Informacje

Dawny park dworski w Skołyszynie zostanie odnowiony

| Wizualizacja © PM Projekt, Urząd Gminy Skołyszyn

Niebawem zostanie podpisana umowa na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa parku turystyki i kultury w Skołyszynie poprzez zagospodarowanie terenu o powierzchni ok. 6,9 ha”. To jedno z kluczowych przedsięwzięć ujętych w strategii rozwoju gminy Skołyszyn na najbliższe lata. Lokalny samorząd otrzymał na ten cel dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7,6 miliona złotych.

To kluczowy projekt inwestycyjny, do realizacji którego gmina Skołyszyn przygotowuje się już od dłuższego czasu. Rewitalizacja dawnego terenu podworskiego w centrum miejscowości poprzez nadanie mu nowych funkcji wpłynie na podniesienie komfortu życia mieszkańców w każdym przedziale wiekowym. Obiekt będzie służył nie tylko lokalnej społeczności, ale poprzez swoje atrakcje ma przyciągać gości spoza obszaru gminy.

Samorząd ma zapewnione finansowanie tej inwestycji ze środków zewnętrznych w kwocie 7,6 miliona złotych. Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Jednak urzędnicy stanęli przed dylematem bowiem oferty złożone w dwóch ogłoszonych postępowaniach przetargowych znacząco przekroczyły zakładane możliwości. Nikt nie był w stanie wcześniej przewidzieć dynamicznego wzrostu cen materiałów i usług w związku z gwałtownie galopującą na światowych rynkach inflacją. 

Wójt Bogusław Kręcisz, po wnikliwej analizie, zawnioskował więc do radnych o zwiększenie finansowania dla tego projektu bowiem – jak podkreśla – „realizacja tego zadania jest niewątpliwie sprawą ważną”.

Można też powiedzieć w pewnym sensie strategiczną dla gminy Skołyszyn, bo ten wniosek, który składaliśmy, wpisywał się w kryteria naboru programu „Polski Ład”. Ale inwestycją strategiczną, bo to nie jest inwestycja na rok, dwa, ani na pięć. To jest zadanie, które realizujemy na dziesiątki lat. Myślę, że ten park po przebudowie będzie naprawdę dobrą wizytówką gminy. Będzie służył w zasadzie całym rodzinom, młodzieży, seniorom przez najbliższe lata. Chodzi też o podniesienie jakości życia mieszkańców, komfortu tego życia. – powiedział.

Jak objaśnia – firma, która przedłożyła swoją ofertę, to doświadczony w tego typu inwestycjach podmiot, przez co gwarantuje rzetelne wykonanie tego, co zostało założone w programie funkcjonalno-użytkowym.

Bogusław Kręcisz, wójt gminy Skołyszyn | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Ten park służył będzie nie tylko mieszkańcom Skołyszyna. Ten park ma docelowo służyć mieszkańcom z terenu wszystkich sołectw całej gminy, ale też i gości, przy jego odpowiednim zarządzaniu i gospodarowaniu. Zamierzamy ten park później przekazać w zarząd Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Czytelnictwa, który będzie tam organizował odpowiednie wydarzenia kulturalne, rekreacyjno-wypoczynkowe, gdzie mieszkańcy będą spędzać wolny czas. – wyjaśnia Bogusław Kręcisz.

Dzięki pozytywnemu podejściu radnych do przedmiotowego tematu udało się wprowadzić zmianę do wieloletniej prognozy finansowej gminy Skołyszyn na lata 2022-2028.

A to oznacza, że w najbliższym czasie będzie możliwe zawarcie umowy.

W przeciwnej sytuacji trzeba by było unieważniać postępowanie przetargowe, ale też i niestety zwracać pieniądze, których mamy 7,6 mln złotych. – tłumaczy wójt.

Bogusław Kręcisz nie ukrywa, że budowa parku znacząco obciąży budżet gminy. – Natomiast ja tylko powiem, że do zadań oświatowych, a w zasadzie do szkół, co roku dokładamy nawet po siedem milionów złotych. Co roku do każdej szkoły – można powiedzieć – dokładamy z budżetu gminy średnio po milionie złotych. Trzeba o tym dzisiaj też powiedzieć. A będziemy dokładać jeszcze więcej. To nie znaczy, że mamy te szkoły likwidować. My działamy w takim kierunku, aby wszystkie szkoły funkcjonowały. Oczywiście wprowadzamy też pewne zmiany czy korekty organizacyjne. Nie wiemy jak to będzie wyglądać w przyszłości, ale też nie podejmujemy na dzisiaj tematu jeśli chodzi o ograniczenie sieci szkół. To jest też niezwykle istotne. Ale trzeba powiedzieć, że dokładamy do szkół bardzo dużo. W tym roku pewnie nie zamkniemy się na 7 milionach, a w przyszłym roku może to być jeszcze większa kwota dlatego, że od przyszłego roku ubywa nam z systemu ponad 60 dzieci. Każdy uczeń to jest ok. 10 tysięcy złotych. Warto sobie teraz uzmysłowić, że tą kwotę będziemy musieli dołożyć w kolejnym roku, którą nie otrzymamy z subwencji. Mam nadzieję, że to finansowanie zadań oświatowych wkrótce się zmieni. Mam taką nadzieję, że apele samorządowców przyniosą również efekt.

W ocenie Bogusława Kręcisza, takiej strategicznej inwestycji dla mieszkańców nie udałoby się zrealizować w kolejnych latach w żadnym innym naborze: – Nie sądzę, abyśmy otrzymali dofinansowanie na takim pułapie środków. – przyznaje.

Tłumaczy, że podczas naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych gmina Skołyszyn złożyła również wnioski na realizację innych inwestycji. Niemniej jednak po analizie przez Bank Gospodarstwa Krajowego przyznano jej dofinansowanie właśnie na to zadanie.

Niemniej jednak – co podkreśla wójt – kierowany przez niego samorząd skupia się na inwestycjach strategicznych w różnych obszarach funkcjonowania gminy.

Przecież realizujemy inwestycje wodno-kanalizacyjne. Zrealizowaliśmy sieć wodociągową, stację uzdatniania wody w Kunowej. Przystąpiliśmy i realizujemy prace projektowe na terenie miejscowości Harklowa, gdzie jak tylko otrzymamy dokumentację to będziemy ogłaszać przetargi na budowę sieci wodociągowej. Realizujemy inwestycje drogowe, oświetleniowe. W poprzednich latach wyremontowaliśmy czy przebudowaliśmy wiele dróg. Budujemy oświetlenia uliczne, gdzie na ten moment wydatkowaliśmy na ten cel blisko 2 mln złotych. Odnawiamy budynki szkół, domy ludowe. Budujemy parkingi przy szkołach. W zasadzie wszystkie parkingi zostały ukończone. Został nam parking przy Szkole Podstawowej w Skołyszynie. Czekamy tylko na dokumentację i jak tylko będziemy mieć pozwolenie na budowę to będziemy ogłaszać przetarg. Budujemy boiska, place zabaw w poszczególnych miejscowościach, zagospodarowujemy centra wsi. Można sobie zobaczyć jak to wygląda chociażby w Harklowej, gdzie mieliśmy taką możliwość. Planujemy na przyszłość tego typu inwestycje. Dofinansowujemy zadania powiatowe – kilometry dróg. Ostatnio oddawaliśmy most, do którego dołożyliśmy jako samorząd 1,1 mln złotych. Budujemy salę sportową w Przysiekach, ośrodek zdrowia w Święcanach. – opisuje B. Kręcisz.

Według założeń projektowych, zrewitalizowany zostanie obszar o powierzchni prawie siedmiu hektarów. Został on podzielony na: strefę sportową, strefę zabaw dla dzieci, łąkę kwietną, strefę kulturowo – rozrywkową, strefę edukacyjno – przyrodniczą, strefę wodną oraz strefę ciszy parkowo-leśną.

Miejsce to zostanie wyposażone w szereg atrakcji, adresowanych do wszystkich grup wiekowych, m.in. w: utwardzone ścieżki spacerowe, integracyjny plac zabaw dla dzieci, pumptrack z torami do jazdy na rowerach górskich po specjalnie wyprofilowanym terenie, zadaszenie części placu w formie pergoli służące spotkaniom towarzyskim czy organizacji imprez plenerowych, strefę sensoryczną, jak też pomosty nad akwenami wodnymi. Dopełnieniem całości będą elementy małej architektury (ławki, stoły, kosze, tablice informacyjne), sanitariaty, oświetlenie oraz monitoring wizyjny. Przewiduje się również uzupełnienie zieleni parkowej.

Budowa parku turystyki i kultury w Skołyszynie jest jednym z przedsięwzięć ujętych w Strategii Rozwoju Gminy Skołyszyn do 2030 roku. Zrewitalizowany teren ma być przekazany do użytkowania w 2024 roku.

Łączny koszt inwestycji wyniesie 10,2 mln złotych.

 W ARCHIWUM PORTALU: 

Chcą odnowić park podworski w Skołyszynie [WIZUALIZACJE]

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE