Informacje

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym najmłodszych jednym z priorytetów Policji

W maju odbędą się eliminacje powiatu jasielskiego do ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jego adresatami są uczniowie najstarszych klas szkół podstawowych oraz gimnazjaliści. Wezmą w nich udział przedstawiciele gmin, w których przez najbliższe trzy miesiące rozgrywane będą turnieje szczebla niższego.

Lokalnemu Komitetowi Organizacyjnemu eliminacji w powiecie jasielskim przewodniczy prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego w latach 1997-2015 Józef Biernacki. Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Lokalnemu Komitetowi Organizacyjnemu eliminacji w powiecie jasielskim przewodniczy prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego w latach 1997-2015 Józef Biernacki.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Po raz kolejny na terenie powiatu jasielskiego odbywać się będą eliminacje do turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym. To już trzydziesta dziewiąta edycja adresowanego do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych ogólnopolskiego konkursu. Ma ona charakter wieloetapowy. W najbliższych tygodniach odbywać się będą eliminacje w poszczególnych placówkach edukacyjnych i gminach regionu.

Laureaci spotkają się 5 maja o godzinie 9:30 w finale powiatowym, którego gospodarzem będzie tradycyjnie Zespół Szkół Miejskich nr 3 przy ulicy Szkolnej 38. Ośrodek ten dysponuje jedynym w powiecie profesjonalnym Miasteczkiem Ruchu Drogowego im. Ryszarda Libuchy, na terenie którego zostanie przeprowadzona jedna z konkurencji sprawnościowych. Poprzedzi ją pisemny test ze znajomości wiedzy o przepisach ruchu drogowego oraz zachowania się jego uczestników na skrzyżowaniach. Ponadto zawodnicy przystąpią grupowo do praktycznej konkurencji z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a jedna z wylosowanych osób zmierzy się z rowerowym torem przeszkód. Z podobnymi zadaniami będą mieli do czynienia uczestnicy w eliminacjach niższego szczebla.

W ubiegłym roku najlepszymi drużynami turnieju były: Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle (Aleksandra Leśniak, Gabriela Hendzel, Mikołaj Rak, Artur Czech, opiekun Adam Smorul) oraz Gimnazjum w Wróblowej (Paulina Źrebiec, Patryk Piątek, Szymon Nowak, opiekun Anna Nowak).

Zwycięzcy eliminacji powiatu jasielskiego otrzymają przepustkę do reprezentowania nas w zmaganiach szczebla wojewódzkiego. Ze swoimi kolegami z pozostałych podkarpackich szkół podstawowych spotkają się 20 maja o godzinie 8 w Szkole Podstawowej nr 1 w Pruchniku (powiat jarosławski), zaś gimnazjaliści – 25 maja o godzinie 8 w Zespole Szkół w Czarnej (powiat dębicki).

20160212-02

20160212-03

20160212-04

Komu w bieżącym roku szkolnym przypadnie ten zaszczyt? Organizatorzy spodziewają się reprezentacji wszystkich dziesięciu gmin powiatu jasielskiego (w kategorii gimnazjów dodatkowo bierze udział jedenasta drużyna z Gimnazjum Sportowego przy Zespole Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy). Daje to łączną liczbę 94 uczniów wraz z opiekunami.

Podstawowymi celami, jakie od lat przyświecają temu przedsięwzięciu, jest popularyzacja aktualnych przepisów oraz kształtowanie poprawnych nawyków na drodze wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego, czyli dzieci i młodzieży. – tłumaczy Józef Biernacki, przewodniczący Lokalnego Komitetu Organizacyjnego Turniejów w powiecie jasielskim.

W podobnym projekcie będą mogli wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Im dedykowany jest ogólnopolski młodzieżowy turniej motoryzacyjny, który w naszym kraju odbywać się będzie już po raz dwudziesty.

Do zmagań ze swoimi koleżankami i kolegami ze szkół średnich mogą przystąpić uczniowie danej szkoły i ich absolwenci w danym roku szkolnym. Regulamin nie wskazuje parytetów w składzie drużyn natomiast wymaga od uczestników, którzy biorą udział w konkurencji sprawnościowej stosownego uprawnienia do kierowania danym pojazdem.

20160212-05

20160212-06

20160212-07

Eliminacje powiatowe, które zaplanowano na 12 maja o godzinie 9:30 w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie, będą składać się z trzech elementów. Pierwszym z nich będzie pisemny test z wiedzy o aktualnych przepisach ruchu drogowego i zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Cała drużyna będzie też musiała podejść do tego zagadnienia praktycznie i pod okiem komisji, w skład której wejdą profesjonaliści na co dzień związany z ochroną zdrowia, wykonać zadanie polegające na ocenie stanu zdrowia poszkodowanego w symulowanej sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz udzielenie mu pomocy przed przyjazdem profesjonalnych służb ratowniczych.

Ostatnim z zadań będzie przejazd samochodem osobowym. By zadanie było bardziej widowiskowe, na przedniej masce pojazdu zostanie zamontowany tzw. „talerz Stewarda” z przymocowaną do niego piłeczką tenisową. Biorący udział w konkurencji przedstawiciel drużyny ma za zadanie pokonanie wyznaczonego toru w taki sposób, aby piłeczka nie wypadła z przedmiotowego koła. Jeśli tak się nie stanie, za każdym razem będzie zmuszony wysiąść zza kierownicy i ją poprawić, a co się za tym wiąże wydłuży się czas końcowy realizacji zadania, które zostanie wliczony do klasyfikacji końcowej.

Ubiegły rok był szczęśliwy dla reprezentacji Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle (drużyna wystąpiła w składzie: Michał Jaskółka, Łukasz Turek, Karol Zabawa, opiekun Krzysztof Płaziak). Do eliminacji powiatowych przystąpili ponadto uczniowie (według zajętych miejsc od drugiego do siódmego): Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle, Zespół Szkół nr 3 im. prof. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle, Zespół Szkół SASR w Trzcinicy, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach, I Liceum Ogólnokształcące im. króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle oraz gospodarze. Z uwagi na stan zdrowia w ostatniej chwili z zawodów wycofali się przedstawiciele Społecznego Liceum STO w Jaśle.

Tegoroczni zwycięzcy będą mieli tylko dwa dni na przygotowanie się do podkarpackiego finału wojewódzkiego, który odbędzie się 14 maja o godzinie 8 na obiektach Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu.

Laureaci trzech pierwszych we wszystkich trzech kategoriach wiekowych mogą liczyć na pamiątkowe medale i puchar dla szkoły, wszystkie drużyny otrzymają okolicznościowe dyplomy oraz upominki rzeczowe, których zakup – wzorem lat ubiegłych – sfinansują poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. Już dzisiaj składam serdeczne podziękowania dla burmistrzów miast i wójtów gmin za dotychczasowe wsparcie naszej wspólnej inicjatywy adresowanej do najmłodszej społeczności ziemi jasielskiej i zwracam się z prośbą o wsparcie działań w bieżącym roku szkolnym. – mówi Józef Biernacki.

Zgłoszenia do eliminacji powiatu jasielskiego przyjmowane będą za pomocą formularza dostępnego na portalu regionalnym terazJaslo.pl (kliknij tutaj), który jest jednym z patronów medialnych obu przedsięwzięć. Wypełnioną kartę należy przesłać najpóźniej do dnia 29 kwietnia (włącznie) wyłącznie drogą elektroniczną na adres: jozef@jkmird.pl.

Organizacji turniejów w powiecie jasielskim podjął się Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle przy współpracy z Jasielskim Klubem Motorowym i Ratownictwa Drogowego, Starostwem Powiatowym w Jaśle, jednostkami samorządu terytorialnego oraz zainteresowanymi podmiotami. Honorowy patronat objęli: Komendant Powiatowy Policji w Jaśle insp. Paweł Filipek, Starosta Jasielski Mariusz Sepioł, Burmistrz Miasta Jasła Ryszard Pabian, Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara oraz dyrektorzy szkół – gospodarzy finałów powiatowych: Aleksandra Zajdel-Kijowska (Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle) i Alicja Wiśniewska (Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie).

Zasadom organizacji przedsięwzięcia była poświęcona dzisiejsza konferencja w jasielskim Starostwie Powiatowym, w którym wzięli udział Organizatorzy, samorządowcy, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialni za oświatę oraz nauczyciele-opiekunowie zainteresowanych udziałem drużyn. Spotkanie prowadzili: Józef Biernacki oraz podinsp. Andrzej Przebięda – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

  • w Lokalnym Komitecie Organizacyjnym Turniejów przy Jasielskim Klubie Motorowym i Ratownictwa Drogowego – przewodniczący Józef Biernacki (telefon 602 581 659, e-mail jozef@jkmird.pl)
  • w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle – Naczelnik podinsp. Andrzej Przebięda (telefon 13 443 83 40)
  • u oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle – kom. Łukasz Gliwa (telefon 13 443 83 06, e-mail: jaslo@rz.policja.gov.pl)
  • na stronach internetowych: www.pzm.pl (zakładka „Bezpieczeństwo” / „Turnieje”), www.terazjaslo.pl (zakładka „Turnieje 2016”) oraz www.jkmird.pl

20160212-08

20160212-09

20160212-10

20160212-11

20160212-12

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Bezpieczeństwo w ruchu drogowym najmłodszych jednym z priorytetów Policji”