Informacje

Kiedy powstanie nowa droga dojazdowa do mostu na osiedlu Gądki?

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Dzięki oddanemu do użytku w czerwcu ubiegłego roku mostowi na Wisłoce mieszkańcy Gądek zyskali dodatkowe połączenie komunikacyjne przez co mogą szybciej przedostać się na drugą stronę rzeki jadąc do centrum miasta. Skrócił się również czas dotarcia służb ratowniczych w razie nagłej potrzeby. Natomiast wiele do życzenia pozostawia stan techniczny drogi dojazdowej po stronie osiedla. Samorząd jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowej związanej z budową nowej ulicy miejskiej, która ma biec wzdłuż obwałowań przeciwpowodziowych i omijać istniejącą zabudowę domów jednorodzinnych.

Od kilku miesięcy zmotoryzowani uczestnicy ruchu mają możliwość korzystania z nowego połączenia drogowego w Jaśle, a to za sprawą wybudowanego mostu na Wisłoce w ciągu miejskich ulic Szopena i Gądki. Mieszkańcy znajdującego się po drugiej stronie rzeki osiedla chwalą sobie to rozwiązanie bowiem dzięki niemu mogą w łatwy i wygodny sposób przedostać się do centrum miasta, nie nadkładając już dodatkowych kilometrów jak do tej pory. Odetchną też z ulgą ci kierowcy, którzy w godzinach szczytu komunikacyjnego na ulicy 3-go Maja oczekiwali na swój przejazd przez wiele minut. Obiekt pozwala też na szybsze dotarcie do potrzebujących karetce czy wozom strażackim w przypadku nagłego zagrożenia życia czy zdrowia.

Pozytywną opinię o wybudowanej przeprawie przez rzekę Wisłokę potwierdza radna Mariola Mazur: – Wszyscy są bardzo zadowoleni z tego, że mamy most. Jest to wspaniała alternatywa dla skracania sobie drogi. Natomiast na chwilę obecną pokonujemy tą trasę trochę slalomem.

Zwraca ona uwagę władz miasta na fatalną jakość drogi dojazdowej do mostu od strony Gądek. Jest to bardzo wąska i kręta ulica, biegnąca pomiędzy licznymi budynkami mieszkalnymi, przez co nie ma możliwości swobodnego rozminięcia się dwóch pojazdów. Jadące z naprzeciwka auta zmuszone są zjeżdżać na pobocze, po którym poruszają się piesi. Mimo, że od momentu dopuszczenia ruchu na moście, na przedmiotowym odcinku drogi nie doszło do żadnego poważnego wypadku, taka sytuacja stanowi realne zagrożenie.

Obecnie, na zlecenie samorządu, przygotowywana jest dokumentacja projektowa nowego odcinka drogi miejskiej o długości ok. 600 metrów, która połączy most bezpośrednio z ulicą Słoneczną. Ma być usytuowana w bliskim sąsiedztwie wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisłoki, co pozwoli na ominięcie przeszkód w postaci gęstej zabudowy jednorodzinnej. Droga zostanie wyposażona w ciąg pieszo-rowerowy.

Burmistrz Ryszard Pabian wyjaśnia: – Jesteśmy na etapie projektowym. Konkretnie chodzi o pozwolenie wodno-prawne, które wydają Wody Polskie, a konkretnie dyrekcja w Rzeszowie. Projektanci czekają po prostu na to pozwolenie wodno-prawne. Z pozostałymi elementami projektu są przygotowani do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

Przeszkodę mogą stanowić uwarunkowania finansowe. Władze miasta wyliczyły, że budowa drogi na osiedlu Gądki kosztować będzie 4 miliony złotych. Na mocy uchwały z dnia 23 lutego 2022 roku Rada Miejska Jasła wyraziła zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja II). Planowana wartość dofinansowania w wysokości do 95% wydatków kwalifikowanych, tj. do kwoty 3,8 miliona złotych.

W treści uchwały zapisano jednak, że realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowany termin wykonania określono do 2025 roku.

Stąd radny Andrzej Czernecki apeluje do władz miasta o zintensyfikowanie działań i poszukanie możliwości pokrycia wydatków bezpośrednio z budżetu miasta.

Wykonywanie robót remontowych tych wąskich uliczek nie zmieni stanu rzeczy, a tylko wykonanie tej nowej drogi. Myślę, że ta inwestycja zostanie wdrożona niezależnie od tego czy będziemy mieli dofinansowanie z zewnątrz, czy po prostu będziemy szukać własnych środków, bo to jest niezbędne. Na szczęście nie było do tej pory żadnego wypadku. Tutaj rozsądek kierowców jest duży. Natomiast zdarzają się różne przypadki. Lepiej zapobiegać tego rodzaju sytuacjom. – powiedział.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE