Informacje

Międzynarodowy Dzień Mediacji i Tydzień Mediacji

Dziś rozpoczyna się „Tydzień Mediacji” – ogólnopolska kampania zainicjowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W ramach Tygodnia Mediacji obchodzony będzie także Międzynarodowy Dzień Mediacji (czwartek, 15 października). Policja wspiera te działania.

Przez cały tydzień m.in. w sądach i siedzibach organizacji pozarządowych dyżurować będą mediatorzy, którzy udzielać będą bezpłatnych porad i informacji o korzyściach płynących z mediacji. Wszystko po to, by jak najwięcej osób zdało sobie sprawę z tego, że nie wszystkie sprawy muszą kończyć się w sądzie.

W czasie Tygodnia Mediacji dyżury będą pełnić także funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. Osoby, które odwiedzą jasielską komendę lub telefonicznie skontaktują się z dyżurującymi funkcjonariuszami będą mogły otrzymać informacje w zakresie mediacji w sprawach karnych. Policjanci dyżurować będą w budynku Komendy Powiatowej Policji w Jaśle ul. Kościuszki 26 w godzinach od 13.00 do 15.00 – tel. 13 443 83 30.

Program obchodów Tygodnia Mediacji i listy dyżurów mediatorów będzie można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Podobne informacje można znaleźć na stronach internetowych prokuratur i sądów.

Międzynarodowy Dzień Mediacji to przypadające w każdy trzeci czwartek października międzynarodowe święto służące popularyzacji wiedzy związanej z metodami pokojowego rozwiązywania konfliktów. Jedną z takich metod jest właśnie mediacja, czyli próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu (mediatora), który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE