oczyszczalnia ścieków

  • MPGK planuje budowę kompostowni osadów ściekowych

    Jasielskie MPGK zamierza zrealizować kolejne duże zadanie inwestycyjne. Dotyczy ono budowy kompostowni zagospodarowania osadów ściekowych wytwarzanych przez funkcjonującą w mieście oczyszczalnię ścieków. Kierownictwo spółki przekonuje, że za wprowadzeniem nowego rozwiązania przemawiają zarówno czynniki ekonomiczne, jak i aspekt ekologiczny.

    CZYTAJ WIĘCEJ »
  • Modernizacja oczyszczalni w Jaśle

    W miniony poniedziałek (19.05) w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle została podpisana umowa na roboty budowlane dla zadania pn. „Modernizacja urządzeń gospodarki  ściekowej na terenie miasta Jasła – modernizacja oczyszczalni ścieków” w ramach Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

    CZYTAJ WIĘCEJ »