Kultura | rozrywka | edukacja

X Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych w Trzcinicy

„Przyszliśmy dziś do Was z maleńką Dzieciną.
Z Józefem Maryją, z radosną nowiną.
Chrystus się narodził, ludzi oswobodził.
Hej, kolęda, kolęda!”

Słowa te zabrzmiały w Zespole Szkół SASR w Trzcinicy podczas X jubileuszowego Powiatowego Przeglądu Zespołów Kolędniczych. 16 grudnia kolejny raz młodzi artyści z okolicznych gimnazjów zaprezentowali ludowe zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia.

W czasach obecnych zwyczaje kolędnicze w swych dawnych tradycyjnych formach należą już do rzadkości. Bardzo ważnym jest ocalenie od zapomnienia tej interesującej, oryginalnej dziedziny ludowego folkloru. Dlatego tak istotne jest kultywowanie rodzimej tradycji wśród młodego pokolenia. Wykonawcy i ich opiekunowie, to cała armia „ambasadorów” polskiej kultury, słowa i ludowego teatru.

Rozśpiewane zespoły kolędnicze w barwnych, ludowych strojach, turoń, gwiazda, aniołki i pastuszkowie mówiący gwarą oddawali cześć narodzonemu Dzieciątku i głosili Dobrą Nowinę a wszystkim zebranym składali noworoczne życzenia:

„Żeby się Wom darzyło w komorze, oborze,
To dej Panie Boże.
Łowsa i pszonicki niech będą pełne sąsieki,
niech się żytko rodzi całe wieki
Jabka, gruszki, śliwy, niech dadzą plon wielki.
Żebyście mieli gospodarze dostatek zawdy wszelki.”

Jury wysoko oceniło występy grup kolędniczych, zwracając uwagę na bardzo wysoki i wyrównany poziom. Dwa równorzędne pierwsze miejsca przyznano kolędnikom z Publicznego Gimnazjum w Lipinkach i Gimnazjum Sportowego w Trzcinicy. Na drugim miejscu uplasowały się grupy z Publicznego Gimnazjum w Cieklinie i Dębowcu. Nagrody indywidualne przyznano Piotrowi Czajce za najlepszą grę aktorską i Aleksandrze Biernackiej w kategorii „najlepszy śpiew”.

Każda szkoła otrzymała prezent, a młodzi artyści indywidualne upominki. Nagrody i dyplomy wręczyli dyrektor ZS SASR w Trzcinicy Ludomir Mastej i prezes Stowarzyszenia SASR Stanisław Mlicki.

W jury zasiadali: Stanisław Marszałek – założyciel i kierownik kapeli Trzcinicoki, Zbigniew Dranka – wieloletni dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle, Bronisław Kozioł – polonista i regionalista oraz ksiądz Rafał Głowacki.

Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych wpisał się na stałe w kalendarium imprez kulturalnych Powiatu Jasielskiego. Jak podkreślają organizatorki przeglądu: Aneta Skocz i Barbara Urban, od 2005 roku w konkursie wzięło udział 485 młodych aktorów z szesnastu gimnazjów, którzy przy wspólnej wieczerzy i kolędowaniu zawiązywali nowe znajomości i przyjaźnie. Rywalizując ze sobą, poznawali tradycje regionalne, aby móc przekazywać je następnym pokoleniom. Cieszy też fakt, że jest wiele szkół, które nie opuściły ani jednego konkursu. Należą do nich nie tylko gospodarze przeglądu, ale również gimnazja z Cieklina czy Dębowca, których opiekunowie, zwykle nauczyciele poloniści, od lat skrzętnie zbierają informacje o dawnych zwyczajach.

171215(T1)

171215(T2)

171215(T3)

171215(T4)

171215(T5)

171215(T6)

171215(T7)

(ZS SASR w Trzcinicy)

SŁOWA KLUCZOWE