Informacje

Marek Kuchciński z wizytą w powiecie jasielskim

Marszałek Sejmu spotkał się dzisiaj popołudniu z działaczami lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości oraz mieszkańcami gminy Dębowiec, by podziękować im za aktywny udział w głosowaniu na kandydatów partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Marek Kuchciński wyliczał reformy przeprowadzone przez formację polityczną, którą reprezentuje, na rzecz poprawy jakości życia Polaków oraz zrównoważonego rozwoju kraju. Wyraził również nadzieję, że przez kolejne cztery lata parlamentarzyści PiS będą mogli „kontynuować proces zmian jakie w Polsce trzeba wprowadzić”.

Dzisiaj na zaproszenie starosty jasielskiego Adama Pawlusia z wizytą w naszym powiecie przebywał Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Wyrażając wdzięczność zaproszonemu gościowi za przybycie na ziemię jasielską gospodarz naszego powiatu powiedział: – Jesteśmy świadkami wielkich przemian. Zwłaszcza programy społeczne trafiły do zwykłych ludzi, do zwykłych mieszkańców jacy są tutaj na ziemi jasielskiej. Ja tylko powiem, że budżet powiatu z tytułu PIT wzrósł prawie o trzy miliony złotych. To jest naprawdę bardzo dużo. My mamy środki i możemy budować drogi. Dziękuję również za tę wielką inicjatywę związaną z Funduszem Dróg Samorządowych. My złożyliśmy sześć wniosków, pięć naszych wniosków przeszło pierwszą formalną procedurę i już ogłosiliśmy przetargi. Mamy również inne środki. Tu, w Dębowcu, będziemy za parę miesięcy mieć zupełnie inny dojazd do Sanktuarium Matki Boskiej Saletyńskiej. To ponad milion złotych, z czego 330 tysięcy złotych z rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Infrastruktury. Za te środki bardzo serdecznie dziękujemy. Zmienia się nasza Rzeczypospolita, zmienia się również nasza prowincja.

Marek Kuchciński był najpierw w Brzyskach, gdzie na miejscowym cmentarzu parafialnym złożył symboliczne wiązanki kwiatów na grobach Jana Madejczyka i Jakuba Madeja – posłów na Sejm II Rzeczpospolitej. Potem spotkał się z działaczami lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości oraz mieszkańcami Dębowca, na ręce których złożył serdeczne podziękowania za udział w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego i udzielone wsparcie kandydatom Prawa i Sprawiedliwości.

Ponad 80% poparcia w gminie, ponad 70% poparcia w powiecie jasielskim, prawie 66% poparcia w całym Podkarpaciu. To są rzeczy, o których będziemy pamiętać. To są wyniki, które zobowiązują dubeltowo jak to się mówiło u nas w starej Małopolsce. Za to pragnę w imieniu wszystkich uczestników życia publicznego w naszym województwie i w Polsce ze strony Prawa i Sprawiedliwości bardzo serdecznie podziękować. – powiedział.

Mandaty europosłów z ramienia PiS na Podkarpaciu przypadły Tomaszowi Porębie oraz Bogdanowi Rzońcy.

Patrząc na mapę województwa mamy przedstawicieli z północnej części województwa i z południowej części województwa. Oczywiście, wszyscy europosłowie reprezentują całą Polskę w Parlamencie Europejskim. Ale jesteśmy bardzo zadowoleni. – podkreślił. – Dlatego tym większe podziękowania z tego powodu, że tak dwóch wybitnych, ważnych polityków reprezentuje nasze Podkarpacie, a także naszą całą Polskę w Parlamencie Europejskim. Tomasz Poręba jest już doświadczonym, bo trzecią kadencję, europosłem. Bardzo dobrym znawcą różnych sytuacji, niuansów, zachowań, skuteczności politycznej w Parlamencie Europejskim, a Bogdan Rzońca to chodząca historia polityczna Podkarpacia. Chociaż młody wiekiem, a już tak doświadczony, bo był wojewodą krośnieńskim i marszałkiem województwa podkarpackiego, wicemarszałkiem, wielokadencyjnym samorządowcem, potem posłem i w ostatniej kadencji do 26 maja tego roku kierował Komisją Infrastruktury w Sejmie RP. A wiemy wszyscy, że przewodniczący każdej komisji jest drugim po ministrze.

Marszałek nie omieszkał zauważyć, że mieszkańcy naszego województwa już od wielu lat pokładają swoje zaufanie w formacji politycznej, której prezesem jest Jarosław Kaczyński. Stwierdzenie to odzwierciedlają statystyki głosowań na kandydatów PiS w wyborach do poszczególnych organów naszego państwa.

Widzimy bardzo wyraźnie, że już od wielu lat ziemia podkarpacka, a przede wszystkim takie powiaty jak jasielski, brzozowski, krośnieński czy przeworski należą do wyróżniających się powiatów. Mieszkańcy tych powiatów dają przykład całej Polsce jak zachowywać się w sprawach publicznych, kogo wspierać i potem jak skutecznie rozliczać tych, którzy zyskali Państwa zaufanie. Mam nadzieję, że my zaufania nie zawiedziemy. – zaznaczył.

Marek Kuchciński odniósł się do wyborów parlamentarnych z 2015 roku kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę w naszym państwie, a on sam podjął się misji kierowania Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej.

Kilkoro z nas, konkretnie siedmioro na jedenastu możliwych do wyboru posłów, Prawa i Sprawiedliwości zasiada w Sejmie. Mnie przypadł zaszczyt kierować Sejmem RP rzeczywiście w czasach bardzo trudnych, ale w czasach, które zachęcają i mobilizują do wyzwań. My wtedy postanowiliśmy rzecz następującą, że spróbujemy przedstawić Polakom bardzo ambitny program. Program naprawy państwa, program podniesienia znaczenia Polski w całej Europie, nie tylko w Unii Europejskiej, ale także plan przywrócenia instytucji państwowych obywatelom, czyli przywrócenia Polski obywatelom. Chodzi nie tylko o tych, którzy mieszkają w największych miastach, którzy są bardzo dobrze uposażeni, którzy mają wpływ na politykę. Ale chodziło nam przede wszystkim o realizowanie tzw. zrównoważonego rozwoju, a więc przekazanie Polski obywatelom. – mówił Kuchciński.

Szef polskiego parlamentu nakreślił najważniejsze działania Prawa i Sprawiedliwości zrealizowane w ostatnim czteroleciu. Szczególnie dużo miejsca poświęcił sztandarowym programom z zakresu szeroko rozumianej polityki społecznej i prorodzinnej.

Sztandarowym działaniem rządu w przedmiotowym zakresie było wprowadzenie w życie programu „500+”. Początkowo na drugie i kolejne dziecko, według przyjętego kryterium dochodowego.

Od 1 lipca tego roku już każda rodzina, która ma na wychowaniu nawet jedno dziecko, otrzymuje dodatkowo 500 złotych co miesiąc. Już w ubiegłym roku pojawiła się tzw. wyprawka, czyli wsparcie dla tych rodziców, którzy utrzymują dzieci i wysyłają je do szkół. A więc do 20. roku życia, jeżeli młody człowiek uczy się, rodzice otrzymują na każdego ucznia dodatkowo 300 złotych. Podejmują decyzje na co te pieniądze mają być wydane. W szeroko rozumianej polityce wsparcia dla seniorów obniżyliśmy wiek emerytalny do 65 lat. To była jedna z pierwszych naszych decyzji. Przedtem to było 67 lat. Ale oczywiście utrzymując dobrowolność. Jeżeli ktoś z nas mężczyzn chce pracować dłużej niż 65 rok życia oczywiście ma do tego prawo, ale również ma prawo przejść na emeryturę w wieku 65 lat. Wprowadziliśmy bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75. roku życia. Podnieśliśmy najniższe uposażenia do 2250 złotych. W przyszłym roku kwota ta również będzie zwiększona. Także najniższe emerytury i renty. W sumie podjęliśmy działania, które zmieniły oblicze Polski. Wprowadziliśmy od tego roku, bardzo dobrze przyjętą, tzw. dodatkową trzynastą emeryturę dla emerytów i rencistów. Planujemy to utrzymać. – wylicza osiągnięcia.

Zdaniem Marka Kuchcińskiego państwo polskie powinno wspierać te grupy społeczne i te części kraju, które tego wsparcia najbardziej potrzebują. Stąd główny nacisk na wspieranie emerytów i rencistów, rodzin wielodzietnych i osób niepełnosprawnych.

Także młodych, dopiero wchodzących w dorosłe życie i zaczynających samodzielnie zarabiać na własne utrzymanie. Tutaj Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało m.in. ulgi podatkowe.

Zaproponowaliśmy, żeby znieść dla osób młodych do 26 roku życia, które pracują, podatek od osób fizycznych, czyli ten słynny PIT. Ten najniższy PIT wynosi 18%. Zaproponowaliśmy, żeby ludzie młodzi, którzy są zatrudnieni na umowie o pracę lub umowie-zleceniu, żeby nie płacili podatku w ogóle. To jest także sugestia ze spotkań i propozycja co zrobić, żeby w jak największym stopniu zachęcić ludzi do pozostawania w naszym kraju. Żeby szczególnie młodzi nie myśleli o swojej przyszłości w postaci wyjazdu za granicę. – podkreślił Marek Kuchciński.

Przyjazna polityka podatkowa państwa to również dodatkowe dochody do budżetu centralnego, z których udało się pokryć wyborcze obietnice.

Musieliśmy na to znaleźć pieniądze. Wiedzieliśmy, że struktury państwa są dziurawe, z budżetu wypływa bardzo wiele pieniędzy. Wyobraźmy sobie: mamy wielki garnek budżetu gminy, powiatu, województwa czy państwa, ale jest tak podziurawiony, że my z naszych podatków dosypujemy tam ciągle pieniędzy, a one cały czas w sposób niekontrolowany wypływają i kto inny z tego korzysta. Uznaliśmy, że tutaj potrzebne są zmiany nie tylko ustawowe, m.in. uszczelniające politykę podatkową jak chodzi o podatek VAT, ale także trzeba zreformować służby. Połączyliśmy urzędy administracji skarbowej ze służbami celnymi. Efekty przerosły nasze oczekiwania. W samym ubiegłym roku dodatkowych pieniędzy dzięki tym reformom i zmianom ustawowym, z uszczelnienia różnych działań związanych z podatkami, otrzymaliśmy do budżetu państwa ponad 50 miliardów złotych. Stąd mieliśmy pieniądze na nasze zasadnicze cele, czyli przywracanie państwa obywatelom i skierowanie polityki na wsparcie naszych rodaków. – wyjaśniał.

W ocenie Marszałka Sejmu, przez ostatnie cztery lata udało się odbudować poczucie bezpieczeństwa Polaków poprzez wprowadzenie programu modernizacji służb mundurowych.

Wielki program reorganizacji służb mundurowych przynosi efekty. Jednym z celów tego programu była odbudowa wieluset posterunków Policji w mniejszych miejscowościach, które były przez całe lata likwidowane. Uznaliśmy, że również trzeba wspierać takie jednostki jak Ochotnicze Straże Pożarne. Stąd mamy do czynienia z sytuacją, że wiele miliardów złotych zostało przekazanych w ostatnich latach. Ciągle każda jednostka OSP jest wzmacniana, wiele z nich otrzymuje samochody i dodatkowy kolejny sprzęt. – wylicza.

Kuchciński jest dumny również z funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej. – Takie działania zwiększają zaufanie do państwa, jednocześnie dają poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. A to jest dla każdego z nas najważniejsza sprawa. – podkreśliła druga osoba w państwie. – Niepokój nie zachęca do inwestowania, niepokój nakazuje myśleć, żeby wyjechać gdzieś gdzie jest bezpieczniej. My tutaj chcemy stworzyć bezpieczny kraj dla Polaków. Tak, abyśmy myśleli o naszych następnych pokoleniach.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości chce aktywnie wspierać również lokalne samorządy. Przede wszystkim w poprawie dostępności komunikacyjnej. Temu celowi służą dwa priorytetowe programy adresowane do gmin i powiatów. Pierwszy z nich to Fundusz Dróg Samorządowych.

W ubiegłym roku pojawił się, o ile mi wiadomo bardzo dobrze przyjęty, Fundusz Dróg Samorządowych, dzięki czemu samorządy lokalne mogą korzystać z tych dodatkowych pieniędzy. To jest sześć miliardów złotych rocznie. Wiadomo nam, że również w powiecie jasielskim samorządy lokalne z takich możliwości korzystają. – powiedział Marek Kuchciński.

Jak dodał, państwo polskie skieruje środki na odbudowę nierentownych połączeń komunikacyjnych z najmniejszymi ośrodkami mieszkalnymi w całym kraju:

Na podobnych spotkaniach w wielu miejscach Polski, słyszeliśmy o problemie likwidowanych połączeń autobusowych. PKS-y padały, prywatni przedsiębiorcy przejmowali obsługę ruchu, ale wybierali przede wszystkim te, które przynoszą dochód. My uznaliśmy, że obowiązkiem gminy, powiatu, w ogóle państwa, bo samorząd jest częścią władz publicznych jest to, żeby zapewnić wszystkim mieszkańcom dostęp komunikacyjny. Stąd uznaliśmy, że trzeba jeszcze w tym roku wprowadzić specjalny fundusz wspierający odbudowę połączeń autobusowych. W tym roku 300 milionów złotych, w przyszłym 800 milionów złotych. To jest do dyspozycji samorządów.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wyraził nadzieję, że po jesiennych wyborach parlamentarnych Prawo i Sprawiedliwość obejmie samodzielne rządy na kolejne cztery lata, co pozwoli „kontynuować proces zmian, dalej wprowadzać zmiany jakie w Polsce trzeba wprowadzić”.

W spotkaniu z drugą osobą w naszym państwie wzięli udział przedstawiciele różnych segmentów władz publicznych w Polsce, w tym Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Bogdan Rzońca, senator Rzeczypospolitej Polskiej Alicja Zając, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch oraz członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Marek Kuchciński z wizytą w powiecie jasielskim”