Informacje

W Starostwie Powiatowym zatrudnili specjalistę odpowiedzialnego za rozbudowę szpitala

W jasielskim Starostwie Powiatowym powstała komórka organizacyjna odpowiedzialna za podejmowanie działań związanych z przygotowaniem, realizacją oraz oddaniem do użytkowania pierwszego etapu rozbudowy Szpitala Specjalistycznego.

Fot. © archiwum terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © archiwum terazJaslo.pl / Damian PALAR

Wskutek przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w jasielskim Starostwie Powiatowym, samodzielne stanowisko głównego specjalisty do spraw rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle powierzono magistrowi inżynierowi budownictwa Andrzejowi Gołąbkowi.

Starosta jasielski Mariusz Sepioł w uzasadnieniu podał, że kandydat spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 3 marca br.

„Przeprowadzona selekcja końcowa polegająca na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej wykazała, że Pan Andrzej Gołąbek dysponuje odpowiednią wiedzą ogólną i specjalistyczną w zakresie zadań związanych z przygotowywaniem, realizacją i oddawaniem inwestycji budowlanych do użytku. Posiada również wieloletnią praktykę zawodową w zakresie realizacji inwestycji budowlanych w budownictwie kubaturowym, w tym obiektów służby zdrowia, co pozwala uznać, że prawidłowo i zgodnie z oczekiwaniami będzie realizował powierzone mu zadania.” – uzasadnia.

Andrzej Gołąbek zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy. Swoje obowiązki obejmie od 29 marca.

Będzie on odpowiadał za realizację pierwszego etapu rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, w którym zaplanowano dobudowę nowego skrzydła (o łącznej powierzchni użytkowej około 4751,95 metrów kwadratowych) do istniejącego budynku. Usytuowane zostaną tam: blok operacyjny wraz salą nadzoru poznieczuleniowego i centralną sterylizatornią, szatnie dla personelu, pomieszczenia techniczne oraz dwa 25-łóżkowe oddziały. W uchwale budżetowej powiatu jasielskiego na 2016 rok z dnia 11 stycznia 2016 roku zabezpieczono na ten cel kwotę 18 milionów złotych. Przetarg na wykonanie robót budowlanych ma być ogłoszony w drugim kwartale bieżącego roku.

Makieta rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (kolorem czerwonym zaznaczono, co powstanie w pierwszym etapie).
Makieta rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (kolorem czerwonym zaznaczono, co powstanie w pierwszym etapie).

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “W Starostwie Powiatowym zatrudnili specjalistę odpowiedzialnego za rozbudowę szpitala”