Sport | rekreacja | turystyka

Szlakiem wzgórz jasielskiego grodu

Klub Kulturalno – Turystyczny Jasielskiego Domu Kultury wspólnie z Jasielskim Oddziałem PTTK z okazji 650-lecia Miasta Jasła przygotował pieszą wycieczkę jasielskimi wzgórzami nad Warzycami. Wyjazd 19 września o godz. 11.00 z przystanku przy budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Blisko trzygodzinna wędrówka pod kierownictwem przewodnika jasielskiego oddziału PTTK Józefa Kaczora prowadzić będzie szlakiem od Krajowic (cmentarz z I Wojny Światowej Nr 36 i 37) do historycznego wzgórza zamkowego „Golesz”, które kryje wiele zagadek z przeszłości.

Historycy i archeolodzy dopatrują się w tym miejscu grodziska ziemno – drewnianego z XII i XIII wieku. W XIV w stanął tu zamek budowany z kamienia, który był m.in. siedzibą starosty królewskiego i najwyższego sądu magdeburskiego (urzędował tu prawdopodobnie Zyndram z Maszkowic). Na wędrownym szlaku znajdują się ślady mało widocznych ruin zamku oraz wiele ciekawych form skalnych, osobliwości przyrody i rozległy widok na panoramę Jasła.

Historyczną wędrówkę zakończy biesiada przy ognisku w Brzyszczkach (Pod Tartakiem).

Uczestnictwo w wycieczce będzie możliwe wyłącznie za okazaniem zaproszenia, które można otrzymać w sekretariacie JDK, przy ul. Modrzejewskiego 12. Zgłoszenia wraz z podaniem danych do ubezpieczenia prosimy kierować do sekretariatu JDK, tel.13 44 351 50 lub dawnego Kina Syrena przy ul. Sokoła 8 tel. 44 351 54, 514 284 625.

Dzieci i młodzież do lat 18 uczestniczą w wycieczce wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE