Informacje

Powiat pozytywnie zaopiniował koncepcję projektową obwodnic Brzostku i Kołaczyc

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Zarząd Powiatu w Jaśle wydał w piątek wstępną opinię dla koncepcji programowej dotyczącej budowy obwodnicy Brzostku i Kołaczyc w ciągu drogi krajowej nr 73. O szczegółowych założeniach inwestycyjnych poinformowano podczas briefingu prasowego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Po zapoznaniu się z wnioskiem oraz załącznikami, które zawierają szczegółowe rozwiązania projektowanych skrzyżowań z drogami powiatowymi, Zarząd Powiatu w Jaśle postanowił wydać pozytywną opinię dla koncepcji programowej budowy obwodnicy Brzostku i Kołaczyc w ciągu drogi krajowej nr 73.

Nowo projektowany szlak komunikacyjny ma liczyć około 14 km długości, w większej części przebiegał będzie po lewej stronie obwałowania rzeki Wisłoki.

Na terenie miejscowości Błażkowa i Kłodawa w gminie Brzyska będzie krzyżować się z drogami powiatowymi nr 1321R Błażkowa – Skurowa oraz nr 1835R Kłodawa – Brzyska – Brzyska przez wieś.

O szczegółach inwestycji poinformował na piątkowym (07.06) briefingu prasowym starosta jasielski Adam Pawluś:

  • Z drogami powiatowymi mamy dwa skrzyżowania. Jedno w miejscowości Błażkowa z drogą 1821R. W tej chwili droga ta biegnie w stronę rzeki Wisłoki. Ona jest drogą ślepą. Obsługuje tylko mieszkańców mieszkających w tamtej okolicy. Ale po wybudowaniu drogi 73 stanie się takim węzłem dla wielu miejscowości, m.in. Jodłowej i Szerzyn. Będzie stanowić szybki dojazd czy do Pilzna, czy do Jasła. Powiat będzie musiał wykonać ok. 400 metrów nowej drogi kategorii Z. Tak, żeby pojazdy z drogi 73 mogły swobodnie wyjechać na drogę 1313R. To jest droga, która łączy Jasło i Tuchów przez Jodłową. Następne skrzyżowanie z drogą powiatową to jest 1835R w miejscowości Kłodawa. To jest niezwykle ważne skrzyżowanie, ponieważ ono będzie obsługiwać mieszkańców miasta i gminy Kołaczyce i wszystkich, którzy od tamtej strony będą mogli przejechać przez most. Z naszej strony konieczna będzie poprawa drogi od skrzyżowania z obecną drogą 73. Również mieszkańcy gminy Brzyska i innych miejscowości będą mogli korzystać z tego węzła.

Kolejny węzeł planowany jest w miejscowości Ujazd, gdzie przewidziano skrzyżowanie z drogą gminną, która w odległości niespełna 200 metrów łączy się z drogą powiatową nr 1313R.

Starosta przewiduje podniesienie tego odcinka drogi do kategorii Z, aby umożliwić przejazd pojazdów o pełnym tonażu.

Takie rozwiązanie ma ułatwić dostęp do strefy gospodarczej na osiedlu Gamrat.

  • Następny węzeł już będzie po stronie prawej rzeki Wisłoki, na wysokości restauracji „Pod Skałą”. On będzie wchodził na stary ślad i później już będzie dochodził do obwodnicy, która będzie stanowić tzw. zachodnią obwodnicę miasta Jasła. – wyjaśnia.

W ocenie starosty „jest to niezwykle ważna inwestycja, która pomoże skomunikować powiat jasielski z resztą Polski, jak również umożliwi ruch tranzytowy w stronę VIA Carpatii„.

Ostateczny przebieg obwodnicy Brzostku i Kołaczyc będzie znany dopiero po rozstrzygnięciu przetargu w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Jednak zdaniem gospodarza naszego powiatu nie będzie się znacząco różnił od prezentowanej koncepcji.

  • Ostateczna wersja będzie po wykonaniu projektów budowlanych. Mogą pojawić się jeszcze jakieś trudności związane z wykonaniem poszczególnych elementów tej drogi, ale nie sądzę, żeby ona odbiegała znacząco i w istotny sposób. Mogą się pojawić niespodzianki, na przykład jakieś artefakty archeologiczne czy inne rzeczy, ale już przebieg tej drogi ma decyzję środowiskową więc myślę, że nie będzie większych kłopotów z realizacją projektu budowlanego, a później wykonania i budowy tej drogi. – objaśnia.

W optymistycznej wersji zakłada się, że prace przy budowie obwodnic Brzostku i Kołaczyc mogłyby się zakończyć w ciągu kolejnych czterech, pięciu lat.

Źródłem pokrycia wydatków ma być rządowy program budowy „Stu obwodnic”. Z tego samego mają również powstać ominięcia komunikacyjne Pilzna (ok. 2,5 km) oraz Jasła (zachodnia o długości ok. 7 km).

Pozostałe 20 km drogi krajowej nr 73 od Zawadki Brzosteckiej do Pilzna będzie przebiegać po starym śladzie.

Samorządowiec doprecyzowuje: – Jeżeli środki publiczne powiatu jasielskiego będą zaangażowane to tylko i wyłącznie na dojazdy, ponieważ te drogi, które są w tej chwili jeżeli chodzi o Błażkową i Ujazd to nie spełniają wymogów do przyjęcia pełnotonażowego pojazdów. Więc tu musi być przebudowa tych dróg. My planujemy to od dawna. Jesteśmy przygotowani do takich działań. Nie są to wielkie działania, zbyt kosztowne, bo w miejscowości Błażkowa to jest ok. 400 metrów drogi po nowym śladzie, a w miejscowości Ujazd to jest poszerzenie drogi gminnej i przebudowa skrzyżowania. Łącznie to jest ok. 200 metrów.

Senator Rzeczypospolitej Polskiej Alicja Zając powiedziała z kolei, że nowe obwodnicę w regionie zapewnią dostępność komunikacyjnej tej części województwa podkarpackiego. Zniknie również uciążliwy problem związany z przejazdem przez gęstą zabudowę centrów poszczególnych miast położonych wzdłuż drogi krajowej nr 73.

  • Można powiedzieć, że to taka epokowa propozycja i ona się posuwa krok po kroku. Dzisiaj już widać tą perspektywę przystąpienia do prac. Ogromnie się z tego cieszę. Sama, często jeżdżąc do lotniska, korzystałam z drogi Kołaczyce – Pilzno – Dębica – Rzeszów. Powiem tak, że przebudowa dwóch mostów za Kołaczycami i w Brzostku to jest duża uciążliwość od wielu miesięcy. Różne pory roku utrudniają też pracę drogowcom, ale myślę, że ta droga pozostanie dla ruchu lokalnego natomiast ten nowy przebieg umożliwi również tranzyt, który nie będzie musiał przebiegać przez ulice wielu miejscowości położonych na tym szlaku. – komentuje Alicja Zając.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *