Informacje

Przetarg na drogę krajową na odcinku Pilzno-Jasło ogłoszony

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Rzeszowie ogłosiła przetarg na wykonanie studium korytarzowego i studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla rozbudowy drogi krajowej nr 73 na odcinku Pilzno-Jasło.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Przetarg obejmuje swoim zakresem wykonanie studium korytarzowego i studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla 35-kilometrowego odcinka Pilzno-Jasło a także obwodnic: Pilzna, Brzostku, Kołaczyc i Jasła. Docelowo zakłada rozbudowę 14-kilometrowego istniejącego odcinka DK 73 oraz wybudowanie odcinków o nowym przebiegu, w tym między innymi, wschodniej obwodnicy Pilzna, obwodnice Brzostku, Kołaczyc i Jasła o łącznej długości około 21 km.

Inicjatorem wspólnego działania wójtów i burmistrzów sześciu samorządów (gmin: Jasła i Brzysk oraz miast: Kołaczyc, Brzostku, Pilzna i Jasła) na rzecz tej koniecznej inwestycji drogowej, był poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca i to właśnie z jego inicjatywy, przy współpracy Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, Sejm wprowadził do budżetu państwa pierwsze elementy inwestycji związane z przebudową drogi krajowej nr 73. Dzięki tym intensywnym działaniom posła Bogdana Rzońcy rzeszowski oddział GDDKiA mógł ogłosić przetarg na koncepcję przebiegu tej drogi.

Przebudowana droga ma być trasą klasy technicznej GP (główna ruchu przyśpieszonego) o szerokości 7 m. Zostaną na niej zastosowane dodatkowe pasy dla relacji lewoskrętnych, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, zatoki autobusowe, chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, drogi zbiorcze i urządzenia ochrony środowiska. W ramach planowanych obwodnic powstanie most na rzece Dulcza, a także – jak zaznacza GDDKiA, według wstępnego rozeznania – trzy mosty na Wisłoce.

W ramach zlecanych dokumentacji przeprowadzone zostaną także pomiary ruchu, inwentaryzacje, w tym inwentaryzacja przyrodnicza oraz analizy możliwych wariantów przebiegów drogi. Termin składania ofert przetargowych mija 27 maja br. Wykonawca na opracowanie dokumentacji będzie miał maksimum 22 miesiące od daty podpisania umowy. Inwestycja ma być finansowana ze środków budżetu państwa.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Przetarg na drogę krajową na odcinku Pilzno-Jasło ogłoszony”

  1. Ale tytuł – „Przetarg na drogę ogłoszony” – masakra !!! Na razie jest przetarg na studium, czas realizacji prawie 2 lata, potem rok przerwy, później ogłoszą przetarg na wykonanie dokumentacji, czas jej przygotowania to 2-3 lata, potem rok albo dwa przerwy, następnie jak nie będzie przeszkód i będą na to środki ogłoszą przetarg na wykonawstwo – tutaj termin realizacji ok. 3-4 lata, więc na efekty musimy poczekać (jak nie będzie po drodze przeszkód) minimum 10 lat…