Informacje

W Jaśle planują kolejne siłownie plenerowe

Budowę kolejnych pięciu stref aktywności w przyszłym roku zapowiadają władze Jasła. Realizacja inwestycji jest jednak uzależniona od możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych. Miejscowy samorząd chce być przygotowany do ewentualnego naboru wniosków na dofinansowanie przedsięwzięcia dlatego przekaże środki na opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej.

Radni miejscy dokonali na wczorajszej (16 bm.) sesji zmiany budżetu Jasła. W ostatniej tego roku kalendarzowego nowelizacji najważniejszego dokumentu finansowego miejscowego samorządu pojawiły się środki w kwocie 15 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego kolejnych „Otwartych Stref Aktywności” na terenie naszego miasta.

Jak wyjaśniła w trakcie obrad pierwsza zastępczyni burmistrza Jasła Elwira Musiałowicz-Czech: – Postanowiliśmy, aby jeszcze w tym roku wykonać projekty umiejscowienia tych „Otwartych Stref Aktywności” w przypadku, gdyby Ministerstwo Sportu zdecydowało się na ogłoszenie naboru wniosków w kolejnym roku. Na razie ministerstwo jeszcze go nie ogłosiło, ale chcemy być do tego przygotowani tak, jak w poprzednim roku.

Na podstawie wniosków napływających do tutejszego magistratu od poszczególnych zarządów osiedli miejskich oraz uwzględniając zapotrzebowanie lokalnej społeczności na miejsca przeznaczone do rekreacji na świeżym powietrzu postanowiono o ich lokalizacji w kolejnych pięciu dzielnicach, tj. na Gamracie, Górce Klasztornej, Sobniowie, Bryłach oraz Brzyszczkach. Dokładne umiejscowienie będzie przedmiotem opracowania przez projektanta. Według zapowiedzi, wykonanie potrzebnej dla realizacji inwestycji dokumentacji urzędnicy mają zlecić jeszcze przed nowym rokiem. Należy się spodziewać, że tak jak poprzednio urządzenia rekreacyjno-wypoczynkowe w ramach „Otwartych Stref Aktywności” zostaną zamontowane w miejscach ogólnodostępnych.

Przypomnijmy, że w okresie letnim na terenie miasta Jasła powstało pięć „Otwartych Stref Aktywności”. Stanęły one na osiedlach: Śródmieście (Ogródek Jordanowski przy ulicy Jana Pawła II), Mickiewicza (Zespół Szkół Miejskich nr 3 przy ulicy Szkolnej), Krajowice (Dom Ludowy przy ulicy Okrężnej), Żółków (Dom Ludowy przy ulicy świętego Jana z Dukli) oraz Ulaszowice (teren rekreacyjny przy ulicy Władysława Mendysa).

Składają się na nie następujące urządzenia: biegacz i orbitek, rower i jeździec, poręcze i podciąg nóg, wyciąg i krzesełko, sztanga do wypychania z obciążeniem, rower do ćwiczenia rąk, rower do ćwiczenia nóg. Ponadto każdą ze stref doposażono o stoliki do gry w szachy czy warcaby, ławki do wypoczynku, kosze na śmieci, tablice informacyjne wraz z regulaminem użytkowania obiektu, jak również zasadzono nową roślinność.

Na zakup i montaż zestawów ćwiczeniowych oraz urządzenie terenów przeznaczono ponad 172 tysiące złotych. Władze miasta podkreślają, że inwestycja nie byłaby możliwa do zrealizowania bez dofinansowania jakie nasz samorząd uzyskało z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, będącego dysponentem środków w ramach rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym.

 CZYTAJ RÓWNIEŻ: 

Dla wszystkich pokoleń – „Otwarte Strefy Aktywności” w Jaśle

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE