki KGW z powiatu jasielskiego zrealizowano 26 września br. w Komańczy.

Fot. © archiwum Stowarzyszenia
Fot. © archiwum Stowarzyszenia

Na przedstawicielki naszych jasielskich instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych czekały gościnne progi świetlicy OSP w Komańczy oraz członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Szczawnego wraz ze swoją przewodniczącą, która pełni funkcję sołtysa i radnej.

Wieś Komańcza położona jest w malowniczej dolinie rzeki Osławica i potoku Barbarka nazywanego w zamierzchłych czasach Kumanieckim Potokiem. Uczestniczki pod opieką przedstawiciela lokalnego stowarzyszenia odwiedziły klasztor s. Nazaretanek, który był ostatnim miejscem internowania Prymasa Tysiąclecia ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w latach 1955 – 1956. To właśnie w Komańczy 16 maja 1956 r. Prymas napisał tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego. 45 – osobowa grupa zwiedziła również klasztorny pokój, w którym mieszkał Prymas Tysiąclecia, kaplicę oraz zabytki wsi i cerkiew.

Gościniec przywieziony z regionu jasielskiego zawitał na stołach wraz z wiejskim kołaczem z KGW z Łubna Szlacheckiego, sernikiem i ciasteczkami z Niepli, proziakami z Osobnicy, jabłecznikiem z Chrząstówki, pasztecikami z Szebni, smalcem i wiejskim chlebem z gminy Tarnowiec oraz rękodziełem z Żółkowa. Nie zabrakło pysznych potraw regionalnych przygotowanych przez przedstawicielki KGW z Szczawnego.

Dzięki zaangażowaniu przedstawicieli stowarzyszenia i kół gospodyń oraz pracowników biblioteki w Szebniach i świetlicy GOK w Żółkowie pobyt w Bieszczadach był bardzo owocny.

Projekt „Jedziemy ku Wam z gościńcem”, realizowany we współpracy z Powiatową Radą KGW w Jaśle, Stowarzyszeniem Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy, GBP w Jaśle z/s w Szebniach, skierowany został do 45 osób – członkiń lokalnych organizacji z gminy Jasło i Tarnowca. Program miał na celu nawiązanie współpracy i wymianę doświadczeń z organizacjami i instytucjami kultury w gminie Komańcza. Już wkrótce spodziewamy się na jasielskiej ziemi gości z Szczawnego i Komańczy.

Dziękujemy za gościnność i miłe przyjęcie wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji zadania.

(SRKLZJ w Trzcinicy)

SŁOWA KLUCZOWE