Kultura | rozrywka | edukacja

Uroczystość ślubowania i pasowania kandydatów Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Osobnicy

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Osobnicy powstała we wrześniu 2015 roku w ramach współpracy pomiędzy dyrekcją Zespołu Szkół w Osobnicy i Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Osobnicy. Jej celem jest kształcenie młodzieży szkolnej w zakresie ratownictwa medycznego, przede wszystkim umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz propagowanie przepisów i wiedzy w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.

Fot. © archiwum Szkoły
Fot. © archiwum Szkoły

Po ogłoszeniu naboru do MDP zgłosiło się 16 uczniów z klas II i III gimnazjum. Ich deklaracja przystąpienia do drużyny została zaakceptowana przez rodziców, a następnie przez Zarząd OSP w Osobnicy. W szkole opiekę nad drużyną objął Marek Godlewski, a z ramienia OSP druhowie Ireneusz Olbrych, Adam Goleń i Paweł Tuchowski.

Zainteresowanie i zaangażowanie młodzieży w szkolenie docenili Dyrektor Zespołu Szkół w Osobnicy Antoni Wydro i Rada Rodziców Zespołu Szkół w Osobnicy z Anną Bąk na czele, przeznaczając we współpracy z PZU w Jaśle środki finansowe na zakup umundurowania dla członków MDP (zakupiono 12 koszul, 12 krawatów i 12 czapek MDP).

W dniu 21 marca 2016 r. w Zespole Szkół w Osobnicy odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Po odbyciu wstępnego szkolenia pożarniczego i ratowniczego do ślubowania i pasowania stanęli następujący kandydaci: Krystian Bąk, Grzegorz Brągiel, Krystian Budziak, Wioleta Budziak, Zuzanna Budziak, Kamil Czyżowicz, Jan Gliwa, Sebastian Kapanowski, Zuzanna Kopek, Hubert Kuchta, Katarzyna Kuchta, Krystian Marecki, Bartłomiej Misiołek, Karolina Mlicka, Michał Paluch, Wojciech Ryznar.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego, hymnem Związku OSP „Rycerze Floriana” oraz meldunkiem dowódcy uroczystości Adama Golenia, zastępcy Komendanta OSP w Osobnicy. Zaproszonych gości powitał Antoni Wydro, Dyrektor Zespołu Szkół w Osobnicy.

Meldunki przyjmował i aktu pasowania kandydatów MDP dokonał Stanisław Święch, Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP w Jaśle.

Rotę ślubowania członków MDP na strażacki sztandar odczytał Adam Rozmus, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP w Jaśle. Trzykrotnym „Ślubuję!” kandydaci potwierdzili gotowość służby Ojczyźnie i wypełniania strażackiej misji w szeregach MDP.

Legitymacje członkowskie MDP i odznaki strażackie wręczali: Adam Rozmus, Jerzy Sanokowski – Komendant Gminnego ZOSP w Jaśle, Henryk Motkowicz – Wicewójt Gminy Jasło i Kazimierz Janiga – Prezes OSP w Osobnicy.

Wśród zaproszonych gości byli: st. bryg. Wiesław Latoszek – Komendant PSP w Jaśle, mł. bryg. Bogdan Ziemba – Zastępca Komendanta PSP w Jaśle, Krzysztof Brągiel – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jasło i radny wsi Osobnica, Bronisław Olbrych – radny wsi Osobnica, Wincenty Ochwat – Sołtys wsi Osobnica, Anna Bąk Przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Szkół w Osobnicy, Marek Zajchowski – pracownik Urzędu Gminy Jasło.

W uroczystości uczestniczyli również uczniowie klas 0 – III i gimnazjum, którzy z podziwem oglądali swoich starszych kolegów. Wielu z nich zapragnęło pewnie zostać strażakami jak bohater przedstawienia przygotowanego przez uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej pod opieką Elżbiety Krygowskiej, Renaty Dybaś i Ewy Więcek. To ważne, by takie uroczystości odbywały się na oczach tych najmłodszych, tak by za kilka lat oni poszli w ślady swoich kolegów.

Całość zakończył pokaz musztry paradnej w wykonaniu członków MDP pod dowództwem druha Pawła Tuchowskiego.

W najbliższym czasie członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej można będzie również zobaczyć w naszym kościele parafialnym w czasie pełnienia straży przy Grobie Pańskim.

(Zespół Szkół w Osobnicy)

SŁOWA KLUCZOWE