ekologia

 • Złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków

  Każdy właściciel czy zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła musi złożyć deklarację o źródłach ogrzewania budynku. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przypomina, że jest to ustawowy obowiązek, a jego niewypełnienie grozi karą do 5000 zł.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Sukces akcji „Posprzątajmy jasielskie wały”

  Kilkadziesiąt worków śmieci i odpadów zebrali uczestnicy akcji „Dzień Ziemi” zorganizowanej przez Jasielski Dom Kultury 23 kwietnia br. Blisko 100 osób z Jasła- w tym uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego, grupa nordic walking oraz geocachingowcy z Jasła, Dębicy i Nowego Sącza - wzięło udział w sprzątaniu jasielskich wałów na Gądkach.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Obchody Światowego Dnia Ziemi w mieście Jaśle zainaugurowane

  Miasto Jasło postanowiło włączyć się w obchody Światowego Dnia Ziemi. Mieszkańcom zaproponowano możliwości udziału w różnych wydarzeniach o charakterze proekologicznym. Akcję zainicjowano od wspólnego sadzenia nowych drzew na otwartych terenach rekreacyjnych przy ulicy Kwiatowej.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Dzień Ziemi w Jaśle – otwarcie tężni solankowej

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Drapieżne ptaki znowu pilnują parku miejskiego

  Dwa rarogi stepowe Atom i Meja oraz raróg górski Kalisi są odpowiedzialne w tym roku za płoszenie gawronów w parku miejskim. Sokolnik ze swą drapieżną drużyną rozpoczął pracę pod koniec lutego i będzie pracował aż do 3 maja.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Zgłoś się po dofinansowanie na kolektory słoneczne, fotowoltaikę i kotły na biomasę – nabór uzupełniający

  Miasto Jasło ogłasza nabór uzupełniający w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych”, który uzyskał dofinansowanie w ramach działania 11.2 Rozwój OZE – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • OZE w Jaśle z dofinansowaniem

  Od 2016 roku aż do chwili obecnej Jasło czekało na dodatkowe środki w ramach naboru wniosków na dofinansowanie projektu rozwoju odnawialnych źródeł energii w domach prywatnych zlokalizowanych na terenie miasta. Wreszcie pojawiła się taka możliwość. Mieszkańcy już w najbliższym czasie będą mogli skorzystać z pomocy funduszy unijnych przy zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych czy kotłów na biomasę.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Ścieżki ekologiczne w Ogródku Jordanowskim już gotowe

  W Ogródku Jordanowskim powstały trzy nowe ścieżki edukacyjno-ekologiczne, które zrealizowane zostały w ramach projektu „Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego”. Niestety jeszcze mieszkańcy nie zdążyli się z nimi zapoznać, a już niektóre elementy zostały zniszczone przez wandali.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Jasło zainwestuje w ekologiczną infrastrukturę

  Ponad trzy i pół miliona złotych będzie kosztowała realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Jasła. W ramach projektu przewidziano rewitalizację wybranych ogólnodostępnych przestrzeni publicznych, w tym pasażu spacerowego przy kinie i placu „z kotwicą”, a także zakup zbiorników na wodę deszczową dla indywidualnych gospodarstw domowych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Jasło: można będzie wyjść z pieskiem do parku czy na tereny rekreacyjne

  Wkrótce z krajobrazu miasta znikną tabliczki zakazujące wprowadzanie zwierząt domowych na ogólnodostępne tereny zielone. Samorząd doprecyzowuje zapisy regulaminu utrzymania czystości i porządku na swoim terenie w taki sposób, aby umożliwić mieszkańcom wyprowadzanie swoich pupilów na spacer do parku czy w inne miejsca wypoczynku. Sprawa dzieli jaślan, wśród których są zarówno zwolennicy takich rozwiązań, jak również ci, którym przeszkadza obecność czworonogów w miejscach publicznych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »