Informacje

Zamiast nowej kładki, modernizacja boiska na Gamracie?

Z tegorocznego budżetu Jasła trzeba było chwilowo „ściągnąć” środki przeznaczone na przebudowę kładki nad rzeką Wisłoką, ponieważ miasto musi mieć zabezpieczenie finansowe, aby ubiegać się o dofinansowanie na modernizację infrastruktury sportowej, w tym przebudowę boiska piłkarskiego na osiedlu Gamrat. Burmistrz uspokaja zatroskanych mieszkańców Gądek, że fundusze na realizację oczekiwanego przez nich od dwóch lat zadania, znajdą się w „nadwyżce” budżetowej, która będzie rozdysponowana w drugim kwartale bieżącego roku.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Miasto zamierza złożyć wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o uzyskanie dofinansowania na modernizację swojej infrastruktury sportowej. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano modernizację istniejącego boiska piłkarskiego na osiedlu Gamrat (wymianę nawierzchni, budowę ogrodzenia wokół terenu i montaż oświetlenia), wymianę sztucznej nawierzchni boisk piłkarskich na obu kompleksach sportowych „Orlik” oraz utworzenie dodatkowej infrastruktury na stadionie piłkarskim na osiedlu Sobniów (wymianę bramek, ustawienie za nimi piłkochwytów, ustawienie wiat i ławek dla zawodników oraz budowę ogrodzenia terenu).

Jak podkreśla burmistrz Jasła Ryszard Pabian, dofinansowanie do każdego z poszczególnych elementów projektu ma wynosić do pięćdziesięciu procent. Aby ubiegać się o częściowe pokrycie wydatków z ministerialnego budżetu, samorząd musiał wykazać się własnym zabezpieczeniem finansowym gwarantującym realizację planowanego zadania.

To kwota w wysokości 667 500 złotych. Źródłem pokrycia mają być zmiany, jakich w tegorocznym budżecie miasta, dokonali na ostatniej sesji (21.03) jasielscy radni. Zaproponowane przez skarbnika i burmistrza zmiany dotyczą przesunięcia 440 tysięcy złotych z przebudowy kładki nad rzeką Wisłoką, 8,5 tysiąca złotych z wykonania dokumentacji projektowej budowy odcinka nowej drogi w strefie przemysłowej w Warzycach, 20 tysięcy złotych z przebudowy boiska sportowego na osiedlu Gamrat oraz 199 tysięcy złotych z wydatków inwestycyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta.

Szczególnie ta pierwsza z wymienionych pozycji wzbudziła zaniepokojenie wśród mieszkańców Gądek, którzy od blisko dwóch lat starają się o przebudowę obiektu łączącego ich osiedle z centrum miasta i przywrócenie na nim przejezdności pojazdów mechanicznych. W ich imieniu swoje niezadowolenie wyrazili: przewodniczący Zarządu Osiedla, a jednocześnie radny miejski Michał Rybka oraz Antoni Biernacki.

Na tą chwilę szukaliśmy w budżecie kwoty, z której można byłoby zabezpieczyć możliwość złożenia wniosku tych działań. Jeśli będzie taka potrzeba to oczywiście zamierzamy wrócić te kwoty z „nadwyżki” budżetowej. Wkrótce mamy 31 marca i wówczas będzie to możliwe. Jeśli zostanie wydane pozwolenie to też wymaga ono uprawomocnienia się, a więc daleko jeszcze do realizacji zadania. Taki sam przypadek mieliśmy w ubiegłym roku, gdzie też było dużo szumu wokół „pożyczenia” pieniędzy z budowy ulicy Kolejowej. Wszystko skończyło się dobrze. Mam nadzieję, że i w tym roku też tak będzie. – powiedział burmistrz Jasła Ryszard Pabian.

Szczegółowo wgłębiając się w temat inwestycji związanej z modernizacją kładki samorządowiec wyjaśnił ponadto, że wydłuża się (nie z winy urzędników) termin postępowania zmierzającego do wydania pozwolenia na realizację przedmiotowego zadania.

Taki mamy w kraju system prawny, który od pewnych inwestycji wymaga pewnych procedur. Jednym z nich jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Aby uzyskać pozwolenie na budowę trzeba najpierw opracować dokumentację projektową. Taka dokumentacja projektowa została zlecona do wykonania. Cała procedura trwa już dwa lata, ale takiego żeśmy sobie wybrali wykonawcę. Naszą propozycją było zerwanie tej umowy jeszcze w 2014 roku i ogłoszenie na nowo tego postępowania. Pod Państwa naciskiem (mieszkańców osiedla Gądki – przyp. red.), bo taka jest prawda, zdecydowaliśmy się aneksować tą umowę i kontynuować współpracę z wykonawcą dokumentacji. Na tą chwilę złożyć już po raz trzeci wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, wielokrotnie zresztą wzywany do uzupełnienia dokumentów. W tej chwili takie uzupełnienie zostało złożone i postępowanie jest w trakcie. Tutaj pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Musimy czekać na decyzję tego organu, który jest do tego uprawniony, a więc starosty jasielskiego. – wyjaśnił Pabian.

Wypowiedź burmistrza uzupełnił kierownik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta w Jaśle Paweł Zawada: – Co było komplikacją? Projektant składał projekt budowlany – w jego opinii – zgodny z przepisami prawa budowlanego. Starostwo Powiatowe dokładnie precyzowało jak ma ten projekt budowlany wyglądać i co ma zawierać. W tej chwili trzeci raz został złożony ten wniosek. Dwa razy projektant nie uzupełnił wniosku, zgodnie z przepisami ustawy, czyli dwa razy projekt był niekompletny. Został wezwany trzeci raz do uzupełnienia, złożył „jakieś” dokumenty i zobaczymy czy już będą kompletne czy nie.

Sztuczne oświetlenie stadionu w Gamracie?

Radny Michał Burbelka poruszył kwestię budowy sztucznego oświetlenia boiska piłkarskiego na osiedlu Gamrat. Przedłożony przez miasto projekt go nie uwzględnia. Jego zdaniem – należałoby dokonać korekty tych planów w taki sposób, aby wydłużyć tamtejszej młodzieży możliwość korzystania z obiektu do późnych godzin wieczornych.

Uważam, że słusznym byłoby stworzenie oświetlenie, które umożliwiałoby korzystanie z boiska również w porze nocnej. Takie oświetlenie zewnętrzne spowoduje, że funkcjonowanie tego boiska będzie znacznie ograniczone. Jeśli już Rada postanowiła przeznaczyć na to boisko znaczną kwotę to może by jednak wykonać to oświetlenie w taki sposób, żeby korzystanie z tego boiska było możliwe również w porze nocnej. Mieszkańcy na pewno byliby za to wdzięczni. – powiedział.

Burmistrz Pabian wyjaśnił, że rozważano wykonanie modernizacji tego boiska w pełnym zakresie rzeczowym, jednak plany „przystopowały” możliwości finansowe samorządu.

Jest tam jeden maszt, który planujemy zaadoptować. Na tą chwilę nasza propozycja wygląda tak, ale zawsze jest możliwość rozbudowy w ramach kolejnych naborów. Dla nas najistotniejszym wydaje się w tym momencie, żeby ta nawierzchnia została przebudowana. Jeśli będzie widać potrzebę korzystania w większym zakresie niż to wynika z możliwości korzystania przy naturalnym świetle, będziemy rozważać ewentualnie potrzebę rozbudowy. – tłumaczył.

Z kolei wiceburmistrz Antoni Pikul dodał, że do magistratu – bazując na doświadczeniach związanych z funkcjonowaniem „Orlików” – wpływają liczne skargi mieszkańców sąsiadujących z tymi obiektami sportowymi, na których zamontowane jest sztuczne oświetlenie.

My już w tej chwili mamy problemy – i to coraz ostrzejsze – z mieszkańcami ulicy Krasińskiego w związku z tym, że „Orlik” jest tam oblegany tak samo jak ten przy ulicy Śniadeckich. Na boisku do piłki nożnej gra się przeważnie do godziny 22-giej. Mieszkańcy skarżą się, że jest tam hałas i jest to dla nich sytuacja niekomfortowa. Są tam krzyki, przekleństwa, itd. Mieszkańcy żądają od nas, abyśmy oddzielili ich jakoś od tegoż obiektu, co będzie znacznym problemem, ponieważ jest to trudne do zrobienia. – przyznał.

Pozwolę się nie zgodzić. Jest taka pora roku, gdzie jeszcze nie ma 22, a już jest ciemno. Niejednokrotnie przejeżdżałem przez różne małe miejscowości wokół Jasła i dlaczego dzieci na wsi, na przykład w Łężynach, mogą grać w piłkę do 22, a dzieci w Jaśle nie mogą. I to mnie zastanawia. Poza tym dużo mówi się o rewitalizacji osiedli, a wręcz o takiej resocjalizacji. Jak mamy resocjalizować społeczeństwo. Jak mamy zachęcać tą młodzież do sportu, a nie kupowania wina, to może warto zamontować to oświetlenie i nie ograniczać im możliwości uczestniczenia w zajęciach sportowych, jeżeli sami tego chcą. Myślę, że docelowo można by się zastanowić nad zmianą tego oświetlenia, by rzeczywiście można było korzystać z obiektu to tych późniejszych godzin. – powiedział Michał Burbelka.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Jasło-Gamrat Urszula Czyżowicz podkreśla, że mieszkańcy nie mogą już się doczekać realizacji planowanej inwestycji. – Wydaje mi się, że nie tylko Gamrat, ale i okoliczne osiedla skorzystają z tego, a być może jeszcze kluby, którym brak jest treningu. Robimy to po to, aby ta młodzież korzystała z tego, a nie stało to puste.

Wykonanie projektu modernizacji infrastruktury sportowej w Jaśle w przedstawionym zakresie jest uzależnione od uzyskania przez miasto zewnętrznego dofinansowania.

Jak nad zmianami budżetowymi głosowali poszczególni radni?

ZA

Dorota

Bilewicz

Urszula Czyżowicz

Józef

Kędrek

Lech

Polak

Maria

Szańca

Bogusław Buglewicz

Andrzej

Dybaś

Alicja

Nowosielska

Henryk

Rak

Jerzy

Węgrzyn

Michał

Burbelka

Robert

Hap

Krzysztof

Pec

Roman

Strojek

Leszek

Zduński

PRZECIW

Michał Rybka

WSTRZYMALI SIĘ

Krzysztof Czeluśniak

NIE GŁOSOWALI

Jan Pierzchała

Leszek Znamirowski

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE