obwodnica

 • Raport z przebiegu prac nad dokumentacją projektową obwodnicy Nowego Żmigrodu

  Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 993 relacji Gorlice - Dukla. Mają się one zakończyć do listopada br. Natomiast przewidywany termin ukończenia inwestycji i przekazania jej do użytkowania to rok 2028. Po tym czasie mieszkańcy miejscowości, którym od lat ciążą problemy związane z intensywnym ruchem tranzytowym przebiegającym bezpośrednio pod oknami ich domów, będą mogli odetchnąć z ulgą.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Powiat pozytywnie zaopiniował koncepcję projektową obwodnic Brzostku i Kołaczyc

  Zarząd Powiatu w Jaśle wydał w piątek wstępną opinię dla koncepcji programowej dotyczącej budowy obwodnicy Brzostku i Kołaczyc w ciągu drogi krajowej nr 73. O szczegółowych założeniach inwestycyjnych poinformowano podczas briefingu prasowego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaśle.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Nowy Żmigród dofinansuje opracowanie dokumentacji projektowej obwodnicy DW 993

  Samorząd Nowego Żmigrodu zdecydował się na udział we współfinansowaniu kosztów opracowania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem decyzji dla wykonania nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 993, który pozwoli na wyprowadzenie ruchu ciężarowego poza obszar centrum miejscowości. Dokumentacja ma być gotowa za siedemnaście miesięcy od momentu podpisania umowy z wykonawcą, zaś termin realizacji inwestycji planowany jest już w nowej kadencji samorządu terytorialnego.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • DŚU dla rozbudowy drogi krajowej nr 73

  Burmistrz Brzostku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi krajowej nr 73 na odcinku Pilzno - Jasło wraz z budową obwodnic Pilzna, Brzostku i Kołaczyc oraz Jasła. Decyzja środowiskowa ostatecznie ustaliła przebieg inwestycji.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Postęp realizacji Programu budowy 100 obwodnic w województwie podkarpackim

  W województwie podkarpackim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic (PB100) powstanie osiem nowych inwestycji drogowych. Dla wszystkich zadań są już wyłonieni wykonawcy dokumentacji przygotowawczej. W przypadku czterech obwodnic będzie to Koncepcja programowa, a dla pozostałych dokumentacja obejmująca Studium korytarzowe (SK), Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Powiat dofinansuje opracowanie projektu obwodnicy Nowego Żmigrodu

  Przybliża się perspektywa budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej, która pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum Nowego Żmigrodu. Na wczorajszej (08 bm.) sesji Rady Powiatu w Jaśle zostały podjęte dwie uchwały kierunkowe w tej sprawie. Starosta Adam Pawluś, zwracając się o poparcie tej inwestycji zaznaczył, że: „mieszkańcy Nowego Żmigrodu, wszyscy użytkownicy tej drogi skorzystają z bezpiecznego przejazdu. Będą mogli szybciej przejechać, będzie mniej spalin, będzie mniej hałasu i mniej uciążliwości dla mieszkańców Nowego Żmigrodu”.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę na opracowanie koncepcji programowej dla obwodnicy Brzostku i Kołaczyc w ciągu DK73

  Oferta firmy MPRB została wskazana jako najkorzystniejsza w przetargu na wykonanie Koncepcji programowej (KP) dla obwodnicy Brzostku i Kołaczyc w ciągu drogi krajowej nr 73. Przy braku odwołań od dokonanego wyboru możliwe będzie podpisanie umowy. Nowa obwodnica, o długości ok. 13,4 km, powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Miasto przejmie od powiatu ulicę Kraszewskiego i trzy inne w centrum Jasła

  Tylko dzięki wspólnie zawartym kompromisom może udać się osiągnąć zamierzone cele. Wiedzą o tym doskonale przedstawiciele lokalnego samorządu szczebla miejskiego i powiatowego, którzy w ostatnim czasie zacieśnili swoją współpracę w zakresie przebudowy układu komunikacyjnego na terenie miasta Jasła. Wydaje się, że wiele z przedstawionych planów może przekuć się w rzeczywiste działania tylko i wyłącznie przy wspólnym zrozumieniu problemów przez obydwie zainteresowane strony.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Stanowisko Rady Miejskiej Jasła w sprawie budowy obwodnicy miasta

  Rada Miejska Miasta zajęła stanowisko w sprawie alternatywnego rozwiązania przebudowy drogi krajowej nr 73 biegnącej na terenie Miasta Jasła oraz Gminy Jasło.

  CZYTAJ WIĘCEJ »