Informacje

Jasielski szpital uruchomi pododdział gastroenterologiczny

Diagnostykę i leczenie pacjentów ze schorzeniami przewodu pokarmowego będzie kompleksowo świadczył nowy pododdział, który powstanie w strukturach Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Na wniosek dyrekcji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle pod obrady Rady Powiatu wniesiono projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w statucie podmiotu. Przedstawiona propozycja wynika z rozszerzenia bieżącej działalności medycznej poprzez uruchomienie pododdziału gastroenterologicznego w strukturze funkcjonującego Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii.

Realizacja świadczeń, w szczególności z zakresu diagnostyki dolnego odcinka przewodu pokarmowego, jest dodatkowo wyceniana przez Narodowy Fundusz Zdrowia wobec czego poszerzenie asortymentu usług medycznych może korzystnie wpłynąć na poprawę sytuacji ekonomicznej szpitala.

Jak poinformowano, szpital poczynił już nakłady finansowe w zakresie endoskopii i zakupił endoskop oraz diatermię dla pracowni endoskopii na kwotę 147 tysięcy złotych. Ponadto zatrudniono lekarza specjalistę z zakresu gastroenterologii, a kolejny pozostanie po zakończeniu specjalizacji w tej dziedzinie.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE