Informacje

Radni pokłócili się o remonty dróg powiatowych

Pyskówek słownych na forum Rady Powiatu w Jaśle ciąg dalszy. Tym razem poszło o środki przeznaczone na realizację przebudowy dróg powiatowych. Z zaproponowanych przez starostę inwestycji komisja rozwoju gospodarczego chciała przesunąć środki na otwarcie nowych zadań, a źródła ich sfinansowania poszukać w funduszach zewnętrznych. Ostatecznie obie strony doszły do porozumienia. Dzięki temu jeszcze jesienią w kilku miejscowościach powiatu mieszkańcy pojadą po nowej nawierzchni asfaltowej.

Fragment drogi powiatowej między Chrząstówką, a Przybówką. Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fragment drogi powiatowej między Chrząstówką, a Przybówką.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Na zwołanej w trybie „nadzwyczajnym” w związku z wydarzeniami z ubiegłego czwartku (03.09) sesji radni wrócili do projektu zmian w uchwale budżetowej powiatu jasielskiego na 2015 rok. Jedną z istotnych propozycji przedstawionych przez Zarząd Powiatu w przedmiotowej uchwale było zabezpieczenie kwoty 450 tysięcy złotych na przebudowę drogi powiatowej łączącej Chrząstówkę z Przybówką. Chodzi o nieco ponad tysiąc stu metrowy odcinek łączący obie miejscowości leżące na pograniczu dwóch powiatów: jasielskiego i krośnieńskiego.

To jest jedna z najgorszych, jak nie najgorsza z dróg w naszym powiecie. Posiada nawierzchnię żwirową i nie ma co ukrywać, że to dla nas wstyd, że na granicy powiatów jak stoi znak „Powiat krośnieński żegna” zjeżdża się z drogi asfaltowej na drogę żwirową. Myślę, że ze wszech miar było to zasadne, aby zaproponować wyremontowanie tej drogi przynajmniej na odcinku tej żwirowej nawierzchni. – przyznaje Adam Kmiecik, wicestarosta jasielski.

Radny Tadeusz Gorgosz (PiS) wystąpił z wnioskiem o zwiększenie zaproponowanej kwoty o 50 tysięcy złotych poprzez przesunięcie z zadania przebudowy drogi powiatowej relacji Trzcinica – Jareniówka.

Z kolei radny Janusz Przetacznik (PSPP) w imieniu komisji rozwoju gospodarczego przedstawił propozycję zmniejszenia środków do kwoty 180 tysięcy złotych, wykreślenia projektu „Przebudowy drogi nr 1897R Droga przez wieś Sadki” oraz wprowadzenia do dzisiejszego projektu zmiany uchwały budżetowej trzech nowych zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1833R Lipnica Górna-Wróblowa” (300 tys. zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1890R Tarnowiec – Wrocanka – Piotrówka” (120 tys. zł.) oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895R Samoklęski – Brzezowa do drogi wojewódzkiej nr 992” (30 tys. zł.).

Uzasadniając swoją propozycję stwierdził: – Analizując zadania drogowe realizowane w 2015 roku przez powiat jasielski należy zauważyć, że dwie gminy powiatu jasielskiego nie miały żadnych robót drogowych. Gmina Kołaczyce ma realizowaną drogę Bieździadka-Gorajowice, gmina Dębowiec i Osiek Jasielski ma tzw. „powodziówkę” na trasie Dębowiec-Załęże, gmina Krempna to kolejna „powodziówka” na trasie Huta-Polany oraz rozpoczęliśmy likwidację osuwiska w miejscowości Myscowa, gmina Nowy Żmigród ma „powodziówkę” na trasie Samoklęski-Brzezowa, gmina Skołyszyn ma „schetynówkę” na trasie Święcany-Lisów (I etap), miasto Jasło ma ulicę Sobniowską i chodniki wzdłuż ulicy Granicznej i Mickiewicza na osiedlu Bryły, gmina Jasło ma częściowo drogę Bieździadka-Gorajowice i chodnik w Trzcinicy, a w gminie Brzyska było robione osuwisko. Tak więc tylko gmina Tarnowiec nie ma żadnych inwestycji drogowych dlatego proponuję zadanie w gminie Tarnowiec, które zamyka tam żwirową nawierzchnię.

Odwołując się do modernizacji drogi powiatowej w Chrząstówce Janusz Przetacznik stwierdził z kolei, że „istnieje szansa realizacji tej inwestycji przy aktywnym współudziale gminy Jasło i gminy Wojaszówka. Współudział gmin wymaga potwierdzenia stosownymi uchwałami podejmowanymi w tym zakresie. Po tych pozytywnych decyzjach wyżej wymienionych gmin zachodzi realna szansa wykonania tego zadania w 2015 roku”.

Jak poinformował wicestarosta jasielski Adam Kmiecik, wartość kosztorysowa prac na drodze powiatowej nr 1845R została oszacowana na około 600 tysięcy złotych.

Na ten moment jest deklaracja wójta gminy Jasło, który zaproponował kwotę 100 tysięcy złotych. Natomiast wójt gminy Wojaszówka z powiatu krośnieńskiego zaproponował, że dołoży również 10 procent wartości po przetargowej, czyli myślę, że trafi stamtąd do nas około 40 tysięcy złotych. – wyjaśnił.

Swojego oburzenia propozycją przedstawioną przez Janusza Przetacznika nie kryła radna Bożena Macek-Lubaś (PO), pełniąca jednocześnie funkcję sołtysa w Chrząstówce.

W swoim wystąpieniu przypomniała, że mieszkańcy zabiegają o remont tego odcinka od ponad dwóch dekad.

Z przykrością przyjęłam wiadomość, żeby próbować wstrzymać tą inwestycję. – stwierdziła. – Mieszkańcy czekają już ponad dwadzieścia lat na ten odcinek drogi. Tu chodzi tylko o te 1350 metrów kamienistej drogi. Radny Gorgosz pięknie się zachował chcąc wspomóc tą drogę. Ja jestem zdziwiona dlaczego inni radni nie widzą naszego problemu. Proszę zrozumieć jedną rzecz, że jest to strategiczna droga, która łączy powiat jasielski z powiatem krośnieńskim.

"Wizytówka" powiatu jasielskiego. Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
„Wizytówka” powiatu jasielskiego.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

W jasielskim starostwie zgodnie przyznają, że odcinek między Chrząstówką, a sąsiednią Przybówką to jeden z najgorszych, o ile nie najgorszy fragment w całym układzie komunikacyjnym zarządzanym przez powiat jasielski.

Jak jedziemy w kierunku Jasła to widzimy piękne tablice: „powiat krośnieński żegna” i „powiat jasielski wita”. Wrażenie jest takie same, jak obywatele przekraczają granicę w Krościenku i wjeżdżają na Ukrainę. Inny świat – asfalt się kończy, dziury i kamienie, w lecie mnóstwo kurzu. Jeździ tamtędy autobus szkolny. Tumany kurzu na nim się unoszą, dzieci w autobusie są zadymione dlatego, że autobus nie jest zupełnie szczelny, żeby móc je przed tym ochronić. Powiem szczerze, że wiele osób zwraca się do mnie o tę drogę, nie tylko z naszego powiatu. Przecież ludzie z powiatu krośnieńskiego dojeżdżają też do Nowego Stylu z okolic Wojaszówki, Bajdów. Oni nakładają dziesięć kilometrów dziennie. A ochrona środowiska? Gdyby samochody nie jeździły po tych dziurach to byłoby mniej spalin w powietrzu. – powiedziała Bożena Macek-Lubaś.

  • „Weźmy wreszcie pod uwagę siłę argumentów, a nie argument siły. Bicepsy możemy pokazywać na ringu. Ja bardzo proszę o zrozumienie i proszę o to, żeby ta droga w tym roku została przyjęta do realizacji. Proszę tej inwestycji nie „ucinać”, bo najwyższy czas, żeby ta droga była zrobiona.”
    – Bożena Macek-Lubaś

Wicestarosta Adam Kmiecik zaapelował do Rady o pozostawienie uchwały w zaproponowanym przez Zarząd Powiatu kształcie jednocześnie deklarując, że wszelkie środki finansowe jakie uda się wygospodarować po przeprowadzonych w związku z przedmiotowymi inwestycjami postępowaniach przetargowych, zostaną skierowane na zadania, o które wnioskuje komisja rozwoju gospodarczego.

Jeżeli z tych środków zostanie to ani Zarząd, ani pani radna ich nie schowa do kieszeni tylko te środki będzie można wykorzystać na inne drogi. Ale dopiero po przetargu będziemy wiedzieć ile tak naprawdę tych środków potrzeba. Więc nie mówmy, że popieramy zabierając 320 tysięcy złotych, bo ja takiego poparcia bym nie chciał. Proponuję i apeluję do Państwa radnych, aby zostawić te kwoty, które Zarząd przygotował. Przetarg zostanie ogłoszony bardzo szybko i zaraz po przetargu będziemy wiedzieli jaka kwota jest potrzebna. Tak jak wcześniej powiedziałem, wszystkie środki, które zostaną, możemy rozdysponować na inne zadania. – podkreślił.

  • „Jest to zadanie wycenione na ponad 600 tysięcy złotych i Zarząd bardzo rozsądnie zaproponował 450 tysięcy złotych pokazując skąd je wziąć. Były rozmowy z wójtem gminy Jasło, który zadeklarował 100 tysięcy złotych i wójtem gminy Wojaszówka, który zaproponował 10 procent po przetargowej wartości. Jak sobie to Państwo wyobrażacie, że jak my zmniejszymy swoje środki do 180 tysięcy to wójt gminy Jasło nie zmniejszy swojej dotacji? Zmniejszy, bo uzna, że jeżeli powiat nie chce dać na swoją drogę to my też nie dołożymy. Z czego ją mamy zrobić w 2015 roku? Przypominam, że jest wrzesień. Jeżeli wartość by była w granicach 400 tysięcy po wykonaniu to wójt Wojaszówki dołożyłby 40 tysięcy i mielibyśmy 140 tysięcy środków zewnętrznych, czyli prawie 40 procent.”
    – Adam Kmiecik

Starosta jasielski Franciszek Miśkowicz wyjaśnił z kolei, że „po tych negatywnych zjawiskach, które nastąpiły” (chodzi o pożar mostu w Warszawie i ostatnią klęskę suszy – przyp. red.) „na dzień dzisiejszy jest informacja taka, że żadne inne zadanie już nie będzie miało dofinansowania”.

W związku z tym co można zrobić na drodze w Brzezowej za 30 tysięcy złotych? Powiedzmy sobie: nic. – przyznał.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

W trakcie zaproponowanej przez starostę Miśkowicza dziesięciominutowej przerwy Zarząd Powiatu wypracował kompromis zadowalający wszystkie strony.

Pierwotna propozycja Zarządu Powiatu zakładała przeznaczenie na przebudowę drogi Szebnie-Chrząstówka-Przybówka 450 tysięcy złotych. W związku z wnioskiem radnego Tadeusza Gorgosza 50 tysięcy złotych z drogi Trzcinica-Jareniówka zostało przeniesione jeszcze do drogi Chrząstówka, co dało kwotę 500 tysięcy złotych. Na wniosek radnego Przetacznika z tej drogi chciano „ściągnąć” 320 tysięcy i zostawić 180 tysięcy złotych, zlikwidować zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej przez wieś Sadki” i wprowadzić trzy dodatkowe zadania, czyli remont drogi Lipnica Górna-Wróblowa z kwotą 300 tysięcy złotych, Tarnowiec-Wrocanka-Piotrówka z kwotą 120 tysięcy i drogę Samoklęski-Brzezowa z kwotą 30 tysięcy złotych. Po naradzie Zarządu Powiatu, jak również konsultacjami z szefami klubów uzgodniliśmy wersję, która zadowoliła wszystkich. Na przebudowę drogi Chrząstówka-Szebnie zostało 350 tysięcy złotych, na przebudowę drogi powiatowej przez wieś Sadki 80 tysięcy złotych natomiast droga powiatowa Lipnica Górna-Wróblowa została wpisana z kwotą 130 tysięcy złotych, a droga Wrocanka-Tarnowiec-Piotrówka z kwotą 70 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że oszczędności po przetargowe zasilą jeszcze te zadania i w tym roku będą one mogły być wykonane w całości. – wyjaśnił w rozmowie z portalem regionalnym terazJaslo.pl Adam Kmiecik.

Ku zadowoleniu mieszkańców Chrząstówki wicestarosta Adam Kmiecik dodał ponadto, że „bardzo możliwe, że po tych oszczędnościach po przetargowych odcinek asfaltowy również zostanie zrobiony”.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Radni pokłócili się o remonty dróg powiatowych”

  1. To kto prowadził sesję jak przewodniczący z zastępcami podali się do dymisji, dało się ?