Na drogach

Nowy Żmigród dofinansuje opracowanie dokumentacji projektowej obwodnicy DW 993

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Samorząd Nowego Żmigrodu zdecydował się na udział we współfinansowaniu kosztów opracowania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem decyzji dla wykonania nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 993, który pozwoli na wyprowadzenie ruchu ciężarowego poza obszar centrum miejscowości. Dokumentacja ma być gotowa za siedemnaście miesięcy od momentu podpisania umowy z wykonawcą, zaś termin realizacji inwestycji planowany jest już w nowej kadencji samorządu terytorialnego.

Dzisiejsza decyzja Rady Gminy Nowy Żmigród w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego i udzielenia pomocy finansowej dla województwa podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2024 roku jest konsekwencją wniosku jaki do tutejszego samorządu skierował początkiem maja starosta jasielski Adam Pawluś.

Procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla wraz z budową, przebudową i rozbiórką infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w miejscowości Nowy Żmigród” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 993” jest prawie na ukończeniu. Wpłynęły dwie oferty, które obecnie są przedmiotem oceny.

Starosta w piśmie do władz samorządowych Nowego Żmigrodu pisze: „Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 731 850 złotych brutto przedstawiła firma DGN Projekt Maciej Antoniewicz, 31-153 Kraków. Z uwagi na prowadzenie wielu inwestycji oraz stale zwiększające się wydatki spowodowane gwałtownym wzrostem cen, które musi ponosić powiat jasielski, nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć całości środków własnych na realizację inwestycji. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o partycypację w kosztach jednej trzeciej wartości inwestycji, tj. kwocie 243 950 złotych. Proszę o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie oraz w przypadku akceptacji udziału w poniesionych kosztach o podjęcie stosownych działań”.

Grzegorz Pers, Członek Zarządu Powiatu w Jaśle przekazał informację, że Rada Powiatu w Jaśle na ostatnim posiedzeniu zajęła już swoje stanowisko w tej sprawie.

Myśmy na ostatniej sesji podjęli uchwałę jednogłośnie. Chociaż była taka dosyć ożywiona dyskusja na sesji Rady Powiatu. Ja też miałem wystąpienie. Przekonywałem radnych z innych okręgów, żeby wsparli tą inwestycję, bo wydaje się, że jest ona celowa. Na etapie projektowania będzie można się odnosić do wariantów. Moja ogromna prośba, aby państwo wsparli tą inwestycję. Projektowanie chwilę zejdzie, do roku czasu. Pewnie dopiero w następnej kadencji będzie ta inwestycja prowadzona natomiast jest tak, że jak się coś zacznie to trzeba skończyć. Jak się zacznie budowę to trzeba skończyć. Mam nadzieję, że doczekamy się realizacji tej inwestycji. Trzeba znaleźć jakiś „złoty środek”. Bardzo proszę o poparcie tego wniosku pana starosty. – powiedział.

Wójt Grzegorz Bara powiedział z kolei, że procedowany projekt uchwały jest efektem wcześniej składanych przez niego obietnic w sprawie współfinansowania prac projektowych drogi obwodowej w Nowym Żmigrodzie.

Termin wykonania dokumentacji projektowej to 17 miesięcy od dnia wykonania umowy. Na tym etapie trzy samorządy muszą podjąć stosowne uchwały. Rozmawialiśmy ze starostą z zarządem województwa. Zarząd województwa zdecydował też partycypować w części stąd te trzy części, a nie dwie jak było wcześniej mówione na tej sali niejednokrotnie, że razem z powiatem będziemy partycypować w tych kosztach. Tyle to jest dla nas lżej. Jeżeli chodzi o tą zasadę to ona nie jest jakąś nowością. Odkąd pamiętam, jak zacząłem pełnić funkcję wójta, to przedstawiałem – choć nie wszystkim się to podobało – dofinansowanie środkami gminnymi na przykład do realizacji drogi wojewódzkiej 992. Dzisiaj bez mała cała droga jest zrobiona. Nie mówię już o drodze 993, która jest już zakończona i bardzo się z tego cieszę, że drogi wojewódzkie na naszym powiecie, a przede wszystkim przebiegające przez naszą gminę, są w dobrym stanie. Myślę, że kolejne zadania przed nami. Pojawiają się głosy kiedy to zostanie zrobione. Ja mam nadzieję, że jak będziemy partycypować w środkach to będziemy mieli zawsze możliwość dyskusji odnośnie koncepcji, a później pokazania jak to powinno wyglądać. Myślę, że powinniśmy zadbać o to, żeby ta sfera społeczna też została uwzględniona. Jednak jakby na to nie patrzyć, budujemy coś co będzie oddziaływało na część naszych mieszkańców. Więc należy zadbać o to, żeby to zrobić dobrze. Myślę, że posiadając wkład własny będziemy mogli to jakoś kontrolować. – komentuje wójt Grzegorz Bara.

Jak podkreśla, budowa drogi obwodowej w Nowym Żmigrodzie to inwestycja o znaczeniu ponadlokalnym. Świadczy o tym dobry klimat wokół przedsięwzięcia jaki panuje w samorządach, które wzięły na swoje barki finansowanie kosztów wykonania niezbędnej dokumentacji projektowej.

Zadanie to jest niezwykle potrzebne bowiem po drodze wojewódzkiej nr 993 odbywa się ciężki ruch tranzytowy z zachodu na wschód i odwrotnie. Wykonanie nowego odcinka pozwoli rozwiązać odwieczne problemy komunikacyjne występujące w zwartej substancji miejskiej. Duże uciążliwości są zwłaszcza zimą kiedy samochody ciężarowe mają problemy z pokonaniem krótkiego odcinka do rynku, który jest o znacznym nachyleniu. Na planowanej drodze nie ma takich przeszkód terenowych więc ruch po niej będzie odbywał się w bezpieczniejszy sposób.

Chciałbym powiedzieć, że powinniśmy zostawić kolejnej kadencji samorządu przygotowane działania. Jeżeli mamy mówić o konkretach to niech zacznie się ten konkret, niech starostwo – bo ma takie upoważnienie w imieniu zarządu województwa – podpisze umowę i niech projektanci pokażą jak to może wyglądać. Na dzień dzisiejszy tych pomysłów jest dużo. One będą konkretne dopiero, gdy zacznie się coś dziać. Ja mogę zapewnić jedną rzecz, że znamy grupę, która będzie projektować i jest to dobra firma. Myślę, że dołoży wszelkich starań, żeby było jak najlepiej. Jak to będzie wyglądać, czy to się zakończy w przyszłym roku, tego nie wiem. Przed nami szereg różnych ważnych decyzji. Ważne jest, żeby dotrzymywać słowa. Ja zadeklarowałem partycypację w części tych kosztów projektowania. Teraz nie robię nic innego jak dotrzymuję słowa przygotowując uchwałę zobowiązaniową, która tak naprawdę dopiero ziści się finansowo w przyszłym roku. Jest to pewna formuła, która rodzi skutki finansowe. Ja o tym wiem. Myślę, że radni również. Ale jeżeli marszałek zobaczy, że jest oddolna inicjatywa – że są uchwały powiatu i gminy – to też musi zostać podjęta uchwała sejmiku województwa wyrażająca wolę dofinansowania tej części projektowej. – powiedział samorządowiec.

Planowana obwodnica ma być drogą jednojezdniową, dwupasową. Jej długość wyniesie około jednego kilometra. Zaczynać się będzie na skrzyżowaniu ulicy Jasielskiej z Gorlicką (drogi wojewódzkiej nr 992 relacji Jasło – Nowy Żmigród – granica państwa z drogą wojewódzką nr 993 relacji Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla), a wychodzić na skrzyżowaniu z ulicą Dukielską w okolicach Jafaru. Przewidywana jest wariantowość przedsięwzięcia – projektant będzie miał za zadanie wykazać, które rozwiązanie jest korzystniejsze, tańsze do wykonania i lepsze do późniejszej eksploatacji.

Mapa przedstawiająca wstępny przebieg nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 993 w miejscowości Nowy Żmigród:

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *