Informacje

Samorządowcy ziemi jasielskiej odebrali symboliczne czeki na zadania w ramach II edycji „Polskiego Ładu”

Budowa lub modernizacja dróg, mostów i oświetlenia ulicznego, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej czy poprawa stanu infrastruktury obiektów użyteczności publicznej to tylko część zadań, które zostaną sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych. Właśnie ogłoszono wyniki drugiego naboru wniosków, z którego samorządy powiatu jasielskiego uzyskały na realizację zadań publicznych ponad 117,5 milionów złotych.

Beneficjentami drugiego naboru wniosków w ramach „Polskiego Ładu” zostały wszystkie miasta i gminy w powiecie jasielskim. Łącznie do lokalnych samorządów na poprawę warunków życia mieszkańców trafi 117 531 567,06 złotych. Na liście projektów inwestycyjnych znajdują się dwadzieścia cztery zadania.

Konferencja prasowa dotycząca wyników drugiego naboru wniosków do „Polskiego Ładu” i przyznanych dofinansowań dla samorządów powiatu jasielskiego | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

O wynikach naboru wniosków poinformowali na dzisiejszej konferencji prasowej wspólnie: senator Rzeczypospolitej Polskiej Alicja Zając, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Maria Kurowska oraz starosta jasielski Adam Pawluś.

Gospodarz naszego powiatu ma nadzieję, że samorządowcy podołają wszystkim zaplanowanym działaniom.

Podziękował również wszystkim, którzy przyczynili się do przeznaczenia środków z „Polskiego Ładu” na inwestycje poprawiające jakość życia mieszkańców ziemi jasielskiej.

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować polskim parlamentarzystom i polskiemu rządowi za te środki. To są olbrzymie środki. Łącznie mamy ponad 117,5 miliona złotych – tyle środków napłynie do powiatu jasielskiego. Stoi przed nami wielkie wyzwanie. Chciałem podziękować wójtom za to, że przyłożyli się i złożyli wnioski. Teraz czeka ich wysiłek związany z ogłoszeniem i przeprowadzeniem przetargów. Mam nadzieję, że te przetargi wyjdą nam zgodnie z założonymi planami i opracowanymi wcześniej kosztorysami. – powiedział Adam Pawluś.

Poseł Maria Kurowska poinformowała, że do drugiej edycji „Polskiego Ładu” w skali całego kraju wpłynęło ponad 7,8 tysięcy wniosków, z czego 5 tysięcy uzyskało dofinansowanie.

A więc widzimy, że skala jest potężna, bo ponad dwie trzecie zostało uhonorowane. – zaznacza. – Jest to bardzo dobry program dlatego, że gmina dokłada tylko pięć procent. Najczęściej gminy składają to w ten sposób, aby minimum pięć procent było wkładu własnego, a dziewięćdziesiąt pięć procent to jest dofinansowanie państwa w przypadku tych inwestycji, które składają. Kwoty, które zostały uzyskane przez wójtów, burmistrzów powiatu jasielskiego są bardzo pokaźne. Oczywiście najwyższą kwotę uzyskało miasto Jasło, a to ze względu na swoją wielkość i ilość mieszkańców.

Wyraziła przekonanie, że są to najważniejsze inwestycje dla naszych społeczności. – Chcemy, aby nie było „białych plam” w skali Polski, a więc takich miejsc, gdzie nie ma kanalizacji, dobrych dróg, przedszkoli czy żłobków. Najwięcej wniosków zostało złożone na drogi. Natomiast następne są kanalizacja i wodociągi. Myślę, że takie są oczekiwania społeczne, bo droga jest potrzebna każdemu. O ile nie każdy może być zadowolony ze żłobka, bo jedni mają dzieci, a drudzy nie mają dzieci, ale po drodze każdy jeździ i chodzi. Dlatego widać trafność w decyzjach, że właśnie na drogi zostały złożone największe zapotrzebowania. – powiedziała.

Parlamentarzystka życzyła wszystkim beneficjentom tego programu, aby dobrze szła realizacja poszczególnych zadań. – Bo otrzymać pieniądze to jest jedno. Aby sobie dobrze poradzić w tym trudnym czasie zarówno z dobrze przeprowadzonymi przetargami, jak i potem realizacją tej inwestycji, to jest już następne wyzwanie. Wszystkim burmistrzom i wójtom życzę Szczęść Boże na to nowe wyzwanie, abyście Państwo to pięknie zrealizowali, aby Wasze przetargi przeszły i nie musieliście dokładać i żeby mieszkańcy Was za to chwalili. – dodała Kurowska.

Liderem naboru w regionie jasielskim jest miasto Jasło. Środki w wysokości prawie 21 milionów złotych, pochodzące z rządowego funduszu „Polski Ład”, zostaną przez nie przeznaczone na: budowę przy ulicy Na Kotlinę wolnostojącego budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na potrzeby pierwszego samorządowego żłobka, budowę ogólnodostępnej drogi dojazdowej do mostu na rzece Wisłoce po stronie osiedla Gądki oraz rozbudowę mostu na rzece Wisłoce w ciągu ulicy Krajowickiej. Obiekt prowadzi do strefy inwestycyjnej, gdzie jest zlokalizowanych wiele zakładów pracy, dających zatrudnienie setkom mieszkańców regionu. W związku z tym modernizacja mostu, który jest w złym stanie technicznym, jest niezbędna.

Powiat jasielski dostał 13 950 00,00 zł na utworzenie Regionalnego Ośrodka Sportu i Kultury w Trzcinicy.

Jak objaśnił starosta, będzie to wielkie wyzwanie dla samorządu. – Przed laty wybudowaliśmy stadion lekkoatletyczny. W trzeciej kadencji wybudowaliśmy krytą bieżnię. W tej chwili ona jest w remoncie. Chcemy, aby ten potężny majątek, który jest w Trzcinicy, odżył na nowo. Dlatego chcemy powołać tam Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury. Zamierzamy wybudować dużą krytą halę oraz chcemy doprowadzić internat do co najmniej trzygwiazdowego standardu, żeby w tym internacie mogli przebywać sportowcy, turyści czy inni, którzy będą ćwiczyć i formować kondycję na obiektach sportowych. To jest wielkie wyzwanie. Ale mam nadzieję, że powstaną również dodatkowe miejsca pracy. Liczymy, że będzie około trzydziestu nowych miejsc pracy. Nie wiemy co na pozostałej części majątku jeszcze zorganizować, ale zastanawiamy się, bo mamy piękny pałac, mamy piękny park. W tym parku zamierzamy również stworzyć scenę z amfiteatrem, wykorzystując do tego warunki terenowe. Myślimy również ewentualnie o sprzedaży bezpośredniej tam, gdzie jest obecnie zabytkowa stajnia. Część budynków można by przeznaczyć również na ochronę zdrowia. Te plany są bardzo ambitne. W najbliższym czasie zamierzamy wykonać dużą halę do futsalu i wielu gier zespołowych. – powiedział Adam Pawluś.

Drugi projekt złożony przez samorząd powiatowy, który uzyskał wsparcie, to „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle”. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 1 350 00,00 zł.

Ten budynek Zespołu Szkół nr 4 to jest taki betonowy klocek i on szpeci tą zabytkową architekturę. Dostosujemy ten budynek do tej architektury, docieplimy, wyposażymy w nową windę, zrobimy fotowoltaikę tak, aby oszczędzać na cieple, bo ten budynek powstał w technologii betonowej. Kontrastuje z otoczeniem. Szkoła osiąga świetne wyniki. Dobrze będzie, gdy będzie miała piękny wygląd. – przekazał starosta.

Samorządowcy wyrażali wdzięczność za pozyskane środki. Większość z gospodarzy miast i gmin powiatu jasielskiego przyznaje, że bez funduszy zewnętrznych nie byłoby ich samodzielnie stać na poniesienie wydatków związanych z planowanymi przedsięwzięciami.

Gmina Brzyska planuje trzy zadania: budynek administracji publicznej pod nazwą „Budynek o funkcji społecznej oraz dla OSP” (dofinansowanie 1 742 500,00 zł), głęboką termomodernizację budynku starej Szkoły Zespołu Szkół Społecznych w Lipnicy Dolnej i budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wróblowej (dofinansowanie 3 375 000,00 zł) oraz przebudowę i remont dróg gminnych (dofinansowanie 5 375 932,06 zł).

Rafał Papciak, wójt gminy komentuje: – W imieniu swoim, jak i mieszkańców gminy Brzyska chciałem na wstępie podziękować senator Alicji Zając, poseł Marii Kurowskiej za to, że jako parlamentarzyści z naszego regionu przyłożyli się do tego, aby powstał tak dobry program jak „Polski Ład”, z którego czerpiemy pełnymi garściami. Gmina Brzyska otrzymała prawie 10,5 miliona złotych dotacji na trzy zadania. Pierwsze zadanie to przebudowa dróg gminnych, drugie termomodernizacja dwóch szkół w Lipnicy Dolnej i Wróblowej, trzecie to budowa – w ramach rewitalizacji centrum miejscowości Brzyska – budynku wielofunkcyjnego, w którym będzie miała miejsce nowa remiza dla OSP, a także pomieszczenia dla kół gospodyń wiejskich i klubu seniora.

W Gminie Dębowiec zostaną zrealizowane następujące projekty: „przebudowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowiec w ramach poprawy efektywności energetycznej” (dofinansowanie 4 500 000,00 zł) oraz „przebudowa dróg wraz z budową chodników na terenie Gminy Dębowiec” (dofinansowanie 5 225 000,00 zł).

Marcin Bolek, wójt: – Gmina Dębowiec otrzymała 9,7 miliona złotych na realizację dwóch zadań. Pierwsze zadanie związane jest z przebudową dróg i budową chodników. To niezwykle ważne i długo wyczekiwane przez mieszkańców zadanie. To zadanie będzie realizowane na terenie Dębowca, jak i też na Foluszu. Zostanie wybudowanych około 3,5 kilometra chodników. Przygotowujemy się do tego już od dłuższego czasu. W tym momencie przygotowujemy dokumentację projektową więc zadanie jest już w trakcie realizacji. Jeszcze raz podkreślam – to bardzo ważne zadanie. Chodniki będą wykonane od Niegłowic w kierunku centrum i dalej w kierunku przysiółka „Kopaniny”. Kolejny etap jest w Foluszu – około 900 metrów. Drugie zadanie jest związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej. Tych budynków mamy kilka na terenie gminy. Też bardzo ważna inwestycja. Niektóre są w bardzo złym stanie. Więc te środki, które otrzymaliśmy, pozwolą nam zrealizować w pełni te wszystkie nasze potrzeby i sugestie naszych radnych. Przy okazji dziękuję naszym parlamentarzystom, którzy wspierali te nasze działania i wnioski, które złożyliśmy. Dzięki temu możemy pochwalić się tak pokaźnymi sumami jakie otrzymaliśmy.

Gmina Jasło zgłosiła do „Polskiego Ładu” przebudowę dróg gminnych w Osobnicy i Brzyściu oraz drogi wewnętrznej wraz z budową mostu w Osobnicy (otrzymane dofinansowanie wynosi 7 475 000,00 zł).

Wojciech Piękoś, wójt: – Gmina Jasło będzie realizowała dosyć ambitny projekt związany z miejscowością Osobnica. Jest to most, który będzie łączył dwie drogi powiatowe. Dzisiaj jest on przejezdny wahadłowo. Do tego bardzo strategiczna droga w Brzyściu. Z panem starostą rozmawiamy na temat drogi powiatowej, która przebiega przez miejscowość Brzyście, a my będziemy teraz poszerzać drogę gminną. Nie jest to inwestycja tylko dla mieszkańców gminy Jasło, ponieważ ta droga jest drogą alternatywną nawet w stosunku do drogi krajowej nr 28. Ruch tamtą arterią jest bardzo wzmożony. Dzisiaj te pieniądze pozwolą nam w zdecydowany sposób poprawić bezpieczeństwo. Bardzo serdecznie dziękuję za to wsparcie finansowe, bo ono naprawdę dużo zmieni jeśli chodzi o przestrzeń drogową tej części gminy Jasło.

Gmina Osiek Jasielski uzyskała dofinansowanie dla zadań: modernizacja infrastruktury drogowej wraz z modernizacją oświetlenia drogowego na terenie Gminy Osiek Jasielski w formule „zaprojektuj i wybuduj” – 4 999 500,00 zł oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków – etap II w Osieku Jasielskim wraz z budową sieci wodociągowej na terenie Gminy Osiek Jasielski w formule „zaprojektuj i wybuduj” – 4 999 500,00 zł.

Andrzej Stachurski, wójt: – Gmina Osiek Jasielski złożyła dwa wnioski na kwotę ok. 10 milionów złotych. Jeden wniosek dotyczy budowy i remontów dróg oraz budowę oświetlenia ulicznego. Takie były głosy mieszkańców więc je uwzględniliśmy we wniosku. Drugi wniosek jest na rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę instalacji wodociągowej. Też rozmawialiśmy z mieszkańcami, którzy chcą tych inwestycji. Na pewno podniesie to bezpieczeństwo na drogach i poprawi się też stan naszej gospodarki wodno – ściekowej. Jeżeli wybudujemy tą oczyszczalnię ścieków to będziemy mogli podłączyć kolejne miejscowości. Bardzo dziękuję za te środki. Są to potężne kwoty. Gmina nigdy takich kwot nie otrzymywała. Dlatego bardzo się z tego powodu cieszymy. Mieszkańcy są bardzo wdzięczni za to, że będziemy te inwestycje realizować.

Gmina Skołyszyn otrzymała wsparcie dla dwóch przedsięwzięć: „przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skołyszyn” – 4 750 000,00 zł; jak również „budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Siepietnica i Święcany, Gmina Skołyszyn” – 4 987 500,00 zł.

Bogusław Kręcisz, wójt: – Gmina Skołyszyn otrzymała w ramach programu „Polski Ład” blisko 10 milionów złotych na dofinansowanie dwóch zadań. Pierwsze jest związane z gospodarką wodno – ściekową i budową kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Siepietnica i Święcany. Te środki pozwolą na wybudowanie około 5,5 kilometra kanalizacji sanitarnej, głównie w miejscowości Siepietnica oraz czterech przepompowni ścieków. Natomiast drugie zadanie związane jest z przebudową i modernizacją dróg gminnych. Te środki, które otrzymaliśmy w kwocie blisko 5 milionów złotych, pozwolą na przebudowę i modernizację około 9 kilometrów dróg gminnych. Te wnioski złożyłem na wniosek i sugestie radnych Rady Gminy Skołyszyn.

Gmina Tarnowiec przeprowadzi dwie inwestycje na terenie Tarnowca. Dotyczą one: modernizacji Szkoły Podstawowej (dofinansowanie 4 675 000,00 zł) oraz modernizacji budynku Urzędu Gminy wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób wykluczonych (dofinansowanie 4 165 000,00 zł).

Wiktor Barański, wójt: – Ja również chciałem podziękować rządowi i naszym parlamentarzystom za te środki, które gmina Tarnowiec otrzymała. W imieniu własnym, jak i mieszkańców, bardzo serdecznie dziękuję. Będą realizowane dwa zadania na terenie gminy Tarnowiec. Pierwsze to modernizacja Szkoły Podstawowej w Tarnowcu. Nadmienię tylko, że mamy dwie szkoły gminne. W Łubnie Szlacheckim została już zmodernizowana i jest wykonana pełna termomodernizacja tej szkoły. Teraz przyszedł czas na dużą szkołę gminną w Tarnowcu, gdzie dokonamy modernizacji i pełnej termomodernizacji dla dobra uczniów, którzy uczęszczają do tej szkoły. Drugie zadanie to jest modernizacja budynku administracyjnego gminy. Dzięki tym środkom uda się zrealizować drugi etap, wykończyć ten budynek, dostosować go do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.

W pozostałych gminach zostaną zrealizowane następujące zadania:

Gmina Kołaczyce

  • Poprawa dostępności poprzez przebudowę dróg stanowiących ważne węzły komunikacyjne zarządzanych przez Gminę Kołaczyce – 4 740 500,00 zł;
  • Zwiększenie bezpieczeństwa i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Gminy Kołaczyce poprzez przebudowę dróg zarządzanych przez Gminę – 4 740 500,00 zł;

Gmina Krempna

  • Przebudowa drogi Myscowa-Polany oraz Polany-Myscowa na potrzeby planowanego zbiornika wodnego Kąty-Myscowa – 2 187 080,00 zł;
  • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Krempna – Świątkowa Mała – Grab – gr. państwa polegająca na budowie chodnika w m. Krempna-Kotań – 1 498 055,00 zł;
  • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krempnej na potrzeby stołówki – 2 082 500,00 zł;

Gmina Nowy Żmigród

  • Przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Nowy Żmigród – 4 788 000,00 zł;
  • Przebudowa i nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie – 5 000 000,00 zł.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE