Informacje

Potrzeba nowego mostu na rzece Wisłoce i dróg dojazdowych do strefy przemysłowej w Gamracie

O możliwości stworzenia nowego układu drogowego, który pozwalałby na lepsze skomunikowanie terenów przemysłowych na osiedlu Gamrat, a drogą krajową nr 73 rozmawiano podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej Jasła. W przedstawionych przez burmistrza miasta dalekosiężnych planach lokalnego samorządu jest budowa nowej przeprawy mostowej przez rzekę Wisłokę wraz z obustronnymi dojazdami do niej.

Na razie to jest rozwiązanie, które rozważamy, aczkolwiek wszystko wskazuje na to, że przystąpimy do tego projektu. – powiedział dzisiaj burmistrz Jasła Ryszard Pabian. Chodzi o wstępną koncepcję programową dotyczącą utworzenia nowego ciągu komunikacyjnego na osiedlu Gamrat poprzez budowę przeprawy mostowej łączącej dwa brzegi rzeki Wisłoki wraz z drogą dojazdową do funkcjonującego tam obszaru przemysłowego.

Możliwość sfinansowania tej inwestycji samorząd miejski upatruje w programie „Mosty dla regionów” realizowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W jego ramach Jasło może ubiegać się o środki na budowę przeprawy rzecznej (zaprojektowanej w klasie G o nośności do 60 ton) wraz z drogami dojazdowymi.

Składanie wniosków do tego programu jest do 26 marca. – wyjaśnia Paweł Zawada, kierownik Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Jaśle.

Jednym z warunków umożliwiających aplikowanie z wnioskiem była zmiana klasyfikacji istniejącej sieci dróg z ciągu wewnętrznego na drogi o charakterze publicznym. Taki też krok uczynili w tej sprawie radni. Byli oni co do tego jednomyślni.

Do wniosku wystarczy nam rozpoczęcie tej procedury, zaś kategoryzacja dróg musi nastąpić najpóźniej do dnia podpisania umowy dotacyjnej. – dodaje Zawada.

Miasto, jeszcze w styczniu br., skierowało również pismo do Zarządu Powiatu o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Pomimo upływu kilku tygodni urzędnicy jasielskiego starostwa nie wydali opinii.

Dopiero Powiatowy Zarząd Dróg przesłał nam odpowiedź, że Zarząd Powiatu w tym temacie nie będzie się wypowiadał. Spełnia to wymogi, bo nieudzielenie opinii jest traktowane jako jej pozytywne wyrażenie. – informuje burmistrz.

Gospodarz naszego miasta podał wstępnie, w którym miejscu miałby powstać nowy most: – Byłoby to bezpośrednie włączenie w zachodnią bramę gamracką i przebiegałoby mniej więcej przez tereny, które kiedyś stanowiły bazę transportową zakładu Gamrat, następnie przez rzekę Wisłokę i włączenie do ulicy Okrężnej, ale docelowo aż do ulicy Krakowskiej.

Nowa przeprawa mostowa miałaby połączyć dwa brzegi rzeki Wisłoki na osiedlu Gamrat.
(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Przedstawione przez niego rozwiązanie pozwoliłoby na skierowanie wzmożonego ruchu samochodów ciężarowych jadących do zakładów przemysłowych na terenie osiedla Gamrat z ulicy Krajowickiej poza istniejące zabudowania jednorodzinne.

Ten transport kołowy jest dosyć znaczący i w tej chwili to obciążenie przenosi się na mieszkańców ulicy Krajowickiej. Tutaj chcielibyśmy, aby go wyprowadzić poza osiedle. Wtedy konieczna jest nowa przeprawa mostowa. Jest to uzasadnione tym bardziej, że istniejący most w ciągu ulicy Krajowickiej też wymaga generalnego remontu. – wyjaśnia samorządowiec.

Radni dopytywali o skalę finansową inwestycji. Urzędnicy na obecną chwilę nie są w stanie dokładnie sprecyzować wysokości środków, które miasto będzie musiało wydatkować na realizację tego zadania inwestycyjnego. Niemniej jednak wyrażają pogląd, że przedmiotowa inwestycja jest poważnie brana pod uwagę.

Zdajemy sobie sprawę, że mogą to być niemałe koszty natomiast w przypadku uzyskania dofinansowania podejrzewam, że te koszty byłyby zupełnie niższe niż modernizacja istniejącej przeprawy mostowej w ciągu ulicy Krajowickiej. – wyjaśnił burmistrz.

Istniejący most w ciągu ulicy Krajowickiej wymaga generalnego remontu.
(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Skarbnik miasta Jacek Borkowski dopowiedział: – W tej chwili nie znamy nawet szacunkowej wartości. Niemniej jednak, dofinansowanie jest do 80% wartości zadania. W tym wypadku nawet jeżeli byśmy mówili o dużej kwocie to 20% dla miasta Jasła, rozłożone nawet w cyklu dwuletnim, nie powinno stanowić obciążenia niemożliwego do udźwignięcia. Wydaje się, że powinniśmy jednak podjąć działania zmierzające do pozyskania kolejnego mostu. Zwłaszcza, że w innym wypadku nie minie nas generalny remont już istniejącego mostu. Lepszym rozwiązaniem wydaje się postawienie nowego obiektu.

Radni zgodnie przyznali, że inwestycja dotycząca budowy nowej infrastruktury drogowej w tym miejscu jest niezwykle konieczna. Maria Kluz reprezentująca w tym gremium osiedle Gamrat skomentowała: – Ja mogę się tylko cieszyć z tego względu, że przystępujemy do tego programu. Ten most, który już jest, jest w opłakanym stanie. Mieszkańcy od dawna apelowali o to. Cieszę się, że pan burmistrz pochylił się nad tym problemem, bo to naprawdę jest bardzo poważna sprawa dla mieszkańców. To bardzo pożyteczna decyzja, że zaczynamy coś robić w tej sprawie.

W trakcie dzisiejszej sesji nie sprecyzowano dokładnie w jakich ramach czasowych przewiduje się ewentualną realizację omawianej inwestycji.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Potrzeba nowego mostu na rzece Wisłoce i dróg dojazdowych do strefy przemysłowej w Gamracie”