Informacje

Mapa zagrożeń – wnioski i propozycje działań

Policjanci jasielskiej komendy od początku lutego organizowali konsultacje społeczne, których celem było wsparcie tworzenia „Mapy zagrożeń” – narzędzia pozwalającego na zarządzanie bezpieczeństwem publicznym wspólnie ze społecznością lokalną i instytucjami funkcjonującymi na danym terenie. Mapa będzie wskazywać zagrożenia dostrzeżone przez obywateli jak i zarejestrowane przez służby.

Fot. © archiwum terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © archiwum terazJaslo.pl / Damian PALAR

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego niezwykle ważne jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne przedstawienie – głównie społecznościom lokalnym – skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń. Takim narzędziem jest „Mapa zagrożeń bezpieczeństwa”.

Stworzenie „Mapy zagrożeń” ma zobrazować stan bezpieczeństwa na danym obszarze, wskazując zagrożenie przestępczością określonego rodzaju, szczególnie uciążliwymi wykroczeniami czy patologiami. Mając pełny i rzetelny obraz skali oraz rodzaju występujących niebezpieczeństw policja będzie mogła lepiej dostosować swoje działania, np. częściej kierować w takie miejsca patrole.

Mapa w swoich założeniach ma odzwierciedlać zagrożenia już dostrzeżone i zarejestrowane na przełomie określonego czasu przez służby i inspekcje, uczestniczące w likwidacji zagrożeń, ale również obywateli – społeczność lokalną. W tym celu policjanci jasielskiej komendy spotykali się z przedstawicielami instytucji, samorządów i służb z terenu powiatu jasielskiego, oraz organizowali konsultacje społeczne z mieszkańcami.

Od początku lutego na terenie naszego powiatu policjanci przeprowadzili 19 konsultacji społecznych na temat „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”. Jedno takie spotkanie odbyło się na poziomie powiatowym, a osiemnaście na poziomie lokalnym w gminach i na terenie osiedli. W konsultacjach wzięło udział blisko 500 mieszkańców powiatu jasielskiego.

Podczas konsultacji każdy mógł przedstawić swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące występujących na terenie powiatu niebezpieczeństw oraz zaproponować rozwiązania przedstawionych podczas dyskusji problemów.

Jakie wnioski i propozycje działań zgłaszali mieszkańcy naszego powiatu podczas zrealizowanych konsultacji społecznych – kliknij poniżej.

Przypominamy, że każdy może pomóc w tworzeniu „Map zagrożeń bezpieczeństwa” przesyłając informacje na specjalnie uruchomioną skrzynkę kontaktową poczty elektronicznej (w informacji należy wskazać, którego powiatu lub gminy dotyczy): mapa.zagrozen@rz.policja.gov.pl.

W sprawie „Map zagrożeń” można też kontaktować się ze swoim dzielnicowym lub z najbliższą jednostką policji. W najbliższym czasie policjanci będą organizować kolejne spotkania konsultacyjne.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Mapa zagrożeń – wnioski i propozycje działań”

  1. Niech do Biezdziedzy przyjada na chwile w godzinach od 12 do 18 a nawet pozniej zobacza co sie dzieje jak jezdza!!strach z dzieckiem po chodniku czasami spacerowac!