Informacje

Odliczanie do Powiatowego Turnieju BRD – Memoriału Józefa Biernackiego

pod patronatem medialnym terazJaslo.pl

Już w najbliższy wtorek, 9 maja, zostaną przeprowadzone eliminacje powiatu jasielskiego 45. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych. Trwają ostatnie przygotowania organizacyjne i kompletowanie niezbędnych dokumentów. Wszystko po to, aby przyjąć uczestników i zaproszonych gości po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa i wojną w Ukrainie. Po raz pierwszy konkursowi będzie towarzyszył Memoriał Józefa Biernackiego.

Eliminacje odbędą się w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. Przygotowują je i wspólnie przeprowadzą działacze Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego oraz funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. Do zmagań przystąpią uczniowie szkół podstawowych – reprezentanci miasta Jasła, poszczególnych gmin powiatu jasielskiego oraz dodatkowo gospodarze, czyli Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza.

Uczestnicy będą rozwiązywać test wiedzy dotyczący aktualnych przepisów ruchu drogowego oraz sytuacji na skrzyżowaniach, udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej ofierze symulowanego wypadku drogowego i jeździć na rowerze po wyznaczonym torze przeszkód. Wyruszą też na trasę przyszkolnego miasteczka ruchu drogowego im. Ryszarda Libuchy, na którym za pomocą znaków poziomych i pionowych odwzorowano naturalny ruch uliczny. – informuje Marian Baran, skarbnik Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego, koordynator Turnieju.

Turniejowi towarzyszyć będzie po raz pierwszy Memoriał Józefa Biernackiego (1949-2019) – założyciela Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego i jego wieloletniego prezesa, który całą swoją pracę społeczną podporządkował realizacji przedsięwzięć skutkujących poprawą bezpieczeństwa publicznego na drogach naszego regionu. Szczególnie na sercu leżała mu edukacja najmłodszych, najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego, a więc dzieci i młodzieży. To właśnie dzięki niemu, już od 2002 roku odbywają się eliminacje powiatu jasielskiego do Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego i Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, wznowione w bieżącym roku szkolnym po przerwie spowodowanej czynnikami zewnętrznymi, czyli pandemią koronawirusa oraz niepewną sytuacją za naszą wschodnią granicą po wybuchu konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy. Za jego przyczyną Jasło było trzykrotnie gospodarzem finału wojewódzkiego turnieju BRD, zaś w 2013 roku podjęło się organizacji finału krajowego.

Memoriał jest szczególną formą upamiętnienia osoby nieodżałowanego Józefa Biernackiego. Z propozycją wyszli jego następcy w Jasielskim Klubie Motorowym i Ratownictwa Drogowego. Idea ma być kontynuowana w przyszłych latach.

 SZCZEGÓŁY: 

Memoriał Józefa Biernackiego (1949-2019)

Wydarzeniu patronują: Komendant Powiatowy Policji w Jaśle podinsp. Krzysztof Łopuszański, Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Bogdan Rzońca, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Maria Kurowska, Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie Dominik Noworól, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie Ryszard Siepietowski, Członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie Stanisław Święch, Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle Aleksandra Zajdel – Kijowska, Burmistrz Miasta Jasła Ryszard Pabian, Burmistrz Miasta i Gminy Kołaczyce Stanisław Żygłowicz, Wójt Gminy Brzyska Rafał Papciak, Wójt Gminy Dębowiec Marcin Bolek, Wójt Gminy Jasło Wojciech Piękoś, Wójt Gminy Krempna Kazimierz Miśkowicz, Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara, Wójt Gminy Skołyszyn Bogusław Kręcisz, Wójt Gminy Tarnowiec Agata Augustyn.

Sponsorzy i darczyńcy: Miasto Jasło, Miasto i Gmina Kołaczyce, Gmina Brzyska, Gmina Dębowiec, Gmina Jasło, Gmina Krempna, Gmina Nowy Żmigród, Gmina Skołyszyn, Gmina Tarnowiec, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie, firma Stal-Res sp. z o.o. w Rzeszowie, Ubezpieczenia Bożena Ankier Jasło.

Szczegółowe informacje dotyczące Turnieju są dostępne na stronach internetowych pzm.pl oraz jkmird.pl.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE