Informacje

W świątecznym nastroju: nagrodzeni za upowszechnianie i rozwój kultury

Podczas corocznego spotkania „Przy wigilijnym stole” w Jasielskim Domu Kultury miejscowy samorząd uhonorował lokalnych twórców oraz mecenasów kultury. W tym roku po raz pierwszy wręczono ponadto nagrody imienia Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza dla młodych, zdolnych jasielskich artystów.

Kapituła Nagrody Miasta Jasła w dziedzinie kultury, w skład której wchodzą burmistrz miasta jako jej przewodniczący, przewodniczący Rady Miejskiej, dyrektorzy miejskich instytucji kultury oraz laureaci z poprzedniego roku decyduje o uhonorowaniu lokalnych twórców i animatorów kultury, którzy w swojej działalności społecznej wyróżniają się wysokimi osiągnięciami artystycznymi lub naukowymi, a także przyczyniają się do upowszechniania i ochrony dziedzictwa kulturowego naszego miasta.

W bieżącym roku postanowiono przyznać pięć nagród dla:

Mariusza Świątka, kustosza Muzeum Regionalnego w Jaśle „za ochronę materialnego dorobku kulturalnego miasta Jasła, pozyskanie kopii pism dotyczących znanych i związanych z naszym miastem osób żyjących na przestrzeni XIV, XV i XVI wieku, kopii przywilejów królewskich i cesarskich, cennych map miasta Jasła i okolic z XVIII, XIX i początków XX wieku”

Tomasza Kasprzyka, fotografika, członka Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Starego Cmentarza w Jaśle „za udział w wielu wystawach i konkursach fotograficznych w kraju i zagranicą oraz organizację szeregu indywidualnych wystaw fotografii artystycznej; za zaangażowanie i pracę społeczną na rzecz ratowania jasielskich zabytków”

Łucji Filipek, członka Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego „za upowszechnianie i wkład w rozwój kultury miasta Jasła i regionu jasielskiego jako autorka wielu tekstów o publikacjach o Jaśle. Propaguje lokalną historię i współczesność”

Władysława Fortuny, członka chóru męskiego ECHO „za wieloletnią pracę na rzecz jasielskiej chóralistyki poprzez czynne uczestnictwo w koncertach z chórem ECHO promujących kulturę miasta Jasła i region jasielski”

Józefa Firaka, członka chóru męskiego ECHO „za wieloletnią pracę na rzecz jasielskiej chóralistyki poprzez czynne uczestnictwo w koncertach z chórem ECHO promujących kulturę miasta Jasła i region jasielski”.

20151221-02

W imieniu nagrodzonych głos zabrał Tomasz Kasprzyk: – Pragnę podziękować kapitule, która przyznaje nagrody Miasta Jasła. Dziękuję burmistrzowi miasta Jasła Ryszardowi Pabianowi, który przewodniczy kapitule. Jest to dla mnie szczególne wyróżnienie. To nagroda, która jest wyrazem uznania pracy, którą wkładamy w rozwój kultury, nauki i sztuki. Jest tym cenniejsza, że przypada w roku jubileuszu 650-lecia nadania miastu Jasłu praw miejskich.

Po raz pierwszy zostały wręczone stypendia artystyczne dla uzdolnionej muzycznie młodzieży. Ich fundatorem jest Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz, autor dziesiątek kompozycji muzycznych do filmów i seriali, od 2012 roku Honorowy Obywatel Miasta Jasła.

Celem nagrody jest wyróżnienie i uhonorowanie osób związanych z Jasłem, które nie ukończyły 25 lat, a mają wybitne osiągnięcia i dorobek artystyczny w dziedzinie muzyki.

Laureatami zostali: dwaj pianiści – Piotr Jaworski i Michał Babiarz, wokalistka Aleksandra Tocka oraz dwie gitarzystki – Paulina Pietrusza i Zuzanna Walczyk.

20151221-03

Donator nagrody skierował do młodych artystów okolicznościowy list, który w jego imieniu odczytał Tomasz Kasprzyk: „Drodzy adepci wielkiej sztuki muzycznej. Z ogromną radością obserwuję rozwój naszego ukochanego miasta Jasła w różnych dziedzinach, a w szczególności podziwiam pogłębiające się zainteresowanie kulturą i Wasz w niej udział. Wy, młodzi artyści, jesteście właśnie tymi, którzy idą w pierwszym szeregu twórców jasielskiej kultury. Podjęliście się niezwykle trudnego zadania zdobycia wiedzy i umiejętności w dziedzinie najpiękniejszej ze sztuk jaką jest muzyka. Muzyka jest śpiewem kosmosu. Formułuję to zawołanie nie bez przekonania, że tak właśnie jest, bowiem gdy naciśniecie klawisz instrumentu lub uderzycie w jego strunę usłyszycie pierwszy dźwięk, który zapowiada dalszą przygodę z otaczającą Was przestrzenią. A usiłując stopniowo uszlachetniać to zjawisko i łączyć je w ciąg dźwięków wchodzicie w świat cudownej sztuki jaką jest muzyka. I to właśnie muzyka niech wprowadza Was w otaczającą przestrzeń dźwiękową i tylko dźwiękową, aż do oderwania się od codziennego obcowania z zimną materią uczucia niezrównanego szczęścia, radości, lekkości, przeniesienia się do innej przestrzeni. Bo tak właśnie jest, że z muzyką otaczająca nas przestrzeń staje się nieograniczona, sięga do dalekich rejonów kosmosu i daje niezwykłe przeżycia psychicznego oddalenia się w nieznane światy, a raczej wszechświaty. Gratuluję Wam sukcesów jakie osiągnęliście dzięki posiadanemu talentowi i wrażliwości na zjawiska artystyczne. Zachęcam Was do rozwijania swoich talentów i do dalszej intensywnej pracy nad poszerzeniem muzycznych horyzontów z nadzieją, że weźmiecie do siebie moje zawołanie: muzyka jest śpiewem kosmosu.”

Chcąc docenić zaangażowanie Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza w rozwój jasielskiej kultury dyrektor Jasielskiego Domu Kultury Janusz Szewczyk przyznał mu statuetkę „Przyjaciela JDK”. Podobna trafiła do wicemarszałek województwa podkarpackiego Marii Kurowskiej, która była jednym ze sponsorów niedzielnego spotkania.

20151221-04

20151221-05

Kolejnymi wyróżnionymi w niedzielne popołudnie zostali Mecenasi Kultury Jasła. Tytuł ten miejscowy samorząd wręcza nieprzerwanie od 2003 roku podmiotom gospodarczym, które w znaczący sposób wspierają finansowo przedsięwzięcia kulturalne w naszym mieście. Jak podkreślają włodarze naszego grodu: „bez ich mecenatu trudno byłoby zorganizować większą imprezę kulturalną”.

20151221-06

Pamiątkowe statuetki odebrali w tym roku: właściciele Jasielskiej Sieci Sklepów MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal, firma LOTOS Infrastruktura S.A. (przedstawiciel spółki Roman Kościow) oraz PGNiG Obrót Detaliczny (przedstawiciel spółki Krzysztof Brągiel).

Chciałem bardzo serdecznie podziękować za ten znakomity tytuł. To dla nas bardzo ważne wyróżnienie, ponieważ nasza spółka bardzo aktywnie wspiera dwie dziedziny naszego życia: naukę i kulturę właśnie. Bardzo się cieszę, a nawet więcej – jestem dumny, że spółka o zasięgu ogólnopolskim, której siedziba mieści się w Warszawie, nie zapomina o lokalnych społecznościach i wspiera nasze lokalne inicjatywy. Mam nadzieję, że tak pozostanie. – powiedział w imieniu nagrodzonych Krzysztof Brągiel.

Po uroczystościach związanych z uhonorowaniem twórców i mecenasów jasielskiej kultury głos zabrał burmistrz miasta Ryszard Pabian.

20151221-07

Za nami trzy piękne uroczystości: pierwsza, w której mieliśmy okazję podziękować za pracę tym, którzy już od wielu lat pracują na rzecz jasielskiej kultury, historii. Potem uznanie dla tych najmłodszych, którzy zaczynają swoją karierę. Mam nadzieję, że to nie będzie tylko podziękowanie za ich dotychczasowe osiągnięcia, ale także zachęta do dalszej pracy. I oczywiście podziękowania dla naszych sponsorów, mecenasów kultury, którzy już od lat wspierają te wydarzenia, które dzieją się na tej scenie czy też na jasielskim Rynku. To tylko dzięki Wam mogą się w tak wspaniałym zakresie rozwijać. Jeszcze raz serdeczne podziękowania. – powiedział.

W tym szczególnym dniu władze miasta postanowiły docenić jeszcze jedną osobę i publicznie podziękować Józefowi Biernackiemu, byłemu już prezesowi Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego za jego społeczną pracę na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście i regionie jasielskim. Z uwagi na stan zdrowia przed kilkoma tygodniami złożył rezygnację po osiemnastu latach kierowania stowarzyszeniem. Na jego ręce burmistrz złożył okolicznościowy grawerton jako wyraz szacunku dla osiągnięć adresowanych do miejscowej społeczności, a szczególnie naszych najmłodszych obywateli.

Jest to dla mnie zaszczytne wyróżnienie. Te osiemnaście lat to niewiele, ale przy współpracy osób, które mnie otaczały, które ze mną współpracowały można było wiele dokonać, co zostanie w mieście Jaśle. – powiedział krótko Józef Biernacki.

20151221-08

Zwieńczeniem zorganizowanego w niedzielne popołudnie w sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury spotkania „Przy wigilijnym stole” była wspólna modlitwa, której przewodniczył ks. kanonik Zbigniew Irzyk, dziekan jasielski oraz proboszcz „Fary” oraz życzenia świąteczno-noworoczne od burmistrza Ryszarda Pabiana dla wszystkich mieszkańców miasta.

Uroczystość, którą prowadzili Katarzyna Korona i Piotr Chojecki z Jasielskiego Domu Kultury, uświetnił występ zespołu regionalnego „Skalnik” z Kamionki Wielkiej koło Nowego Sącza. Ponadto dla zaproszonych gości koła gospodyń wiejskich przygotowały tradycyjne potrawy wigilijne.

20151221-09

20151221-10

20151221-11

20151221-12

20151221-13

20151221-14

20151221-15

20151221-16

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE