Informacje

Konsultacje społeczne w sprawie „Mapy zagrożeń”

Policjanci jasielskiej komendy kontynuują konsultacje społeczne, których celem jest wsparcie tworzenia „Mapy zagrożeń ” – narzędzia pozwalającego na zarządzanie bezpieczeństwem publicznym wspólnie ze społecznością lokalną i instytucjami funkcjonującymi na danym terenie. Mapa będzie wskazywać zagrożenia dostrzeżone przez obywateli jak i zarejestrowane przez służby.

Policja Jasło

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego niezwykle ważne jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne przedstawienie – głównie społecznościom lokalnym – skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń. Takim narzędziem jest „Mapa zagrożeń bezpieczeństwa”

Stworzenie „Mapy zagrożeń” ma zobrazować stan bezpieczeństwa na danym obszarze, wskazując zagrożenie przestępczością określonego rodzaju, szczególnie uciążliwymi wykroczeniami czy patologiami. Mając pełny i rzetelny obraz skali oraz rodzaju występujących niebezpieczeństw policja będzie mogła lepiej dostosować swoje działania, np. częściej kierować w takie miejsca patrole.

Mapa w swoich założeniach ma odzwierciedlać zagrożenia już dostrzeżone i zarejestrowane na przełomie określonego czasu przez służby i inspekcje, uczestniczące w likwidacji zagrożeń, ale również obywateli – społeczność lokalną. W tym celu policjanci jasielskiej komendy spotykają się z przedstawicielami instytucji, samorządów i służb z terenu powiatu jasielskiego, oraz organizują konsultacje społeczne z mieszkańcami.

Najbliższe spotkania konsultacyjne odbędą się:

  • 15 lutego 2016 r. o godz. 10.00 w Gminny Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Skołyszynie,
  • 15 lutego 2016 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Tarnowcu,
  • 15 lutego 2016 r. o godz. 14.30 w Administracji Osiedla Gamrat Jasło ul. Mickiewicza 124,
  • 16 lutego 2016 r. o godz. 12.00 w Gminny Ośrodku Kultury w Bieździedzy,
  • 19 lutego 2016 r. o godz. 9:00 w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Skołyszynie.

Podczas konsultacji każdy będzie mógł przedstawić swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące występujących na terenie powiatu niebezpieczeństw oraz zaproponować rozwiązania przedstawionych podczas dyskusji problemów. Uzyskane od uczestników spotkań informacje zostaną poddane analizie i wykorzystane przy konstruowaniu „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa” dla powiatu jasielskiego.

Każdy może pomóc w tworzeniu „Map zagrożeń bezpieczeństwa” przesyłając informacje na specjalnie uruchomioną skrzynkę kontaktową poczty elektronicznej (w informacji należy wskazać, którego powiatu lub gminy dotyczy): mapa.zagrozen@rz.policja.gov.pl.

W sprawie „Map zagrożeń” można też kontaktować się ze swoim dzielnicowym lub z najbliższą jednostką policji.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE