Informacje

Miasto planuje kolejne modernizacje energetyczne

Miasto Jasło ubiega się o dofinansowanie zadania w ramach którego siedem budynków użyteczności publicznej zostanie poddane modernizacji energetycznej. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi ponad 12 mln złotych.

Fot. © Urząd Miasta w Jaśle
Fot. © Urząd Miasta w Jaśle

Zakres projektu obejmuje modernizację energetyczną siedmiu budynków: Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 11, Zespołu Szkół Miejskich nr 5, budynku administracyjnego MOSiR, budynku siłowni MOSiR oraz budynku Urzędu Miasta w Jaśle.

Prace obejmować będą między innymi: docieplenie przegród, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji c.o. oraz wymianę oświetlenia wbudowanego. – Planowana przez nas modernizacja energetyczna przede wszystkim przyczyni się do redukcji emisji zanieczyszczeń oraz poprawi estetykę budynków. Istotne oczywiście są jeszcze korzyści finansowe – zaznacza Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

Na zadanie „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta Jasła w latach 2016-2017” Jasło ubiega się o dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020. Dofinansowanie stanowi 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

Decyzja w sprawie dofinansowania zapadnie w trzecim kwartale 2016 roku. Planowany termin zakończenia inwestycji, przy otrzymaniu dofinansowania, to koniec 2017 roku.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE