Informacje

Komenda Hufca ZHP zaprasza na uroczystość przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju

Betlejemskie Światło Pokoju co roku przywożone jest z miejsca narodzenia Jezusa Chrystusa do Wiednia. Stamtąd austriaccy skauci przekazują je krajom europejskim. Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r.

Betlejemskie Światło Pokoju 2015

Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce. W tym roku zostało dostarczone przez skautów słowackich do Zakopanego. Stamtąd przedstawiciele Chorągwi Podkarpackiej zabrali je do Rzeszowa. Następnie harcerki i harcerze przekazują Światło dalej, do mniejszych polskich miast i wsi, do świątyń, władz, instytucji, szpitali, hospicjów, osób chorych i samotnych. Betlejemskie Światło Pokoju przekazywane jest też do krajów sąsiadujących z Polską. Na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec oraz na północ – do Danii. Tegoroczne hasło akcji brzmi „Zauważ człowieka”.

W tym roku ZHP przedstawia specjalną mapkę dzięki, której zobaczyć można gdzie już dotarło Betlejemskie Światło Pokoju niesione przez polskich harcerzy.

Tegoroczne przekazanie Światła mieszkańcom Jasła i okolic będzie miało miejsce dnia 21 grudnia br. (w poniedziałek) o godzinie 16.00 na płycie jasielskiego rynku. Aby przygotować to wydarzenie, wcześniej jesteśmy zobowiązani do udziału w uroczystym apelu przedstawicieli środowisk harcerskich, który odbędzie się 19 grudnia w Rzeszowie. Stamtąd nasza delegacja przywiezie ten wyjątkowy Ogień do Jasła.

Nie moglibyśmy sprowadzić Betlejemskiego Światła Pokoju do naszego miasta bez pomocy życzliwych ludzi. Dlatego za pośrednictwem mediów serdecznie dziękujemy Burmistrzowi Ryszardowi Pabianowi, pracownikom Urzędu Miasta w Jaśle, Dyrektorowi Januszowi Szewczykowi i pracownikom Jasielskiego Domu Kultury, Wicestaroście Jasielskiemu Tadeuszowi Górczykowi, Adamowi Matuszewskiemu – Dyrektorowi Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych w Jaśle oraz Józefowi Dziedzicowi – właścicielowi tartaku w Zimnej Wodzie za okazaną pomoc, wsparcie techniczne i finansowe.

Komenda Hufca ZHP Jasło zaprasza wszystkich mieszkańców Jasła i okolic na doroczne dzielenie się symbolem Pokoju przyniesionym prosto z Betlejem. Prosimy zabrać ze sobą latarnie, lampy naftowe, znicze, itp. Dla każdego wystarczy Światła.

(Komenda Hufca ZHP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE