Kultura | rozrywka | edukacja

VII Podkarpacki Plener Dziennikarski (zapowiedź)

Gimnazjum nr 4 im. Romualda Traugutta w Jaśle ogłosiło siódmą edycję Podkarpackiego Pleneru Dziennikarskiego im. Marcina Pawłowskiego. Celem konkursu jest wzbudzenie aktywności twórczej młodzieży w obrębie gatunków dziennikarskich, uczestnictwo w życiu publicznym województwa podkarpackiego oraz promocję młodych talentów w środowisku lokalnym i poza jego obrębem.

Fot. © archiwum terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © archiwum terazJaslo.pl / Damian PALAR

Do udziału w Podkarpackim Plenerze Dziennikarskim organizatorzy wystosowali zaproszenie dla uczniów szkół gimnazjalnych z całego województwa. Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo. Zainteresowani gimnazjaliści mają czas do 22 stycznia 2016 roku na przygotowanie autorskiego i nigdzie dotąd nie publikowanego artykułu prasowego na temat „Potęga przyjaźni”. Każda z prac nie powinna przekraczać trzech stron maszynopisu (krój czcionki: Times New Roman, rozmiar 12). Ponadto artykuł powinien być opatrzony pseudonimem autora.

Gotowy materiał trzeba następnie przesłać w czterech egzemplarzach drukowanych i w wersji elektronicznej na adres szkoły: Gimnazjum nr 4 w Jaśle, ulica Piotra Skargi 10, 38-200 Jasło. Do tekstu należy dołączyć zaklejoną kopertę, w której zostaną zawarte informacje o autorze (imię i nazwisko, wiek, dane placówki edukacyjnej oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego).

Pod ocenę nie będą brane prace, które nie będą zgodne z regulaminem (mniejsza ilość egzemplarzy niż wymagana lub brak wersji elektronicznej).

Autorów najlepszych prac wyłoni powołana przez organizatora komisja konkursowa, w skład której wejdą nauczyciele poloniści oraz dziennikarze. Nazwiska laureatów konkursu poznamy podczas uroczystego finału Pleneru, który przewidziano na 18 marca 2016 roku. Wyróżnione teksty zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły, a także w lokalnych mediach, które obejmą to wydarzenie swoim patronatem.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (13) 446 37 54 lub drogą elektroniczną: sekretariatzsm @gmail.com. Koordynatorem konkursu jest Katarzyna Czerwonka, nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Miejskich nr 4.

Przedmiotem zmagań młodych „dziennikarzy” w poprzedniej edycji Pleneru było przygotowanie wywiadu na temat „O sporcie rozmowy długie i krótkie”. W konkursie wystartowało 55 gimnazjalistów z całego województwa podkarpackiego. Laureatami pierwszego miejsca zostali: w kategorii wywiad prasowy – Michał Mryczko z Gimnazjum nr 8 w Rzeszowie (za rozmowę z Januszem Majką, redaktorem Polskiego Radia Rzeszów „Co tam Panie w …sporcie”) oraz Franciszek Koszelnik z Gimnazjum nr 4 w Jaśle (za rozmowę z Łukaszem Szumcem „Kanią”, czołowym polskim triathlonistą i ultramaratończykiem „W życiu najważniejsza jest równowaga”), zaś w kategorii wywiad telewizyjny jurorzy przyznali dwa wyróżnienia dla: Radosława Sowińskiego z Gimnazjum w Iwoniczu i Anny Cichoń z Gimnazjum w Lubatowej.

Od 2010 roku Plenerowi patronuje śp. Marcin Pawłowski, dziennikarz telewizyjny związany ze stacją TVN, który w wieku 33 lat przegrał ciężką walkę z chorobą nowotworową.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE