Informacje

Czeski Hodonin ucierpiał przez tornado. Partnerskie Jasło pomoże w odbudowie szkoły

| FOT. © zdjęcie ilustrujące / terazJaslo.pl / Damian Palar

Nauczone przykrymi doświadczeniami z przeszłości Jasło wyciąga pomocną dłoń do swojego zagranicznego partnera i zamierza przekazać bezzwrotną pomoc finansową na rzecz Hodonina. Społeczność czeskiej miejscowości mierzy się z tragicznymi skutkami działania niszczycielskiego tornada, które spowodowało ogromne spustoszenie w mieniu prywatnym oraz infrastrukturze publicznej.

Udziela się pomocy finansowej samorządowi miasta partnerskiego Hodonin w Republice Czeskiej z przeznaczeniem na usuwanie zniszczeń spowodowanych przez tornado, które wystąpiło w tym regionie w czerwcu 2021 roku” – brzmi treść uchwały podjętej na dzisiejszej sesji przez radnych miasta Jasła.

Wsparcie finansowe ze środków budżetu miasta Jasła na 2021 rok zostanie przekazane stronie czeskiej w formie dotacji celowej na rzecz odbudowy zniszczonej infrastruktury oświatowej, a dokładnie obiektu szkoły podstawowej przy „Czerwonych Domach”, której założycielem i właścicielem jest samorząd miasta Hodonin.

Mowa o kwocie 55 tysięcy złotych.

Jak uzasadnił burmistrz Ryszard Pabian: „w czerwcu bieżącego roku przez południowe Morawy przeszło tornado, które wyrządziło na tamtych terenach ogromne szkody, m.in. w naszym partnerskim mieście Hodonin. W Internecie jest wiele filmików pokazujących ogrom tych szkód. Tutaj proponujemy przeznaczenie pomocy na odtworzenie szkoły, która również takich strat doznała”.

Samorządowiec przypomniał również, że po powodzi z 2010 roku, która dotknęła nasze miasto, mogliśmy liczyć na taką samą pomoc ze strony naszych zagranicznych partnerów – Hodonina oraz Dzielnicy Praga 10.

Wspomnę tylko, że w poprzednim roku inne samorządy w naszym kraju, po zalaniu miasta w miesiącu czerwcu, również takiej pomocy nam udzieliły. Myślę, że tego typu pomoc jest może nie tyle wsparciem kwotowym, ale przede wszystkim pokazuje taką chęć współpracy i to, że w takich trudnych chwilach mogą na nas polegać” – dodał Pabian.

Radni zostali szczegółowo zapoznani z dokumentacją fotograficzną ukazującą ogrom strat jakie powstały w wyniku przejścia przez tę czeską miejscowość niszczycielskiego żywiołu. Wskutek siły wiatru, w budynku oświatowym całkowitemu zerwaniu uległo poszycie dachowe i powybijane okna, a późniejsze opady deszczu przyczyniły się do zalania sprzętu biurowego, komputerów oraz innego niezbędnego wyposażenia znajdującego się w pracowniach szkolnych.

Odpowiadając na pytanie czy pomoc społeczności Hodonina będzie realizowana również w formie rzeczowej burmistrz wyjaśnił, że w pierwszej kolejności należy przywrócić możliwość właściwego funkcjonowania szkoły jako obiektu: „Przepisy mówią o możliwości współpracy i pomocy innemu samorządowi w realizacji ich zadań i na tych przepisach opieramy też pomoc, którą chcemy udzielać. Tutaj przewidzieliśmy pomoc finansową. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nasze możliwości finansowe też są ograniczone. Z tego, co mieliśmy kontakt z władzami miasta, tam zostaje udzielana również pomoc krajowa. Oczywiście każde środki jak zwykle będą dobrze wykorzystane. Sami wiemy, że tego typu wsparcie nigdy nie jest kompletne i każde środki, które pojawiają się, są mile widziane. Stąd też propozycja pomocy ze strony naszego miasta”.

Jak doprecyzował skarbnik miasta Jasła Jacek Borkowski: „w umowie posługujemy się pomocą finansową ze względu na to, że pomoc rzeczowa podlegałaby jeszcze rozliczeniu VAT-owskiemu między naszymi krajami więc komplikowałoby to sprawę. Jeżeli mamy wspierać to jednak proponowałbym, aby trzymać się wersji finansowej”.

Radny Andrzej Czernecki podsumował: „w takiej sytuacji jest to bardzo ważny gest, szczególnie teraz kiedy te relacje z Republiką Czeską z wielu powodów się zmieniają. Myślę, że ta postawa naszego samorządu jest niezwykle potrzebna i to w wielu wymiarach (…). Jak najbardziej popieram to podejście i ten projekt uchwały. Myślę, że w miarę potrzeb i naszych możliwości będziemy jeszcze wspierać to miasto, które też ma taką dość bogatą i trudną historię jeśli chodzi o samą tkankę miejską, bo też było niszczone przez różnego rodzaju konflikty. Hodonin jest w tym względzie troszeczkę do nas podobny. Także jest to bardzo dobra i bardzo potrzebna uchwała.

Wszyscy radni obecni na posiedzeniu jednomyślnie opowiedzieli się za udzieleniem pomocy.

Umowa partnerska między Jasłem, a Hodoninem została zawarta w 2009 roku.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE