Informacje

Nowi patroni ulic na osiedlu Niegłowice

Ignacy Mościcki, Adela i Marcin Mastejowie oraz ksiądz Alfred Solarski zostali nowymi patronami ulic na jasielskim osiedlu Niegłowice.

Ulica Prezydenta Ignacego Mościckiego. Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Ulica Prezydenta Ignacego Mościckiego.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Pierwsza z nowo nazwanych ulic biegnie prostopadle od ulicy Wiejskiej w kierunku cmentarza komunalnego przy ulicy Gajowej i liczy około 240 metrów długości. Jej patronem został Ignacy Mościcki – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926-1939. Według zachowanych kronik z ubiegłego stulecia, w dniu 29 sierpnia 1920 roku gościł w Niegłowicach na zaproszenie ówczesnego kierownika miejscowej szkoły Marcina Masteja.

Ulica Adeli i Marcina Mastejów. Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Ulica Adeli i Marcina Mastejów.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Jedna z ulic bocznych od ulicy Gajowej o długości około 414 metrów otrzymała imię Adeli i Marcina Mastejów – budowniczych tutejszej szkoły podstawowej. O jego zasługach dla lokalnej społeczności przypomina pamiątkowa tablica ufundowana w 2010 roku przez mieszkańców Niegłowic.

Ulica księdza Alfreda Solarskiego. Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Ulica księdza Alfreda Solarskiego.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Około dwustumetrowy odcinek ulicy Krzywej biegnący od ulicy Niegłowickiej został nazwany imieniem księdza Alfreda Solarskiego. W uzasadnieniu wnioskodawca napisał, że „fakt nadania imienia pozwoliłby docenić oraz utrwalić w pamięci współczesnych i przyszłych pokoleń osobę księdza Alfreda Solarskiego, jego działalność duszpasterską i społeczną, która jest przykładem odwagi i poświęcenia w obronie wiary i wolności”.

W latach 1957-1994 był proboszczem Parafii pw. Matki Bożej Królowej Świata w Niegłowicach.

Z wnioskiem o nadanie nazw ulicom wystąpił do samorządu Zarząd Osiedla Jasło-Niegłowice. Zabieg ten był konieczny ze względu na nadanie numerów porządkowych powstającym w tamtym rejonie licznym budynkom mieszkaniowym.

Magistrat zapłaci około sześciuset złotych za wykonanie i montaż tablic z nazwami poszczególnych ulic.

Podjęta przez jasielskich radnych decyzja oznacza, że na terenie miasta mamy obecnie 187 punktów adresowych.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE