Informacje

W jasielskim szpitalu będą leczyć bez bólu

W jasielskim szpitalu wprowadzane są najwyższe standardy leczenia bólu pooperacyjnego. Fot. Damian Palar
W jasielskim szpitalu wprowadzane są najwyższe standardy leczenia bólu pooperacyjnego.
Fot. Damian Palar

Szpital Specjalistyczny w Jaśle, jako siódma placówka medyczna z województwa podkarpackiego, przystąpił do programu „Szpital bez bólu”. To ważna informacja dla pacjentów, która oznacza, że w miejskiej lecznicy wprowadzane są najwyższe standardy leczenia bólu pooperacyjnego.

W Polsce placówki medyczne nie są zobowiązane do wprowadzenia specjalnych procedur związanych z uśmierzaniem bólu pooperacyjnego, chociaż takie wymogi są standardem w wielu krajach Unii Europejskiej. Źle leczony ból pooperacyjny powoduje nie tylko zbędny ból pacjentów, ale bywa również przyczyną powikłań pooperacyjnych i wydłuża czas hospitalizacji.

Szacuje się, iż ból pooperacyjny jest niewłaściwie uśmierzany u ponad połowy pacjentów. Przyczyn takiego stanu rzeczy można upatrywać w problemach organizacyjnych w polskich szpitalach, a także zbyt małej wiedzy na temat złożonego postępowania przeciwbólowego. Niestety zazwyczaj w polskim szpitalu głównym kryterium wyboru leku przeciwbólowego jest cena (bez liczenia całkowitych kosztów). – informuje Edyta Gomuła z Polskiego Towarzystwa Leczenia Bólu.

Warunkiem otrzymania certyfikatu „Szpital bez bólu” jest wprowadzenie szeregu procedur. Po pierwsze cały personel zajmujący się pacjentami w okresie okołooperacyjnym musi ukończyć szkolenie z zakresu uśmierzania bólu pooperacyjnego. Kolejnym warunkiem jest prowadzenie monitoringu natężenia bólu (co najmniej cztery razy w ciągu doby). Trzecim zobowiązaniem szpitala jest informowanie pacjentów o możliwości i metodach uśmierzania bólu pooperacyjnego przed zabiegiem. Ostatnim warunkiem do spełnienia jest bezwzględne przestrzeganie zasady raportowania wystąpienia u pacjenta działań niepożądanych związanych z zastosowanym leczeniem.

Certyfikat przyznawany jest na trzy lata. Przyznają go wspólnie: Polskie Towarzystwo Leczenia Bólu oraz Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Towarzystwo Chirurgów Polskich i Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne.

Na właściwym leczeniu bólu zyskać mogą zarówno pacjenci jak i szpitale. Pacjent, który nie odczuwa bólu szybciej wraca do zdrowia, rzadziej zdarzają się powikłania pooperacyjne. Szybsza, przebiegająca bez komplikacji rekonwalescencja oznacza dla szpitala krótszą hospitalizację – a zatem ograniczenie kosztów. – uważa Edyta Gomuła.

Certyfikat „Szpital bez bólu” posiada już sześć placówek medycznych z całej Polski: Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Szpital Kliniczny nr 1 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu, Wojewódzki Szpital Zespolony w Tarnobrzegu, Szpital Specjalistyczny im. Żeromskiego w Krakowie, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Czerwonej Górze.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “W jasielskim szpitalu będą leczyć bez bólu”